Arkiv för april 2007

Bibeln oviktig för åtta av tio svenskar

söndagen den 29 april 2007

Sveriges kristna råd har i ett pressmeddelande gått ut med att 20% av svenskarna anser att bibeln har stor eller ganska stor betydelse för dem. 10% läser bibeln regelbundet (någon gång i månaden).

Man kan vända på det också: 90% av svenskarna läser bibeln sällan eller aldrig, och den saknar betydelse för 80%. Minst betydelse har bibeln för unga. Varannan person i åldern 15-29 år i undersökningen har aldrig läst bibeln över huvud taget!

Hur var det nu med påståendet att Sverige är ett kristet land och att vi är kristna?

Penn & Teller: ”The Bible is Bull…”

torsdagen den 26 april 2007

Några sanningens ord från komikerduon Penn & Teller:

Sammanfattning:

Bibeln är full av felaktigheter, motsägelser, och omöjligheter – mer fiktion än fakta. Om du tror att bibeln är sann utifrÃ¥n uppenbarelse (”faith”) är du oÃ¥tkomlig för diskussion. De som tror pÃ¥ bibeln mÃ¥ste tro pÃ¥ saker som är svÃ¥ra att tro pÃ¥ för att de tror att gud kommer att välsigna dem för det.

Ju mer vi lär oss om bibelns tid genom arkeologi och historia ju mer inser vi att bibeln inte är sann. Skapelseberättelsen i första mosebok är inte sann. Det finns till och med två motsägande skapelseberättelser i bibeln. Historien om Noa är helt enkelt orimlig. Det är rent av löjligt att tro att noa strandade på en båt i Mellanöstern och pungdjuren bara lyckades ta sig därifrån till Australien och inte resten av världen. Det finns liknande berättelser om översvämningar i alla kulturer i området och det finns en helt naturlig förklaring till dem eftersom Eufrat svämmade över varje år.

Det finns inga belägg för Moses uttåg ur Egypten och delningen av Röda Havet utanför bibeln, vare sig skriftliga eller arkeologiska. Det finns inte ens några belägg för att Moses själv har funnits.

Berättelserna om Jesus är skrivna decennier och sekler efter den tid de beskriver. Det bevisar inget. Jesus var inte den enda ”messias” vid den tiden. Appolonios frÃ¥n Tyana pÃ¥stods kunna hela sjuka, Ã¥teruppväcka döda, kunde gÃ¥ genom väggar, förföljdes för sin religiösa tro, dömdes av en romersk domstol, korsfästes och Ã¥tervände frÃ¥n de döda och sÃ¥gs av sina anhängare. Likheterna är pÃ¥fallande.

Det är problematiskt att använda Gamla testamentet som rättesnöre. Ett ofta citerat stycke säger att en man inte ska ligga med en annan man som med en kvinna, men i nästa kapitel står det att olydiga pojkar ska stenas utanför stadsportarna. De som använder bibeln som rättesnöre väljer helt enkelt de delar som passar.

Bibeln säger att det är OK att sälja sin dotter som slav. Den som arbetar på sabbaten ska dödas. Det är en skam om en man har långt hår. (Jesus brukar avbildas med långt hår.) En man bör inte gå i närheten av en kvinna som har mens. Om du tror att bibeln är skriven av gud och gud är ofelbar kan du inte bara välja bort de styckena.

Penn & Tellers slutsats: Läs inte bibeln för moralisk vägledning. Den försvarar fördomar, grymhet, vidskepelse och mord. Läs den för att vi behöver fler ateister, och inget kan få dig dit snabbare än att läsa bibeln.

Bitte Assarmos hån

måndagen den 23 april 2007

Igår kommenterade jag Bitte Assarmos artikel där hon med satanistisk frenesi och hat går till angrepp mot Humanisterna. En sak som jag då inte visste något om var detta som Bitte beskriver:

”Det hindrar uppenbarligen inte att Humanisterna själva gärna gÃ¥r i kyrkan; för inte sÃ¥ längesedan ville man att kyrkorna skulle ta bort orden ”sÃ¥ lyder Herrens ord” ur läsningarna eftersom den uppfattades som kränkande för ateisterna. Man skulle lika gärna kunna vända pÃ¥ hela saken och ifrÃ¥gasätta varför en ateist överhuvudtaget gÃ¥r i kyrkan – och varför kyrkans läsningar i sÃ¥ fall ska anpassas till det.”

