TCO uttalar sig om diskriminering i Polen

TCO gjorde för två veckor sedan ett uttalande till försvar av de mänskliga rättigheterna i Polen. Diskriminering på grund av sexuell läggning är vanligt förekommande och lagen har inget skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Nyligen aviserade polens konservativt kristna vice utbildningsminister (som för övrigt har anordnat seminarier mot evolutionsteorin i EU-parlamentet) ett lagförslag som skulle förbjuda homosexuella lärare och ”propaganda för en homosexuell livsstil”, vilket tycks inkludera sexualupplysning och information som förespråkar tolerans mot homosexuella.

TCO uppmanar Polens regering att ta avstånd från lagförslaget och istället verka för att stärka de mänskliga rättigheterna. Man uppmanar också den svenska regeringen samt den europeiska fackliga samarbetsorganisationen EFS att verka för att lagförslaget inte realiseras.

”Vi är allvarligt bekymrade över situationen i Polen. Det aktuella lagförslaget skulle förvärra tillståndet påtagligt.” skriver man i uttalandet.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.