Arkiv för kategorin 'Sekularism'

Existens om Kristen välgörenhet

tisdagen den 11 september 2007

Dagens Existens handlade om kristen välgörenhet. Där det offentliga inte räcker till skapas en nisch för kristen missionsverksamhet som riktas mot de sjuka, svaga och utstötta i samhället.

Jag har några reflektioner. Först och främst all heder till de människor som ställer upp med egen fritid och pengar för att hjälpa andra. Problemet uppstår då välgörenheten blir en form av mission. Det ingår i den kristna missionsbefallningen att man ska hjälpa de svaga i samhället så ur det perspektivet är det helt OK med mission. Så länge man verkligen hjälper andra utan baktankar är allt gott och väl.

Om syftet däremot inte är att vara en god medmänniska utan att vinna själar till kristendomen är det problematiskt. Det är skamligt att samhället inte klarar av att hjälpa hemlösa, psykiskt sjuka och missbrukare. Att dessa utsatta människor tvingas in i kristendomen för att få hjälp är en del i ett större övergrepp från samhället. Ingen människa ska tvingas bli vare sig kristen, muslim eller kommunist för att få hjälp.

En annan aspekt, om än inte lika viktig, är att om man inte hjälper andra av omtanke utan för sin egen självgodhets skull och för att förhärliga gud är det ett dåligt motiv. Då hjälper man inte för att hjälpa utan av ren och skär egoism.

Jag efterfrågar fler sekulära alternativ för dessa människor att vända sig till. Härbärgen som inte har en baktanke att vinna själar för sin religion, utan där huvudsyftet är att komma tillrätta med ett samhällsproblem. Därför efterlyser jag initiativ från arbetarrörelsen, inklusive fackförbunden, och Humanisterna. När man i Lund ställde som krav för upphandlingen av ett härbärge att verksamheten skulle vara sekulär fick man inga intressenter eftersom det bara fanns religiösa organisationer som hade den här typen av verksamhet. Det är skamligt! I Helsingborg finns i alla fall Hemlösas hus som, såvitt jag vet, är helt och hållet sekulärt.

Men grundproblemet är att samhället inte räcker till. Det är ovärdigt ett välfärdsamhälle att det ska behöva finnas människor som inte har någonstans att bo. Rätten till en bostad är faktiskt inskriven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948:

Artikel 25.

 1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Sverige är ett anti-muslimskt land

fredagen den 7 september 2007

Idag hade statsminister Fredrik Reinfeldt ett slutet möte med ambassadörer från muslimska och arabiska länder. Enligt Reinfeldts uttalanden är syftet med mötet att visa att i Sverige lever kristna och muslimer sida vid sida. Frågan är varför Reinfeldt har utsett sig till ambassadör för sveriges kristna minoritet? Såvitt jag vet är han själv ateist. Vore det inte bättre om kristenhetens företrädare förde denna diskussion? Reinfeldt borde istället föra diskussioner om att Sveriges folk, oavsett tro eller icke-tro, lever sida vid sida med muslimer.

Reinfeldt säger även att Sverige är ett land som är tolerant mot muslimer. Det är inte korrekt. Våra grundlagar är djupt anti-muslimska. §4 i Successionsordningen (SFS 1810:0926) säger att vår statschef, Kungen, är tvingad att följa den Augsburgska trosbekännelsen:

”SÃ¥som 2 § i 1809 Ã¥rs regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sÃ¥dan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av Ã¥r 1593, antagen och förklarad är, sÃ¥lunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare frÃ¥n all successionsrätt utesluten.”

Den Augsburgska trosbekännelsen säger i sin tur att kungen skall fördöma muslimer. I portalparagrafen, I Om Gud, står nämligen att den som följer trosbekännelsen fördömer:

”…alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, sÃ¥som manikéerna, vilka antogo tvÃ¥ urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likasÃ¥ valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.”

Att Sveriges grundlag föreskriver att kungen skall fördöma muslimer är djupt odemokratiskt. VÃ¥g grundlag är en betydligt större och allvarligare kränkning av muslimer än nÃ¥gra undermÃ¥liga bilder av en provocerande ”konstnär”. Det enda rätta är att upphäva denna paragraf i successionsordningen och införa religionsfrihet för statschefen. Reinfeldt borde be de muslimska ambassadörerna om ursäkt för att vÃ¥r grundlag fördömer muslimer och lova att verka för att lagen skrivs om.

