Arkiv för februari 2007

Inför religionsneutrala helgdagar!

fredagen den 2 februari 2007

Almega har ett intressant förslag inför årets löneförhandlingar. Man menar att det bör vara upp till den anställde att välja helgdagar efter sin egen övertygelse. Som argument anför man att Diskrimineringsombudsmannen, DO, i en remiss till regeringen (SOU 2005:106) poängterat vikten av att skapa lika förutsättningar för alla att delta i arbetslivet.

I ett pressmeddelande uttrycker DO sitt gillande över Almegas förslag som man menar visar att det inte råder någon motsättning mellan kraven på lönsamhet och allas lika värde.

I en kommentar till tidningen Metro säger biträdande chef på SIF, Hanna Brandt Gonzalez, att det som grundprincip är en intressant tanke men att det inte får bli ett sätt för arbetsgivaren att komma undan billigare bakvägen. Bland annat måste frågan om OB-tillägg på helgdagar lösas.

Det här är ett förslag som borde falla alla på läppen: Ateister får större frihet att bestämma över sin egen ledighet, muslimer och judar får nya möjligheter att vara lediga på sina religiösa helgdagar och även sveriges kristna minoritet får ökad möjlighet att själva välja om de vill vara lediga på t.ex annandag pingst. Förslaget kan också medföra ökad mångfald i arbetslivet eftersom det blir mer lönsamt att ha en blandad arbetskraft där de anställda väljer att vara lediga på olika dagar. Företagen får ökade möjligheter till produktivitet då man kan hålla öppet på dagar som i dagsläget är allmäna helgdagar

Jag vänder mig dock mot de skäl som Almega och DO anför att detta förslag skulle motiveras av hänsyn till religiös tro. Nästan hälften av svenskarna tror på en odefinierad högre makt och en knapp tredjedel saknar helt gudstro. Få svenskar har någon djupare religiös identitet. Vi lever i ett sekulärt samhälle och då borde det vara självklart att man bestämmer över sin ledighet själv utan att påtvingas den av religion eller tradition. Almegas förslag är ett steg mot ökad sekularisering och frihet.

Det framgår inte av Almegas förslag hur man ställer sig till våra sekulära helgdagar: första maj, nationaldagen och midsommar, men det vore rimligt att individen själv får bestämma även om man vill vara ledig dessa dagar. Genom att se saken ur ett religiöst perspektiv riskerar arbetsmarknadens parter att missa denna aspekt.

Andra bloggar om