Arkiv för oktober 2007

Dagens ord: Monolatri

torsdagen den 25 oktober 2007

Jag sÃ¥g ett intressant ord när jag sökte efter information om Timur Lenk (”Timur the Lame”). När jag slog upp Mongoler i mitt lexikon föll ögonen pÃ¥ ordet ”Monolatri”. Monolatri är dyrkan av en gud samtidigt som man inte förnekar att det finns andra gudar. En vanlig tolkning av Moseböckerna är att den äldsta judendomen var monolatrisk. Denna uppfattning stöds även av arkeologiska utgrävningar som tycks visa att judendomen existerade sida vid sida med andra religioner, ofta i samma stad.

Jag vill väl inte säga så mycket med det. Tyckte bara att ordet var intressant.

Avdop

tisdagen den 23 oktober 2007

PÃ¥ The National Secular Societys websida kan man ”avdöpa” sig genom att ladda hem ett certifikat och skriva ut samt skriva pÃ¥.

En rolig grej kanske du tänker, men enligt uppgift gÃ¥r det inte att avregistrera sig frÃ¥n Svenska kyrkans dopregister. En gÃ¥ng döpt alltid döpt, även om man inte tror pÃ¥ budskapet. I Uppsala finns en man som propagerar för att man ska skriva till Svenska kyrkan och begära att strykas frÃ¥n dopregistret. Han kallar sig för Biskop Danell. En riktig kuf kan man tycka men samtidigt har han ett budskap som försvinner bland stolligheterna – nämligen att värna om den personliga integriteten.

Avdop är även nÃ¥got som erbjuds av det finska Prometheus-samfundet. Deras ceremoni gÃ¥r ut pÃ¥ att ”tvätta bort” dopet. En ceremoni som är väldigt lik det kristna vuxendopet föreställer jag mig. Det kan man ocksÃ¥ tycka att det är en kuriositet men det finska avdopet har faktiskt gamla anor.

När svenska korsfarare härjade i Finland tvÃ¥ngsdöpte man befolkningen. När korstÃ¥gen fortsatte mot inlandet vandrade de tvÃ¥ngsdöpta till diverse vattendrag för att avdöpa sig. I närheten av Tavastehus finns det en sjö som heter Katumajärvi eller ”Ã¥ngersjön”. Enligt ryktet kallas den sÃ¥ för att man avdöpte sig där. PÃ¥ 1970-talet började finska fritänkare samlas vid sjön till midsommar för att avdöpa sig.

Avdopet är alltså en tradition med minst 800 år på nacken.

Open letter to Al Gore: Defend Science

söndagen den 21 oktober 2007

Dear Mr Al Gore,

First of all, let me congratulate you to the Nobel Peace Prize award!

Secondly, I urge you to sign the Defend Science statement. I know that others have already asked you to do this, so I don’t think I need to tell you much more about the statement as such.

I just want to point out that it won’t hurt your career to sign the statement. You have received much credibility from your work against global warming, and the Nobel Prize, of course, only adds to that credibility. You are much respected in the world and in the US. I assume that you are not interested in pursuing another election for US president, because you actually have a greater potential to impact world polity as an independent opinion leader than you would have being elected the most powerful man in the world.

So if the Christian Right movement in the US would not approve of your consignment of the statement, even if the opinion in the US would disapprove of it (which I hope they wouldn’t), you still have nothing to lose. You would still be the well-respected opinion leader you are today. Your work for science and understanding would not be affected.

But signing the statement would be a great way to advance that goal for science and understanding. Several other Nobel Laureates have already signed it. Why don’t you join them as well?

Best regards
Fredrik Bendz
Helsingborg, Sweden

Att tro på att tro på gud

söndagen den 21 oktober 2007

Mitt mål är att skriva i ateistbloggen varje dag men på senare tiden har jag haft svårt att motivera mig. Det tar en del energi att försöka tänka ut något vettigt att skriva dagligen. Speciellt med tanke på att Ateistbloggen inte verkar nå ut till så många läsare. Jag ska försöka bättra mig i fortsättningen.

Jag sÃ¥g ett intressant föredrag av Daniel Dennet, Ã¥rets mottagare av The Richard Dawkins Award. Föredraget handlar om ”Varför det är bra att tro pÃ¥ gud”. Dennett menar att det inte finns nÃ¥gra förnuftiga skäl att tro pÃ¥ gud. Till och med teisterna själva hÃ¥ller med om det. Däremot menar de att det finns förnuftiga skäl att tro pÃ¥ att tro pÃ¥ gud. ”They don’t believe in God. They believe in believing in God.”

Jag har själv stött på många som inte själva tror på gudar men som menar att det är bra. Föreställningarna är många: Troende är lyckligare och mer moraliska än icke-troende. Om det inte finns någon gud förlorar man intenting på att tro men om det inte finns någon gud och man inte tror så förlorar man på det (Pascals trossats). Religionen är nödvändig för ett fungerande samhälle, osv. Allt detta är såklart missförstånd. Jag skulle snarare vilja hävda att ett Humanistiskt samhälle är bättre än ett samhälle som styrs av någon av de religioner som finns idag.

När man ser på den del av samhällsdebatten som Humanisterna för tycks det mig vara tydligt att skiljelinjen ligger inte mellan dem som tror på gud och dem som inte gör det. Snarare går den mellan de som tror på att tro på gud och de som inte gör det. Humanisterna får sin främsta kritik på grund av att de ifrågasätter gudstron, inte för att de ifrågasätter gudarnas existens.