Nu har jag fått ta del av en insändare i Kyrkans Tidning som detta förmodligen anspelar på:

Det har varit Bibelns dag i kyrkan och samtal har förts kring Bibeln och jag. DÃ¥ har det framkommit även i privata samtal, att det främst är i gudstjänsterna som man möter Bibeln, ej i hemmen eller i skolan. MÃ¥nga vanliga seriösa människor — kalla oss humanister — gÃ¥r gärna i kyrkans gudstjänster. Den som är humanist är, självklart, humanist helt och fullt, har alltsÃ¥ ocksÃ¥ en humanistisk bibelsyn, vilket innebär att hon själv tar ställning till bibelorden, inte underdÃ¥nigt tackar och tar emot. Människan är herre även över Bibeln. Troligen har mÃ¥nga präster ocksÃ¥ den bibelsynen, vilket framkommer i predikningar. ÄndÃ¥ slutar läsningen av texterna i gudstjänsten med orden ”SÃ¥ lyder Herrens ord” och församlingen svarar i kors: ”Gud vi tackar dig”. Gäller sÃ¥väl Gamla som Nya Testamentet. Detta inslag i liturgin är stötande och ger fel signal, Ã¥tminstone till humanister, om hur vi ska ta emot bibelordet. Det är vi som avgör om vi kan ta emot det som ”Herrens ord”. Man tänkte nog inte pÃ¥ humanisterna när man införde detta inslag i kyrkohandboken 1986. Det fanns inte tidigare. En kyrkvan humanist är nog i allmänhet lojal med detta inslag. En mer ovan men intresserad däremot blir säkert mäkta förvÃ¥nad.Var rädd om humanisterna i Svenska kyrkan. Skulle jag själv, mot all förmodan, hamna i en situation där jag skulle behöva välja mellan humanism och kristendom dÃ¥ väljer jag tveklöst humanismen

Nu finns det tvÃ¥ alternativ. Antingen hÃ¥nar Bitte en seriös insändare av en bekymrad medlem i Svenska kyrkan, eller ocksÃ¥ är det ett ”troll” – en kristen person som vill hÃ¥na Humanisterna genom att skriva en lÃ¥tsas-insändare. Jag vet inte vilket som är värst!

Jag väljer att följa Hanlons Rakkniv (”Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity”) och utgÃ¥r frÃ¥n att det är en människa med ärligt uppsÃ¥t som skrivit insändaren. Hur reagerar Bitte pÃ¥ detta? Tar hon kvinnans bekymmer seriöst? (För insändaren är underskriven med ett kvinnligt namn som jag har valt att inte skriva ut.) Förklarar hon de sakliga skälen till varför man bör läsa ”herrens ord”? Nej hon väljer att hÃ¥na, i syfte att kunna smutskasta Humanisterna. FörstÃ¥r inte Bitte att hon skrämmer iväg alla vettiga människor frÃ¥n kyrkan med en sÃ¥dan attityd? Är det kanske det som är syftet? Eller har Bitte blivit sÃ¥ förblindad i sitt hat mot Humanisterna att allt är berättigat sÃ¥ länge hon kan skada förbundet?

Jag håller med Bitte om att ateister inte borde gå i kyrkan, eller vara medlemmar i Svenska kyrkan heller för den delen, men jag har hittills inte försökt övertala någon om att gå ur. (Däremot finns det en artikel på Ateism.se om konsekvenserna och hur man gör). Dock får argumentet att Svenska kyrkan ska ha en särställning på grund av att 75% av svenskarna är medlemmar mig att börja fundera på det. Jag har tidigare tyckt att det är för negativt men nu börjar skälen till en sådan uppmaning att väga över. Tack vare Bitte och hennes gelikar kommer jag att ha svårt för att hålla tyst med mina åsikter. Det är ju på grund av att Svenska kyrkan har en särställning som så många är med. Det är ett moment 22 som behöver brytas.

