Arkiv för författare nowirehangers

Mellan religion och sekularism

söndagen den 7 januari 2007

Största delen av det västerländska samhället har lyckligtvis kommit en bra bit från den tid då prästerskapet och maktens män gick fullständigt hand i hand. Ändå är det långt kvar till en verklig sekularism. Fortfarande har kristna institutioner ett inflytande som vida överstiger det hos andra intresseorganisationer.

Detta tycks grunda sig i en tradition som har svårt att dö ut. Fortfarande tycks det kristna ses som synonymt med västerländsk civilisation. Det finns icke-troende som kallar sig kristna för att ”Sverige är ett kristet land” och för att de råkar vara medlemmar i Svenska kyrkan sedan födseln. Det tycks finnas ett motstånd att gå ur Svenska kyrkan även om man inte är troende, för att Svenska kyrkan är en del av den svenska traditionen och samhället.

Samtidigt anstränger man sig till det yttersta för att vara så politiskt korrekt som det bara går när man debatterar om religion. Islam kallas för en fredlig religion och islamistisk terrorism bortförklaras som dåd av galningar, trots att Koranen på nästan varje sida uppmanar till jihad, och då inte som ett heligt krig mot det onda inom en själv, som vissa muslimska apologeter vill hävda, utan som väpnad strid mot icke-muslimer. Under tiden försöker man i den kristna debatten omtolka de bibelställen som fördömer homosexualitet för att framställa kristendomen som en tolerant religion.

Dessa ständiga omtolkningar och skönmålande av religionen sker av apologeter men assisteras glatt av media och stora delar av folket i den politiska korrekthetens namn. Resultatet blir att religionerna inte ses för vad de verkligen är, utan accepteras för vad de inte är: jämlika, toleranta och människovänliga.

Innan vi kan uppnå ett samhälle där sådana värden verkligen dominerar, måste man kunna identifiera det som står i vägen för detta, nämligen religionerna. Samhället blir inte sekulariserat för att man omformar, omtolkar och integrerar religionen, utan att man lämnar den bakom sig. När man uppnått ett verkligt sekulariserat samhälle står det sedan varje människa fri att tro på en religion eller inte, att tycka vad de vill om homosexuella. Detta är varje människas fria val i ett sekulariserat samhälle till skillnad från i en teokrati, men med fria val kommer också skyldigheten att undersöka vad det är man väljer att ansluta sig till.

Andra bloggar om: , , , ,