Richard Dawkins får ateistpris

tisdagen den 29 maj 2007

Den tyska Giordano Bruno-stiftelsen rapporterar att den brittiska evolutionsforskaren och religionskritikern Richard Dawkins kommer att motta deras Deschnes-pris på 10 000 Euro den 12 oktober i år.

Med sina vägvisande evolutionsteoretiska verk samt boken ”The God Delusion”, som kommer i tysk översättning i september i Ã¥r, har Dawkins stärkt de sekulära, vetenskapliga och humanistiska tankarna, förklarar stiftelsen. Läs originalartikeln här.

Var tredje riksdagsledamot inte medlem i Svenska kyrkan

tisdagen den 29 maj 2007

Drygt var tredje riksdagsledamot är inte medlem i Svenska kyrkan rapporterar tidningen Metro. I befolkningen som helhet är ca 75% medlemmar. Flest medlemmar har Svenska kyrkan bland Centerpartiets politiker där 90% är med i Svenska kyrkan, minst hos Vänsterpartiet där bara 36% är medlemmar.

Kanske något förvånande är hela 29% av Kristdemokraternas väljare inte medlemmar i Svenska kyrkan, men Stefan Attefall (Kd) tror att det kan bero på att många är medlemmar i andra samfund.

Svenska Kyrkans generalsekreterare Lars Friedner tycker att det är olyckligt att Svenska kyrkan inte har kunnat möta politikernas behov, men tror inte att det påverkar kyrkans relation till staten. Man får hoppas att han har fel och att Svenska kyrkans privilegier försvinner då Riksdagens ledamöter inte har någon relation till den, så att samhället sekulariseras fullt ut. Det finns fortfarande många lagar som favoriserar Svenska kyrkan i förhållande till andra ideella organisationer.

Så här stor andel av våra folkvalda är inte medlemmar i Svenska kyrkan enligt Metros undersökning:

 • V 64%
 • Mp 47%
 • S 41%
 • Fp 32%
 • M 29%
 • Kd 29%
 • C 10%

Ex-muslimer höll presskonferens

fredagen den 25 maj 2007

Idag, fredag den 25 maj, höll Centralkommittén för Ex-muslimernas organisation (CRES) presskonferens i ABF-huset, Stockholm. CRES ”representerar de människor som har lämnat islam eller som kommer ifrÃ¥n de sÃ¥ kallade islamiska länderna eller ocksÃ¥ personer som aldrig har haft nÃ¥gonting med islam att göra”. NÃ¥gra av de värderingar som organisationen stÃ¥r för är:

 • Att respektera människan och dennes mänskliga rättigheter utan nÃ¥got som helst undantag.
 • Att friheten är en jämlik och internationell rättighet för alla människor och människorna har rätt att utrycka sig bÃ¥de när det gäller offentliga frÃ¥gor och privat.
 • Att staten och religionen mÃ¥ste vara helt Ã¥tskilda ifrÃ¥n varandra och religionen ska inte ha rätt att lägga sig i statens verksamheter.
 • Att själv välja livsstil mÃ¥ste vara en självklar rättighet utan att traditionella seder ska kunna förhindra det.
 • Organisationens stadgar bygger pÃ¥ människors lika värde och är totalt mot rasism, antisemitism, nationalism och främlingsfientlighet.
 • Alla medlemmar saknar religion och är helt sekulära personer eller har kommit ifrÃ¥n de sÃ¥ kallade islamiska länderna.

Organisationens hemsida.

Sveriges radios Studio Ett rapporterar att CRES är less pÃ¥ vad man kallar ”daltandet med islam och islamiska organisationer”. Man intervjuar organisationens vice ordförande, Afsaneh Vahdat. Hon säger att om nÃ¥gon lämnar kristendomen i västvärlden är det ingen stor sak, men i muslimska länder är det farligt att lämna islam. Hon nämner ocksÃ¥ att mÃ¥nga ateister i Iran är rädda för att säga att de inte är muslimer eftersom de riskerar dödsstraff. I Sverige blir man diskriminerad, trakasserad och hotad om man berättar att man har lämnar islam.

Ett syfte med organisationen är att bryta tabun. Man ska kunna kritisera islam och islams lagar. Vahdat menar att man inte kan kritisera islam i Sverige, bland annat blev Nyanko Sabuni hotad för ett tag sedan. Man ska kunna kritisera islam hur mycket man vill, säger hon, och berättar bland annat hur hon behandlades intolerant när hon diskuterade islam på Medborgarplatsen innan intervjun.