Men oavsett mina åsikter i frågan skulle det aldrig falla mig in att håna den ateist som går i kyrkan. Om de tycker att det är trevligt kan jag tycka att de har blivit lurade och indoktrinerade från barnsbenen att kristendomen är något fint och rart. Andra är med i Svenska kyrkan för att de uppskattar ceremonierna, kyrkobyggnaderna eller hjälparbetet. Jag tycker att det finns bättre ceremonier, att det finns sekulära organisationer som man kan stödja om man vill ge bistånd och att kyrkan gott kan få sköta om kyrkobyggnaderna för egna pengar, förutom kulturhistoriskt värdefulla kyrkor som bör omvandlas till museer och hanteras av riksantikvariatämbetet. Dessa åsikter skulle jag kunna tänka mig att argumentera för med en ateist som är medlem i Svenska kyrkan, men jag skulle aldrig håna dem.

Bitte skriver i sina artiklar om verbal förföljelse av kristna, om kristna som hÃ¥nas mm. Men Bitte, tvÃ¥ fel gör det inte rätt. Om du anser att kristna förtalas och hÃ¥nas i massmedia bör du föregÃ¥ med gott exempel, inte själv förtala och hÃ¥na. Du förlorar helt i trovärdighet när du i ena andetaget ger uttryck för en offermentalitet och ojar dig över att kristna ”förföljs”, som du kallar det, när du i nästa andetag själv beter dig pÃ¥ det sätt som du nyss kritiserade. Har du helt missat det avsnitt i bibeln som säger ”bete dig mot andra som du själv vill bli behandlad”? Jag vet att det finns andra bibelstycken som handlar om hämnd, men dem skulle du säkert ta avstÃ¥nd ifrÃ¥n i en debatt mot mig. Den som tar upp de bibelcitaten skulle du genast anklaga för att förfölja kristna och inte vilja förstÃ¥. ÄndÃ¥ är det dem du lever efter.

Jag har ett rÃ¥d till dig Bitte: Sluta upp med de här dumheterna innan du gör dig själv till Ã¥tlöje! Om du har problem med kritiken av kristendomen sÃ¥ bemöt den med sakargument istället. Du framstÃ¥r bara som skenhelig när du kritiserar andra för att bete sig pÃ¥ ett sätt när du själv beter dig lika illa. Du polariserar debatten helt i onödan, skapar konflikter som inte behöver finnas och stöter bort människor som sympatiserar med kristendomen. Tvärtemot vad du tror gÃ¥r inte alla ateister eller Humanister om kring och hatar alla kristna. Jag har själv mÃ¥nga vänner och bekanta som är bÃ¥de kristna och muslimer. Du behöver inte vara rädd för oss ateister. Vi vill dig inget illa – inte ens vi som kritiserar kristendomens privilegier för att vi tycker att en religion inte ska vara privilegierad i ett demokratiskt samhälle.

Du borde kanske ta fasta på det sista i insändaren. Om folk tvingas välja mellan kristendomen och Humanismen är det kanske Humanismen de väljer. Inte mig emot, men är det verkligen det du vill?

VÃ¥r dagliga hink skit, giv oss idag

lördagen den 21 april 2007

Göran Skytte tycker att man häller en hink skit över kristendomen för att man ifrågasätter att det ligger religiös litteratur på rummet. Han blir kränkt för att någon blir kränkt över en sådan sak. Man kan tycka att det är konstigt att bli kränkt över att det ligger en bibel i garderoben på hotellrummet, och det tycker nog han som har anklagats för det också. Om Anklagaren hade lyssnat på den anklagade först hade vi kanske sluppit sådana här pinsamheter.

I vilket fall som helst har tydligen en gräns passerats för den svenska kristenheten. Man upplever att Humanisterna dagligen häller en hink skit över kristendomen sÃ¥ nu häller man dagligen en hink skit över Humanisterna. Moget sÃ¥ det förslÃ¥r. Kristna agerar med ett hämndbegär som jag annars bara trodde föresprÃ¥kades av satanismen. Det gamla ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”, som uttalades av Buddha flera hundra Ã¥r före vÃ¥r tideräkning, har bytts ut mot det satanistiska budskapet: ”Behandla andra som (du tycker) de behandlar dig”.

