Kristen intolerans

Meet My Enemy har en märklig kommentar till mitt kritiska inlägg om Family Day i Italien förra veckan. Han skriver att eftersom inte allting kan vara tillåtet i ett samhälle utan man måste ha regler så är det inte intolerant att lägga sig i hur andra lever. Underförstått att det inte är intolerant att anorda massprotester mot att homosexuella par får ökade rättigheter, får man förmoda.

Vidare hakar han upp sig på att jag frågar varför just kristna ska lägga sig i hur andra lever, som om han inte visste att det var kristna som anordnade protesten, och att kristna fundamentalister i Sverige har liknande demonstrationer om än i betydligt mindre omfattning.

Slutligen menar han att eftersom jag protesterar mot den kristna intoleransen så lägger jag mig i hur kristna lever.

Jag förstår inte resonemangen. Är det intolerant att tillåta homosexuella att leva tillsammans men tolerant att inte göra det? De enda begränsningarna vi bör tillåta den mänskliga friheten är sådant som skadar andra (och i viss mån sådant som skadar den som utövar det, men skulle vi förbjuda allt som är potentiellt skadligt skulle ingenting vara tillåtet). Vilken skada lider andra av att homosexuella lever tillsammans? Vilken skada lider andra av att sambos får ökade rättigheter?

Angående kristna så var det just kristna som var intoleranta i det här fallet. Hade det varit Sverigedemokrater som protesterade mot blandäktenskap hade jag frågat varför Sverigedemokrater ska lägga sig i hur andra lever. Hade det varit Humanister som protesterade mot att kristna får gifta sig hade jag frågat varför Humanister ska lägga sig i hur andra lever.

Slutligen lägger jag mig inte i hur kristna lever, men när de agerar intolerant och ordnar massdemonstrationer för att minska andra människors rättigheter tar jag de andra människorna i försvar! Med hänvisning till mitt första stycke: Vi bör begränsa människors frihet när det går ut över andra människor. Som det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: Ingen av dessa rättigheter får användas för att hindra andra från att utöva sina rättigheter.

Jag måste ha uttryckt mig bristfälligt om budskapet inte gick fram i min artikel så jag får väl vara tydligare: Att vilja förbjuda andra människor att leva sina liv enligt sina egna värderingar så länge ingen kommer till skada är intolerant. Därför är Family Day intolerant och därför bör den kritiseras.

Att somliga kristna inte inser det, utan tar intoleransen i försvar visar med all önskvärd tydlighet varför Humanisterna behövs!

2 Responses to “Kristen intolerans”

 1. Mithras Skriver:

  Nmn har fel.
  Precis som du pÃ¥pekar är det verkligt intressanta om ett handlande pÃ¥verkar andra eller inte. Om ett beteende pÃ¥verkar andra [negativt], dÃ¥ är det inte intolerant att, med rimliga medel, försöka ändra pÃ¥ beteendet. Om ett visst beteende inte [alls] pÃ¥verkar andra – dÃ¥ är det intolerant att moralisera över samma handlingar.

  Det praktiska problemet är dock att det ofta är svårt att avgöra om ett beteende påverkar andra eller inte. I dagens Sverige tycker jag faktiskt att vi går alldeles för långt i att acceptera många beteenden som de facto har mätbara negativa konsekvenser för andra.

  Ett exempel är den extrema ökning av nedskräpning, klotter och skadegörelse som drabbat hela Sverige. Folk (80-talister gissningsvis) verkar se det som någon slags rätt att släppa skräp var som helst. En rätt att negativt påverka offentliga rum som andra inte har rätt att ha synpunkter på. Det är fel.

  Ett ytterligare exempel är vÃ¥ld i datorspel. Bland medietyckare med hög status är det ett axiom att datorspelsvÃ¥ld – oavsett hur grovt – omöjligen kan ge nÃ¥gon negativ pÃ¥verkan. Trots detta visar en omfattande forskning att datorspelande faktiskt orsakar aggressivitet och ökad vÃ¥ldsamhet.

  Dock är inte lösningen på dessa negativa externaliteter/normproblem mer religiösa dogmer.

 2. myenemy.se - I have met my enemy Skriver:

  Mer om tolerans och att lägga sig i…

  Fredrik har svarat pÃ¥ mina kommentarer pÃ¥ hans kommentarer angÃ¥ende “Family Day“. Större delen av hans svar finns i en kommentar till mitt inlägg och den har jag redan svarat pÃ¥. Jag tänker mig dock, efter att ha läst hela Fredriks …

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.