Om Ateistbloggen

Ateistbloggen är en del av ateism.se. Här kommer jag att bjuda in gästbloggare för att skriva betraktelser ur ett ateistiskt perspektiv. Betraktelserna kan handla om aktuella händelser, filosofiska argument, evolutionsteori, bibelkritik och allt möjligt som rör ateism eller debatten mellan ateism och teism.

Till skillnad från de ”vanliga” artiklarna på Ateism.se som strävar efter största möjliga objektivitet är bloggen medvetet subjektiv. Det uttalade syftet med den här bloggen är att bedriva opinion och kritisera det politiskt korrekta i religiösa frågor. Religionen behandlas allt för finkänsligt med silkesvantar i vårt samhälle och ingen vågar säga det uppenbara, men dessa åsikter som trots allt finns hos en stor del av befolkningen är inte Ateistbloggen rädd för att ge uttryck för.

Religiösa livsåskådningar som baseras på blind tro och lydnad är inget fint. Även de mest beskedliga av dessa livsåskådningar ger luft åt fundamentalismen genom att legitimera ett tankesätt som sätter blind tro (engelskans ”faith”) före rationella bevis (engelskans ”evidence”). Ateistbloggen ska vara ett ljus i mörkret!

Alla åsikter är författarnas egna och överensstämmer inte nödvändigtvis med Ateism.se. Författaren äger själv rätten till sina texter men har gett Ateism.se rätt att använda dem på denna blog eller i texter på Ateism.se.

Fredrik Bendz
November 2006