Senaste hinken kommer från Bitte Assarmo, kulturvetare och skribent, i Dagen. Skiten är i vanlig ordning ordentligt uppblandad med snömos. Jag tänkte analysera några väl valda (och lösryckta) delar av hennes alster:

”Seriös och sund granskning av kristendomen är en sak – dessutom absolut nödvändig – men den kritik som i dag riktas mot kristendomen är oftare oseriös och ytlig.”

I Bittes ögon är all kritik av kristendomen oseriös och ytlig. Det visar hon med sina exempel. Mycket av den kritik hon tar upp beskrivs pÃ¥ ett ofördelaktigt sätt och utan att förklara varför viftar hon bort den som oseriös och ytlig. Ett tips till Bitte är att sätta sig in i motpartens argument och försöka förstÃ¥ dem istället för att t.ex anklaga Morgan Johansson för att vara intolerant. Hans brott – att ha ifrÃ¥gasatt religiösa argument i politiken. En fullt berättigad Ã¥sikt. Iran borde vittna om vad som händer om religiösa lagar styr, eller varför inte titta pÃ¥ USA för att se vad som händer när religionen fÃ¥r inflytande över politiken.
”Det hindrar uppenbarligen inte att Humanisterna själva gärna gÃ¥r i kyrkan; för inte sÃ¥ längesedan ville man att kyrkorna skulle ta bort orden ”sÃ¥ lyder Herrens ord” ur läsningarna eftersom den uppfattades som kränkande för ateisterna. Man skulle lika gärna kunna vända pÃ¥ hela saken och ifrÃ¥gasätta varför en ateist överhuvudtaget gÃ¥r i kyrkan – och varför kyrkans läsningar i sÃ¥ fall ska anpassas till det.”

Jag vet inte riktigt vad Bitte vill ha sagt med detta. Förbundet Humanisterna går inte i kyrkan, men det finns säkert en och annan Humanist som tycker att kyrkor är vackra byggnader och som gärna vistas där. Att Humanister hatar allt som har med kyrkan att göra är en av hennes snedvridna beskrivningar av verkligheten.

Att Humanisterna (förbundet alltså) skulle ha krävt att någon bibeltext skulle tas bort ur kyrkans läsning var helt nytt för mig. Konstigt att förbundet inte har skrivit något om den aktionen. Det måste vara ännu ett i raden av medvetna missförstånd från Bitte. Eftersom jag inte känner till något alls av händelsen utgår jag från att det var några ateister som inte har med Humanisterna att göra som tyckte till om den saken. Var tionde medlem i Svenska kyrkan är nämligen ateist, enligt Kyrkans Tidning. Jag håller med Bitte om att ateister inte borde vara medlemmar i en kristen församling, men nu är det uppenbarligen 7% av befolkningen som inte håller med oss om detta. Låt oss behandla dem tolerant och inte hälla skit över dem bara för att de inte tycker som oss.

”Brott som begÃ¥tts i kristendomens namn har utförts av människor som misstolkat eller utnyttjat Bibelns budskap, och humanisterna har varit en stark och tydlig motvikt mot dessa.”

Eller sÃ¥ är det precis tvärt om – att kyrkan har humaniserats beror pÃ¥ människor som misstolkat och utnyttjar bibelns budskap i, förvisso beundransvärda, syften. I vilket fall som helst är jag enig med Bitte att humanister har varit en starkt bidragande faktor. (När jag skriver Humanister med stort H avses den livsÃ¥skÃ¥dning som föresprÃ¥kas av Humanisterna. Skriver jag det med litet h avses humanism sÃ¥där i största allmänhet).

”Genom historien har ju humanismen heller inte varit en ensidigt sekulär rörelse, utan en rörelse som samlat människor av olika tro och kultur.”

Det är sant för humanism med litet h, men inte livsåskådningen Humanism som har hundra eller ett par hundra år på nacken.

”Men förbundet Humanisterna har lagt beslag pÃ¥ begreppet humanism och omvandlat innebörden till nÃ¥got totalitärt sekulärt, som när ett närmast blint hat mot allt vad religion – och framför allt kristendom – stÃ¥r för.”