Hon är kritisk mot västvärldens regeringar som viker sig för politisk islam och kompromissar med den på olika sätt. Det vill man förhindra genom organisationen.

Eventuellt återkommer jag med mer information om CRES och presskonferensen beroende på hur mycket andra massmedia har rapporterat om den.

Annons

Religionsneutrala helgdagar på Apoteket AB

måndagen den 21 maj 2007

Förra Ã¥ret tecknade Apoteket AB avtal med fackförbunden om religionsneutrala helgdagar. Gävlebladet rapporterar att fÃ¥ utnyttjar möjligheten, men att mÃ¥nga tycker att det är bra att den finns. Apoteket AB fÃ¥r lättare att hitta bemanning under helgerna och icke-kristna kan förlägga ledigheten när de vill – en win-win situation alltsÃ¥.

I år förhandlar SIF och Almega om att införa möjligheten att byta ut kristna helgdagar mot annan ledighet.

Avskaffa religionsfriheten?

söndagen den 20 maj 2007

Det här hade jag missat! ABBA-stjärnan Björn Ulvaeus, statsvetaren Ishtiaq Ahmed, Torbjörn Tännsjö och fem av Humanisternas styrelseledamöter hade i torsdags en debattartikel i Expressen där man argumenterar för att lagen om religionsfrihet bör avskaffas. Det är alltså inte själva religionsfriheten som sådan som man vill avskaffa, utan lagen om religionsfrihet. Religionsfriheten täcks in av de andra fri- och rättigheterna menar man.

Jag hinner inte kommentera artikeln idag, men min åsikt är att det är en dålig ståndpunkt. Jag välkomnar debatten om lagen men att argumentera för att avskaffa den kan lätt missuppfattas. Det är väl egentligen den enda anledningen jag kan se till att behålla den. Som debattörerna menar är lagen i praktiken meningslös så varför argumentera för att den ska tas bort? Det ger bara ett negativt intryck.

Bibeln oviktig för åtta av tio svenskar

söndagen den 29 april 2007

Sveriges kristna råd har i ett pressmeddelande gått ut med att 20% av svenskarna anser att bibeln har stor eller ganska stor betydelse för dem. 10% läser bibeln regelbundet (någon gång i månaden).

Man kan vända på det också: 90% av svenskarna läser bibeln sällan eller aldrig, och den saknar betydelse för 80%. Minst betydelse har bibeln för unga. Varannan person i åldern 15-29 år i undersökningen har aldrig läst bibeln över huvud taget!

Hur var det nu med påståendet att Sverige är ett kristet land och att vi är kristna?

Bitte Assarmos hån

måndagen den 23 april 2007

Igår kommenterade jag Bitte Assarmos artikel där hon med satanistisk frenesi och hat går till angrepp mot Humanisterna. En sak som jag då inte visste något om var detta som Bitte beskriver:

”Det hindrar uppenbarligen inte att Humanisterna själva gärna gÃ¥r i kyrkan; för inte sÃ¥ längesedan ville man att kyrkorna skulle ta bort orden ”sÃ¥ lyder Herrens ord” ur läsningarna eftersom den uppfattades som kränkande för ateisterna. Man skulle lika gärna kunna vända pÃ¥ hela saken och ifrÃ¥gasätta varför en ateist överhuvudtaget gÃ¥r i kyrkan – och varför kyrkans läsningar i sÃ¥ fall ska anpassas till det.”

Nu har jag fått ta del av en insändare i Kyrkans Tidning som detta förmodligen anspelar på:

