Arkiv för maj 2007

Temanummer om ateism i Der Spiegel

tisdagen den 29 maj 2007

Senaste numret av Der Spiegel har ”De nya ateisternas korstÃ¥g” som tema. Numret innehÃ¥ller en kritisk ledare men ocksÃ¥ tre artiklar som ger en rättvis överblick över debatten, rapporterar Giordano Bruno-stiftelsen.

De tre artiklarna:

 • En ny generation vetenskapsmän vill befria världen frÃ¥n tro
 • Den franske filosofen Michel Onfray om tro, lögn och makt
 • Hur tyska ateister vill fÃ¥ inflytande i samhället

Richard Dawkins får ateistpris

tisdagen den 29 maj 2007

Den tyska Giordano Bruno-stiftelsen rapporterar att den brittiska evolutionsforskaren och religionskritikern Richard Dawkins kommer att motta deras Deschnes-pris på 10 000 Euro den 12 oktober i år.

Med sina vägvisande evolutionsteoretiska verk samt boken ”The God Delusion”, som kommer i tysk översättning i september i Ã¥r, har Dawkins stärkt de sekulära, vetenskapliga och humanistiska tankarna, förklarar stiftelsen. Läs originalartikeln här.

Var tredje riksdagsledamot inte medlem i Svenska kyrkan

tisdagen den 29 maj 2007

Drygt var tredje riksdagsledamot är inte medlem i Svenska kyrkan rapporterar tidningen Metro. I befolkningen som helhet är ca 75% medlemmar. Flest medlemmar har Svenska kyrkan bland Centerpartiets politiker där 90% är med i Svenska kyrkan, minst hos Vänsterpartiet där bara 36% är medlemmar.

Kanske något förvånande är hela 29% av Kristdemokraternas väljare inte medlemmar i Svenska kyrkan, men Stefan Attefall (Kd) tror att det kan bero på att många är medlemmar i andra samfund.

Svenska Kyrkans generalsekreterare Lars Friedner tycker att det är olyckligt att Svenska kyrkan inte har kunnat möta politikernas behov, men tror inte att det påverkar kyrkans relation till staten. Man får hoppas att han har fel och att Svenska kyrkans privilegier försvinner då Riksdagens ledamöter inte har någon relation till den, så att samhället sekulariseras fullt ut. Det finns fortfarande många lagar som favoriserar Svenska kyrkan i förhållande till andra ideella organisationer.

Så här stor andel av våra folkvalda är inte medlemmar i Svenska kyrkan enligt Metros undersökning:

 • V 64%
 • Mp 47%
 • S 41%
 • Fp 32%
 • M 29%
 • Kd 29%
 • C 10%

Ex-muslimer höll presskonferens

fredagen den 25 maj 2007

Idag, fredag den 25 maj, höll Centralkommittén för Ex-muslimernas organisation (CRES) presskonferens i ABF-huset, Stockholm. CRES ”representerar de människor som har lämnat islam eller som kommer ifrÃ¥n de sÃ¥ kallade islamiska länderna eller ocksÃ¥ personer som aldrig har haft nÃ¥gonting med islam att göra”. NÃ¥gra av de värderingar som organisationen stÃ¥r för är:

 • Att respektera människan och dennes mänskliga rättigheter utan nÃ¥got som helst undantag.
 • Att friheten är en jämlik och internationell rättighet för alla människor och människorna har rätt att utrycka sig bÃ¥de när det gäller offentliga frÃ¥gor och privat.
 • Att staten och religionen mÃ¥ste vara helt Ã¥tskilda ifrÃ¥n varandra och religionen ska inte ha rätt att lägga sig i statens verksamheter.
 • Att själv välja livsstil mÃ¥ste vara en självklar rättighet utan att traditionella seder ska kunna förhindra det.
 • Organisationens stadgar bygger pÃ¥ människors lika värde och är totalt mot rasism, antisemitism, nationalism och främlingsfientlighet.
 • Alla medlemmar saknar religion och är helt sekulära personer eller har kommit ifrÃ¥n de sÃ¥ kallade islamiska länderna.

Organisationens hemsida.

Sveriges radios Studio Ett rapporterar att CRES är less pÃ¥ vad man kallar ”daltandet med islam och islamiska organisationer”. Man intervjuar organisationens vice ordförande, Afsaneh Vahdat. Hon säger att om nÃ¥gon lämnar kristendomen i västvärlden är det ingen stor sak, men i muslimska länder är det farligt att lämna islam. Hon nämner ocksÃ¥ att mÃ¥nga ateister i Iran är rädda för att säga att de inte är muslimer eftersom de riskerar dödsstraff. I Sverige blir man diskriminerad, trakasserad och hotad om man berättar att man har lämnar islam.