Ã…terigen ett av Bittes fantasifoster. Humanism har alltid hetat Humanism. Det heter sÃ¥ i hela vida världen. Det borde Bitte som kulturvetare känna till. Humanism är ett ord med flera betydelser och livsÃ¥skÃ¥dningen Humanism är en av dessa. Bittes begrepp ”totalitärt sekulärt” vet jag inte vad som Ã¥syftas. Jag kommer snarast att tänka pÃ¥ diktaturer som den i Sovjetunionen där människor förbjöds att utöva sin religion. Om hon har läst Humanisternas olika dokument borde hon veta att Humanismen försvarar allas rätt att utöva sin religion sÃ¥ länge de tillÃ¥ter andra att utnyttja samma rätt, och att Humanismen är en demokratisk livsÃ¥skÃ¥dning. Vi mÃ¥ vara oense om tolkningen av vad man för göra i religionens namn, men det är inte detsamma som att vi vill hindra människor frÃ¥n att utöva sin religion. Jag försvarar Bittes rätt att utöva vilka religiösa seder hon vill sÃ¥ länge ingen annan kommer till skada.

Hatet är ocksÃ¥ nÃ¥got hon själv har hittat pÃ¥. Ã…terigen ett tecken pÃ¥ Bittes oförmÃ¥ga att sätta sig in i andras argument. Jag vet inte exakt vilka stÃ¥ndpunkter det kan vara som hon ser som hatiska, sÃ¥ jag tar själv ett tänkbart exempel, skolavslutningar i kyrkan: Inga skolavslutningar i den obligatoriska skolan ska ske i kyrkan eftersom alla ska behandlas lika och att inga ateistiska barn ska tvingas deltaga i gudstjänster i strid med grundlagen. Det totalitära är inte att se till att grundlagen följs. Det totalitära är att tvinga barn till religiösa eller andra ideologiska möten. Hade det varit marxistiska skolavslutningar slÃ¥r jag vad om att Bitte (pÃ¥ goda grunder) hade stÃ¥tt pÃ¥ barrikaderna och protesterat. NÃ¥got hat är det inte frÃ¥gan om, utan likaberättigande – att kristendomens privilegier ska avskaffas. Att försvara dessa privilegier – det är totalitarism!

”Lättvindigt glömmer man bort att även vetenskapen kan bli samhällsfarlig när den blir fanatisk; Hitlers läkare var inga religiösa fundamentalister utan fundamentalistiska vetenskapsmän. Och som vetenskapsmän begick de nÃ¥gra av världshistoriens allra värsta brott mot mänskligheten.”

Bitte verkar ha en väldigt udda definition pÃ¥ ”vetenskap” om hon likställer Hitlers rasbiologi med vetenskap, men om det är nazisternas egen definition av vetenskap som gäller sÃ¥ vill jag bara pÃ¥minna fru kulturvetare att samtliga av nazismens arkitekter var kulturvetare med ett speciellt vurmande för det ariska. Det var alltsÃ¥ tillika kulturvetare som begick nÃ¥gra av världshistoriens värsta brott mot mänskligheten!

”Nu tror jag naturligtvis inte att förbundet Humanisterna strävar efter att avliva alla gamla, sjuka och förstÃ¥ndshandikappade, och skapa ett ”renrasigt” drömland. Förmodligen vill de inte ens fängsla alla kristna, utan bara omvända dem.”

Och inte heller tror jag att Bitte vill bränna alla ateister pÃ¥ bÃ¥l eller bränna vÃ¥ra böcker, men hon vill gärna stigmatisera oss – och antagligen ocksÃ¥ omvända oss.

Bitte Assarmo har startat korstÃ¥get mot Humanismen. Hon polariserar debatten i onödan genom att inte vilja förstÃ¥ motsidans argument. Jag tror att hennes missförstÃ¥nd är medvetet gjorda. Här helgar ändamÃ¥let alla medel – ut med Humanisterna. Det är smutskastning som gäller. Hinkvis med skit kommer att hällas över Humanisterna i tid och otid. Fienden är identifierad. Rättfärdigheten finner inga gränser i stridens njutning. Bitte kommer att gÃ¥ i strid med stolthet – sjungandes.

