Om Ateistbloggen

Ateistbloggen är en del av ateism.se. Här kommer jag att bjuda in gästbloggare för att skriva betraktelser ur ett ateistiskt perspektiv. Betraktelserna kan handla om aktuella händelser, filosofiska argument, evolutionsteori, bibelkritik och allt möjligt som rör ateism eller debatten mellan ateism och teism.

Till skillnad frÃ¥n de ”vanliga” artiklarna pÃ¥ Ateism.se som strävar efter största möjliga objektivitet är bloggen medvetet subjektiv. Det uttalade syftet med den här bloggen är att bedriva opinion och kritisera det politiskt korrekta i religiösa frÃ¥gor. Religionen behandlas allt för finkänsligt med silkesvantar i vÃ¥rt samhälle och ingen vÃ¥gar säga det uppenbara, men dessa Ã¥sikter som trots allt finns hos en stor del av befolkningen är inte Ateistbloggen rädd för att ge uttryck för.

Religiösa livsÃ¥skÃ¥dningar som baseras pÃ¥ blind tro och lydnad är inget fint. Även de mest beskedliga av dessa livsÃ¥skÃ¥dningar ger luft Ã¥t fundamentalismen genom att legitimera ett tankesätt som sätter blind tro (engelskans ”faith”) före rationella bevis (engelskans ”evidence”). Ateistbloggen ska vara ett ljus i mörkret!

Alla åsikter är författarnas egna och överensstämmer inte nödvändigtvis med Ateism.se. Författaren äger själv rätten till sina texter men har gett Ateism.se rätt att använda dem på denna blog eller i texter på Ateism.se.

Fredrik Bendz
November 2006