Ett syfte med organisationen är att bryta tabun. Man ska kunna kritisera islam och islams lagar. Vahdat menar att man inte kan kritisera islam i Sverige, bland annat blev Nyanko Sabuni hotad för ett tag sedan. Man ska kunna kritisera islam hur mycket man vill, säger hon, och berättar bland annat hur hon behandlades intolerant när hon diskuterade islam på Medborgarplatsen innan intervjun.

Hon är kritisk mot västvärldens regeringar som viker sig för politisk islam och kompromissar med den på olika sätt. Det vill man förhindra genom organisationen.

Eventuellt återkommer jag med mer information om CRES och presskonferensen beroende på hur mycket andra massmedia har rapporterat om den.

Annons

TCO uttalar sig om diskriminering i Polen

onsdagen den 23 maj 2007

TCO gjorde för tvÃ¥ veckor sedan ett uttalande till försvar av de mänskliga rättigheterna i Polen. Diskriminering pÃ¥ grund av sexuell läggning är vanligt förekommande och lagen har inget skydd mot diskriminering pÃ¥ grund av sexuell läggning. Nyligen aviserade polens konservativt kristna vice utbildningsminister (som för övrigt har anordnat seminarier mot evolutionsteorin i EU-parlamentet) ett lagförslag som skulle förbjuda homosexuella lärare och ”propaganda för en homosexuell livsstil”, vilket tycks inkludera sexualupplysning och information som föresprÃ¥kar tolerans mot homosexuella.

TCO uppmanar Polens regering att ta avstånd från lagförslaget och istället verka för att stärka de mänskliga rättigheterna. Man uppmanar också den svenska regeringen samt den europeiska fackliga samarbetsorganisationen EFS att verka för att lagförslaget inte realiseras.

”Vi är allvarligt bekymrade över situationen i Polen. Det aktuella lagförslaget skulle förvärra tillstÃ¥ndet pÃ¥tagligt.” skriver man i uttalandet.

Religionsneutrala helgdagar på Apoteket AB

måndagen den 21 maj 2007

Förra Ã¥ret tecknade Apoteket AB avtal med fackförbunden om religionsneutrala helgdagar. Gävlebladet rapporterar att fÃ¥ utnyttjar möjligheten, men att mÃ¥nga tycker att det är bra att den finns. Apoteket AB fÃ¥r lättare att hitta bemanning under helgerna och icke-kristna kan förlägga ledigheten när de vill – en win-win situation alltsÃ¥.

I år förhandlar SIF och Almega om att införa möjligheten att byta ut kristna helgdagar mot annan ledighet.

Avskaffa religionsfriheten?

söndagen den 20 maj 2007

Det här hade jag missat! ABBA-stjärnan Björn Ulvaeus, statsvetaren Ishtiaq Ahmed, Torbjörn Tännsjö och fem av Humanisternas styrelseledamöter hade i torsdags en debattartikel i Expressen där man argumenterar för att lagen om religionsfrihet bör avskaffas. Det är alltså inte själva religionsfriheten som sådan som man vill avskaffa, utan lagen om religionsfrihet. Religionsfriheten täcks in av de andra fri- och rättigheterna menar man.

Jag hinner inte kommentera artikeln idag, men min åsikt är att det är en dålig ståndpunkt. Jag välkomnar debatten om lagen men att argumentera för att avskaffa den kan lätt missuppfattas. Det är väl egentligen den enda anledningen jag kan se till att behålla den. Som debattörerna menar är lagen i praktiken meningslös så varför argumentera för att den ska tas bort? Det ger bara ett negativt intryck.

Kristen intolerans

fredagen den 18 maj 2007

Meet My Enemy har en märklig kommentar till mitt kritiska inlägg om Family Day i Italien förra veckan. Han skriver att eftersom inte allting kan vara tillåtet i ett samhälle utan man måste ha regler så är det inte intolerant att lägga sig i hur andra lever. Underförstått att det inte är intolerant att anorda massprotester mot att homosexuella par får ökade rättigheter, får man förmoda.

Vidare hakar han upp sig på att jag frågar varför just kristna ska lägga sig i hur andra lever, som om han inte visste att det var kristna som anordnade protesten, och att kristna fundamentalister i Sverige har liknande demonstrationer om än i betydligt mindre omfattning.

Slutligen menar han att eftersom jag protesterar mot den kristna intoleransen så lägger jag mig i hur kristna lever.

Jag förstår inte resonemangen. Är det intolerant att tillåta homosexuella att leva tillsammans men tolerant att inte göra det? De enda begränsningarna vi bör tillåta den mänskliga friheten är sådant som skadar andra (och i viss mån sådant som skadar den som utövar det, men skulle vi förbjuda allt som är potentiellt skadligt skulle ingenting vara tillåtet). Vilken skada lider andra av att homosexuella lever tillsammans? Vilken skada lider andra av att sambos får ökade rättigheter?