Jag instämmer i det Nihonshu skriver i sin kommentar till det Bitte skrev i SvD för en tid sedan. Retoriken har utvecklats med stormsteg de senaste Ã¥ren – Ã¥t fel hÃ¥ll! Bittes skit är ett bra exempel pÃ¥ det.

Nu verkar Bitte även ha fått sällskap av Sverigedemokraterna.

Biblar på hotellrum

torsdagen den 19 april 2007

Det finns ett kinesiskt ordsprÃ¥k som lyder: ”Även i en liten spegelskärva ser man färgen pÃ¥ himlen”.

Det uttrycket kan illustrera frågan om biblar på hotellrum. Det kan tyckas vara ett litet problem, ja det skulle till och med vara ett försumbart problem, om det var den enda yttringen av religiös närvaro i det offentliga rummet. Nu är det istället just en skärva som speglar en verklighet. En verklighet som alltfler blir observanta på och börjar ifrågasätta.

Det här låg i luften sedan länge och det var därför det blev en så snabb reaktion på Scandic. Det är naivt att tro att de plockade bort biblarna bara för att en humanist råkade höra av sig. Någon hörde av sig och det räckte.

Hela idén med en bibel på hotellrum är på väg ut sedan länge.
I det moderna hotellets koncept finns det inte utrymme för religionspropaganda i byrålådan. Många hotell har säkert redan rensat bort biblarna eller tackat nej utan att det har blivit den minsta reaktion.

Religionsfrihet eller övergrepp?

onsdagen den 18 april 2007

Jag har just läst en helt sinnessjuk historia om 12-åriga Misha som mot sin vilja riskerar att bli omskuren av sin far. Även mamman är mot omskärelsen. Pappan har konverterat till judendomen och nu kräver han i religionsfrihetens namn att få omskära sin 12-åriga son.
Inte blir det mindre sjukt av att fadern har vunnit rättegångarna både i det ursprungliga målet och överklagan. Målet ska nu tas upp av Oregon State.

Det här är inte ett försvarslöst spädbarn vi talar om, utan en 12-Ã¥rig person med en egen vilja! Tänk er vilket övergrepp när de skär förhuden av pojken. Föreställ er hur män med starka armar hÃ¥ller fast den motstretande pojken när han fÃ¥r sitt könsorgan stympat! För det är stympning det handlar om, en funktionell del av penis tas bort i religionsfrihetens namn. Men det här är inte fritt utövande av religion – det är ett övergrepp!

Fast när man tänker efter, är det så mycket bättre att stympa försvarslösa spädbarn som inte ens har möjligheten att säga ifrån?

Vän av ordning frÃ¥gar sig naturligtvis: ”Men kvinnlig omskärelse dÃ¥?” Jag hÃ¥ller med om att kvinnlig omskärelse är fel. Tänk er starka armar som hÃ¥ller fast den motstretande 12-Ã¥riga flickan som fÃ¥r sitt könsorgan stympat… Men nu gällde saken Misha och inget annat. Övergreppet mot honom blir inte mindre av att man kritiserar en företeelse som inte är accepterad i vÃ¥rt samhälle.

Låt mig påminna om att religionsfrihet handlar om rätten att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion, inte att rista in den i sin sons könsorgan. Ingen rättighet får användas för att hindra andra människor från att utöva sina rättigheter.

Jag försvarar varje vuxen människas rätt att, av religiösa eller andra skäl, stympa sin egen penis, men när man tar sig friheten att bestämma över en annan persons kropp har man definitivt gått för långt!

Här har ni en verklig kränkning att tala om! Att stillatigande lÃ¥ta detta ske utan att reagera – det är intolerans i toleransens namn!

Omskuren bebis på operationsbordet

Scientologer utnyttjar tragedi till osmaklig propaganda!

onsdagen den 18 april 2007

I min artikel om den beklagliga tragedin i USA där en sydkoreansk gäststudent ”gÃ¥tt postal” och skjutit ned studenter och lärare pÃ¥ sitt universitet funderade jag över när ateismen skulle fÃ¥ skulden för dÃ¥det – för det är inte frÃ¥gan om om utan om när.

