Arkiv för juni 2007

Åse Kleveland ny ordförande i Norska Humanisterna

söndagen den 10 juni 2007

Human-Etisk Forbund, den norska Humanist-organisationen har utsett Åse Kleveland till ny ordförande. Kleveland, som utsågs enhälligt vid helgens landsmöte, har tidigare varit norsk kulturminister och ordförande för Svenska Filminstitutet.

Påven tystade övergrepp

lördagen den 2 juni 2007

År 2001 skrev Joseph Ratzinger, sedemera påve Benedictus XVI, ett brev som förbjöd katolska kyrkans biskopar att nämna något om katolska prästers övergrepp mot barn för myndigheterna. Detta rapporterar Hans Iwan Bratt i sin blog.

Värt att notera är att år 2001 var Ratzinger prefekt för Troskongregationen, dvs den organisation som förr kallades Inkvisitionen. Han var även ordförande i den påvliga Bibelkommissionen som bestämmer över katolska kyrkans dogmer om hur bibeln ska tolkas. Dessa två poster innebar att Ratzinger näst efter dåvarande påven Johannes Paulus var den som hade mest makt över hur Vatikanen skulle förhålla sig i olika frågor.

Detta innebär i praktiken att Vatikanen från högsta ort har saboterat myndigheternas utredningar om övergrepp mot barn. Uppemot 10 000 barn kan ha utsatts för dessa övergrepp, skriver Hans Iwan Bratt.