Angående kristna så var det just kristna som var intoleranta i det här fallet. Hade det varit Sverigedemokrater som protesterade mot blandäktenskap hade jag frågat varför Sverigedemokrater ska lägga sig i hur andra lever. Hade det varit Humanister som protesterade mot att kristna får gifta sig hade jag frågat varför Humanister ska lägga sig i hur andra lever.

Slutligen lägger jag mig inte i hur kristna lever, men när de agerar intolerant och ordnar massdemonstrationer för att minska andra människors rättigheter tar jag de andra människorna i försvar! Med hänvisning till mitt första stycke: Vi bör begränsa människors frihet när det går ut över andra människor. Som det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: Ingen av dessa rättigheter får användas för att hindra andra från att utöva sina rättigheter.

Jag måste ha uttryckt mig bristfälligt om budskapet inte gick fram i min artikel så jag får väl vara tydligare: Att vilja förbjuda andra människor att leva sina liv enligt sina egna värderingar så länge ingen kommer till skada är intolerant. Därför är Family Day intolerant och därför bör den kritiseras.

Att somliga kristna inte inser det, utan tar intoleransen i försvar visar med all önskvärd tydlighet varför Humanisterna behövs!

Nytt nummer av Skeptical Inquirer ute

tisdagen den 15 maj 2007

Maj-/juninumret av Skeptical Inquirer damp ned i brevlådan idag.

Huvudartikeln handlar om den globala uppvärmningen. Budskapet är att det finns övertygande belägg för att klimatet håller på att förändras och kräver vår omedelbara uppmärksamhet. Frågan är inte längre så mycket om klimatet håller på att förändras, utan det som nu diskuteras är vad det beror på. Enligt Skeptical Inquirer är koldioxidutsläpp den troligaste orsaken. Man jämför de möjliga positiva effekterna av klimatförändringarna med de möjligt negativa och kommer fram till att det är väldigt troligt att de skadliga effekterna överväger fördelarna.

Andra artiklar handlar om en scenshow med vetenskapliga undersökningar. Vetenskap kan göras underhÃ¥llande! Man rapporterar om en teateruppsättning i Los Angeles som firar ”Darwin Day”.

Astrologin för välbehövlig kritik. Man skriver också om ett medium, Silvia Browne, som felaktigt påstått att en kidnappad pojke var död och gett en felaktig beskrivning av gärningsmannen. För detta försökte Brown pressa familjen till den kidnappade pojken att betala en summa pengar (700 dollar). En uppföljande artikel listar fler felaktiga (och delvis korrekta) förutsägelser av Browne.

En artikle handlar om uppropet Declaration in defence of Science and Secularism som vid tryckningen hade undertecknats av över 700 personer sedan den skrevs i november 2006.

The Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) group lägger ned efter över 20 Ã¥rs sökande efter det paranormala. Skeptical Inquirer kommenterar att om mÃ¥let för PEAR har varit att bli publicerad i ”mainstream literature” sÃ¥ har man äntligen lyckats dÃ¥ nedläggningen uppmärksammats bÃ¥de i New York Times och Nature.

Man rapporterar om vetenskapligt fusk. En studie som publicerades i The Journal of Reproductive Medicine påstods visa att patienter i Korea påverkades av anonyma böner i USA, Kanada och Australien. Artikeln är inte bara ett fuskverk och bedrägeri, utan också plagiat av en koreansk artikel. Mannen som sades ha designat och utfört studien sitter nu i federalt fängelse för bedrägeri, som dock ej är relaterat till artikeln i fråga. En annan av författarna använder felaktigt titeln Dr (MD) trots att han saknar läkarlicens.

En artikel handlar om Da Vincis riktiga koder, alltså koder som ej är relaterade till Dan Browns bästsäljare. Artikeln är tydligt kritisk till Brown.

En filosofisk artikel behandlar problemet med fri vilja och frågar om det kan existera en vetenskap om fri vilja.

Dessutom finns en artikel om Albert Einstein, frågor och svar, insändare, bokrecensioner mm.

Kort sagt: Det ska bli mycket intressant läsning de närmaste dagarna!

Fotbollsmatch fick ställas in

söndagen den 13 maj 2007

En planerad fotbollsmatch mellan kristna präster och muslimska imamer i Oslo förra lördagen fick ställas in för att imamerna vägrade att spela mot kvinnliga präster. När prästerna ville peta kvinnorna avgick lagledaren i protest. Matchen var tänkt att förbättra dialogen mellan trossamfunden. Istället fick den avbrytas på grund av att man stod för långt ifrån varandra. Resultat: 1-0 till oförnuftet!