Jag fick ett infall och gick in på Citicens Commission for Human Rights (CCHR) websida för att se om de tänkte lägga skulden på psykiatrin. På universitetet hade man ju uppmärksammat att studenten inte mådde bra och skickat honom på psykvård. Mycket riktigt hittade jag en artikel där psykiatrin ges skulden.

CCHR och deras svenska avdelning Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) ingår i Scientologirörelsen. Scientologerna vänder sig av religiösa skäl mot användandet av psykoaktiva droger och läkemedel och CCHR är deras propagandaapparat i den propaganda de för mot psykiatrin.

Det är beklämmande att se hur CCHR använder sig av en enorm tragedi för att vinna billiga poänger. Att en grabb med morbida tankar vårdats på psyksjukhus är helt naturligt. Det visar att åtminstone en del av systemet fungerar. Man är uppmärksam på varningssignalerna. Det är beklagligt att vården i det här fallet inte har lyckats förhindra ett vansinnesdåd, men det är knappast vårdens fel att en ung man får psykiska besvär. En adekvat sjukvård är tvärtom ett nödvändigt medel för att stoppa sådana här dåd. Hur många dåd som psykvården har förhindrat går det tyvärr inte att få statistik på eftersom dessa dåd aldrig inträffar.

Värt att notera i sammanhanget kan också vara att gärningsmannen kort tid innan dådet hade slutat äta sina antidepressiva tabletter. Man kan bara tänka sig vad som händer om CCHR lyckas med sin propaganda och alla galningar i världen slutar att ta sin medicin!

Osmakligt av $cientologerna att använda sig av en tragedi för att vinna billiga retoriska poänger och bekämpa vårt enda skydd mot den här typen av dåd!

Stefan Jansson: ”Jag är inte kränkt”

tisdagen den 17 april 2007

Idag publicerar Humanisterna ett öppet brev från Stefan Jansson där han dementerar att han skulle ha påstått sig vara kränkt av att det låg en bibel på hotellrummet. Kommentarer är överflödiga. Det är ju precis vad jag har sagt hela tiden! Jag hoppas nu att alla som har skrivit om den påstådda kränkningen kryper till korset och ber om ursäkt för sina plumpa påhopp på Humanisterna. Man har anklagat Humanisterna för intolerans, fanatism och förföljelse av kristna, men den största intoleransen, förföljelsen och fanatismen har de själva stått för.

NÃ¥gra citat ur brevet:

”Alla vill, kan och ska göra sin bild och tolkning av verkligheten. Men som oftast när människor kommunicerar sÃ¥ förändras och förvanskas den under resans gÃ¥ng, bÃ¥de medvetet och omedvetet. Jämför viskningsleken, känner ni inte till den sÃ¥ frÃ¥ga era barn!”

”Jag vill tydliggöra följande: kränkt har jag inte blivit. Källan till detta är nÃ¥got oklar men förmodligen kommer det frÃ¥n en slarvigt antecknande journalist pÃ¥ Sydsvenska Dagbladet vid namn Daniel Rydén, Enligt honom har ordet ”kränkt” sagts i P1- intervjun, men det kan alla som hörde inslaget intyga är fel. Jag har pÃ¥pekat felaktigheten för honom men han har valt att inte ändra sin historia. Upprörd har jag inte heller varit, sÃ¥ som Svenska Dagbladets medarbetare Sara Stolt skriver. Möjligtvis lite spänd och trött ( jag fick sätta mig i bilen klockan fyra pÃ¥ morgonen för att kunna medverka…). Även henne har jag talat med men hon har valt att stÃ¥ fast vid sin version. MÃ¥nga andra saker har jag ocksÃ¥ kallats fast jag inte varit det.”

”Ett hotellrum tycker jag ska vara värdeneutralt och det är det inte om det ligger en bibel där. Jag tycker att en bok om ateism ocksÃ¥ skulle vara fel. Religionsfrihet kan ocksÃ¥ betyda rätten att vara fri frÃ¥n religion. För vare sig om du eller jag blir det sÃ¥ kan man faktiskt bli kränkt av bibeln, för sÃ¥ vitt jag vet finns en hel del tokiga och nedsättande ord om bl a kvinnor och homosexuella där.”