En fundering ocksÃ¥ om skillnaden mellan agnostiker och ateister. Jag tror att de icke-troende som kallar sig agnostiker i regel inte ifrÃ¥gasätter att tro pÃ¥ gudar, medan de icke-troende som kallar sig ateister i regel gör det. Skillnaden här ligger alltsÃ¥ inte sÃ¥ mycket i förhÃ¥llningssättet till premissen ”Det finns gudar” utan snarare till ”Det är bra att tro pÃ¥ gudar”.

Alliansen förbjuder religiösa inslag i undervisningen

måndagen den 15 oktober 2007

Enligt en artikel i Aftonbladet vill alliansen förbjuda religiösa inslag i skolundervisningen. Det är visserligen ett glädjande uttalande, men frågan är om religiösa inslag i skolans undervisning är tillåtna ens idag? Enligt den obligatoriska skolans läroplan, Lpr 94, ska undervisningen bygga på kritiskt ifrågasättande och vara saklig och allsidig. Hur är det förenligt med en undervisning som bygger på uppenbarelser från auktoriteter och i vissa fall går rakt emot de vetenskapliga resultaten? Det står också i läroplanen att undervisningen ska vara icke-konfessionell, dvs den får inte baseras på en religiös lära.

Skillnaden är kanske att det nu blir förbjudet i svensk lag att bryta mot läroplanen? Det borde i så fall ha varit olagligt för länge sedan så det är positivt att man äntligen lagstiftar om den saken.

Regeringen vill även öka anslagen till Skolverket för att inspektera sÃ¥väl friskolorna som de kommunala skolorna. Det är ocksÃ¥ positivt. Idag bryter mÃ¥nga friskolor – och kommunala skolor – mot läroplanen vilket inte borde vara möjligt.

Liberala Studenter stöder Humanisterna

tisdagen den 9 oktober 2007

I ett pressmeddelande som publicerades idag skriver Liberala Studenter att de stöder Humanisternas krav på att få stöd som trossamfund.

– Staten bör behandla alla organisationer lika, oavsett om de är religiösa eller ej. Det är en grundpremiss i den liberala och sekulära staten. Förbundet Humanisterna fyller idag samma funktion som de religiösa samfunden gör. De utgör ett alternativ för svenskar som inte tror pÃ¥ Gud och bör därför behandlas som alla andra livsÃ¥skÃ¥dningsorganisationer, säger Peter Giesecke, ordförande för Liberala studenter.

– När regeringen avslÃ¥r Humanisternas ansökan om statsbidrag sÃ¥ visar det pÃ¥ hur staten diskriminerar sekulära organisationer… Staten ska behandla alla individer lika, oavsett om de tror pÃ¥ Gud eller inte… Vi mÃ¥ste se till sÃ¥ att staten behandlar sina medborgare rättvist… Sedan svenska kyrkan skiljdes frÃ¥n staten finns det flera kvarlever som mÃ¥ste bekämpas… Detta är ett av dem och vi mÃ¥ste se till sÃ¥ att alla organisationer behandlas lika av staten, oavsett livsÃ¥skÃ¥dning, avslutar han.

Religiös ateism

lördagen den 6 oktober 2007

P3 Tro imorgon kommer att handla om ateismen. I tablån står det att man pratar med religiösa ateister. Eftersom jag misstänker att den religiösa ateisten man syftar på är jag tänkte jag komma med ett förtydligande med vad jag menar, då det bara var en mening eller två som jag slängde ur mig under intervjun.

Jag menar inte att ateism är en religion, något jag även påpekade under intervjun men som mycket väl kan vara bortklippt. Jag menar inte heller att ateismen är som en religion för mig eller att jag tror på något övernaturligt. Så vad menar jag då när jag säger att jag är en religiös ateist?

Religion handlar för mig inte om gudstro. Annars skulle inte t.ex buddismen vara en religion. Den religion jag ”tror” pÃ¥ är en utvecklad religion utan uppenbarelse och utan trossatser. Det vetenskapen hÃ¥ller för sant är en temporär sanning för den utvecklade religionen. Religiösa upplevelser finns bevisligen men dessa upplevelser är inte skapta av gudar. Tvärt om har människan skapat gudarna till sina avbilder för att förklara dessa upplevelser.

Strandsjön sommaren 2007

En religiös upplevelse för mig är ett spädbarns jollrande. En religiös upplevelse för mig är den känsla av litenhet som kommer sig av att stirra ut mot en stjärnklar rymd. En religiös upplevelse för mig är att befinna mig i fjällvärden där människor sällan sätter sin fot och där man är ensam med naturen. Att se vilda djur i sin egen miljö när kalldimman smyger sig över en spegelblank tjärn – det är en i sanning religiös upplevelse.

Denna upplevelse förutsätter ingen övernaturlig värld, inga trossatser, inga dogmer, inga präster och ingen gud. Det enda den förutsätter är en mänsklig förmÃ¥ga att uppleva att man är en liten bit i ett större pussel. Denna känsla av ”förstÃ¥else”, sammanhang och mening är enorm. LÃ¥t inte de gudstroende monopolisera den!

P3 Tro om ateism

lördagen den 6 oktober 2007

P3 Tro imorgon, söndag, kommer att handla om ateism. Bland annat blir undertecknad intervjuad. Jag citerar från tablån:

Gud finns inte!

Söndag 7 oktober

P3 Tro tar en dust med gudsförnekarna och pratar med religiösa ateister, ex-kristna, ex-muslimer – och sÃ¥ förstÃ¥s med pastafarianerna, anhängare till Church of the Flying Spaghetti Monster…

Lite lustig rubriksättning med tanke på att i alla fall jag i intervjun definierar ateism som avsaknad av gudstro, men den är säkert vald för att väcka intressa mer än att spegla innehållet. Inslaget finns på P3 Tros websida under åtminstone 30 dagar.