”[L]ika fundamentalistisk som andra tyckt att jag är, är de i sin strävan att med näbbar och klor försvara rätten till en bibel.”

Jo en kommentar är nödvändig: Förföljarna Förtalarna av Humanismen kommer nu garanterat att göra sitt yttersta för att missförstå allt Stefan Jansson skriver.

Ateism orsaken till att folk går postal?

måndagen den 16 april 2007

En skjutglad person med psykiska problem har Ã¥terigen ”gÃ¥tt postal” i en amerikansk skola, den här gÃ¥ngen en högskola, och orsakat en tragedi. Mina tankar gÃ¥r naturligtvis till offren och deras anhöriga, men det var inte det jag tänkte skriva om.

När sÃ¥dant här händer brukar den kristna högern gÃ¥ ut och skylla pÃ¥ allt annat än det verkliga problemet. Senast det händer var det Marilyn Manson som fick skulden om jag inte missminner mig. Han föresprÃ¥kar nämligen ett satanistiskt budskap (baserat pÃ¥ Anton Szandor Laveys filosofi sÃ¥ det handlar inte om djävulsdyrkan utan snarare libertarianism, men det var inte det jag skulle skriva om). Därför mÃ¥ste han vara ond, trots att han inte föresprÃ¥kar vÃ¥ld, mycket ondare än t.ex bibelns Jehu som har gett upphov till uttrycket ”att dra fram som ett jehu”. Han for fram ganska rejält med sina folkmord, men det var inte heller det den här bloggen skulle handla om.

Nej det jag ville ha sagt var att kristna fundamentalister i USA garanterat kommer att skylla det här på ateismen. När muslimska fanatiker flög in i Twin Towers var de kristna fanatikerna inte sena att skylla på ateismen och sekulariseringen av det amerikanska samhället. Jag väntar med spänning på att Göran Skytte och Bitte Assarmo ska förklara för oss hur dådet hänger samman med att kristna förföljs i USA för att Gideoniterna förbjuds dela ut biblar i amerikanska skolor efter att ha stämts av ACLU. Självklart är det Sam Harris och Richard Dawkins religionskritiska böcker som är orsaken, inte det faktum att USA har liberala vapenlagar eller att 60 miljoner amerikaner står utanför välfärdsystemet. Ändå undrar jag, hur får de det att gå ihop när sådant här nästan bara inträffar i kristna USA men samma sak inte brukar hända i Sverige, världens mest sekulära land?

Jag tror inte att kristendomen är skulden, men förövaren var med största sannolikhet inte ateist, utan kristen. Detta inte sagt för att skylla på alla kristna, utan för att poängtera att ateismen knappast är orsaken. Det vore i och för sig en ödets ironi om förövaren den här gången var ateist. Trots allt finns det ju 10% sannolikhet att han var det. Då lär ni få se att debatten tar skruv och ateismen får skulden!

Kom ihÃ¥g att ni läste det här först – innan Pat Robertson och Jerry Falwell utsÃ¥g ateismen till syndabock!

Censur av SvD?

söndagen den 15 april 2007

Jag har noterat att mina kommentarer till SvD:s artiklar inte syns som länkar under den artikel jag kommenterar. Jag har anmält mig till tjänsten Twingly, som SvD hämtar länkarna från, och mina artiklar finns där.

Samma sak verkar ha drabbat bloggen Argumentum ad Ignorantiam. Nihonshus kommentar till en ledare av Göran Skytte syntes först på SvD men försvann sedan efter en dryg timme.

Är det sÃ¥ att SvD censurerar kommentarer frÃ¥n ateister och/eller den som är kritisk till SvD? Jag har svÃ¥rt att tro det, men vilken är annars anledningen till att vÃ¥ra bloggar inte länkas? Jag hoppas och tror att det beror pÃ¥ ett tekniskt fel. Jag har skrivit till SvD och frÃ¥gat men de besvarade inte mitt mejl. Möjligen beror det pÃ¥ att jag skrev till chefredaktören, sÃ¥ nu har jag istället vänt mig dit jag borde – teknisk support.

Är det fler som har drabbats av att era blogglänkar inte syns på SvD eller att de försvunnit efter en viss tid? Hör i så fall av er!