Det har varit Bibelns dag i kyrkan och samtal har förts kring Bibeln och jag. DÃ¥ har det framkommit även i privata samtal, att det främst är i gudstjänsterna som man möter Bibeln, ej i hemmen eller i skolan. MÃ¥nga vanliga seriösa människor — kalla oss humanister — gÃ¥r gärna i kyrkans gudstjänster. Den som är humanist är, självklart, humanist helt och fullt, har alltsÃ¥ ocksÃ¥ en humanistisk bibelsyn, vilket innebär att hon själv tar ställning till bibelorden, inte underdÃ¥nigt tackar och tar emot. Människan är herre även över Bibeln. Troligen har mÃ¥nga präster ocksÃ¥ den bibelsynen, vilket framkommer i predikningar. ÄndÃ¥ slutar läsningen av texterna i gudstjänsten med orden ”SÃ¥ lyder Herrens ord” och församlingen svarar i kors: ”Gud vi tackar dig”. Gäller sÃ¥väl Gamla som Nya Testamentet. Detta inslag i liturgin är stötande och ger fel signal, Ã¥tminstone till humanister, om hur vi ska ta emot bibelordet. Det är vi som avgör om vi kan ta emot det som ”Herrens ord”. Man tänkte nog inte pÃ¥ humanisterna när man införde detta inslag i kyrkohandboken 1986. Det fanns inte tidigare. En kyrkvan humanist är nog i allmänhet lojal med detta inslag. En mer ovan men intresserad däremot blir säkert mäkta förvÃ¥nad.Var rädd om humanisterna i Svenska kyrkan. Skulle jag själv, mot all förmodan, hamna i en situation där jag skulle behöva välja mellan humanism och kristendom dÃ¥ väljer jag tveklöst humanismen

Nu finns det tvÃ¥ alternativ. Antingen hÃ¥nar Bitte en seriös insändare av en bekymrad medlem i Svenska kyrkan, eller ocksÃ¥ är det ett ”troll” – en kristen person som vill hÃ¥na Humanisterna genom att skriva en lÃ¥tsas-insändare. Jag vet inte vilket som är värst!

Jag väljer att följa Hanlons Rakkniv (”Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity”) och utgÃ¥r frÃ¥n att det är en människa med ärligt uppsÃ¥t som skrivit insändaren. Hur reagerar Bitte pÃ¥ detta? Tar hon kvinnans bekymmer seriöst? (För insändaren är underskriven med ett kvinnligt namn som jag har valt att inte skriva ut.) Förklarar hon de sakliga skälen till varför man bör läsa ”herrens ord”? Nej hon väljer att hÃ¥na, i syfte att kunna smutskasta Humanisterna. FörstÃ¥r inte Bitte att hon skrämmer iväg alla vettiga människor frÃ¥n kyrkan med en sÃ¥dan attityd? Är det kanske det som är syftet? Eller har Bitte blivit sÃ¥ förblindad i sitt hat mot Humanisterna att allt är berättigat sÃ¥ länge hon kan skada förbundet?

Jag håller med Bitte om att ateister inte borde gå i kyrkan, eller vara medlemmar i Svenska kyrkan heller för den delen, men jag har hittills inte försökt övertala någon om att gå ur. (Däremot finns det en artikel på Ateism.se om konsekvenserna och hur man gör). Dock får argumentet att Svenska kyrkan ska ha en särställning på grund av att 75% av svenskarna är medlemmar mig att börja fundera på det. Jag har tidigare tyckt att det är för negativt men nu börjar skälen till en sådan uppmaning att väga över. Tack vare Bitte och hennes gelikar kommer jag att ha svårt för att hålla tyst med mina åsikter. Det är ju på grund av att Svenska kyrkan har en särställning som så många är med. Det är ett moment 22 som behöver brytas.

Men oavsett mina åsikter i frågan skulle det aldrig falla mig in att håna den ateist som går i kyrkan. Om de tycker att det är trevligt kan jag tycka att de har blivit lurade och indoktrinerade från barnsbenen att kristendomen är något fint och rart. Andra är med i Svenska kyrkan för att de uppskattar ceremonierna, kyrkobyggnaderna eller hjälparbetet. Jag tycker att det finns bättre ceremonier, att det finns sekulära organisationer som man kan stödja om man vill ge bistånd och att kyrkan gott kan få sköta om kyrkobyggnaderna för egna pengar, förutom kulturhistoriskt värdefulla kyrkor som bör omvandlas till museer och hanteras av riksantikvariatämbetet. Dessa åsikter skulle jag kunna tänka mig att argumentera för med en ateist som är medlem i Svenska kyrkan, men jag skulle aldrig håna dem.

Bitte skriver i sina artiklar om verbal förföljelse av kristna, om kristna som hÃ¥nas mm. Men Bitte, tvÃ¥ fel gör det inte rätt. Om du anser att kristna förtalas och hÃ¥nas i massmedia bör du föregÃ¥ med gott exempel, inte själv förtala och hÃ¥na. Du förlorar helt i trovärdighet när du i ena andetaget ger uttryck för en offermentalitet och ojar dig över att kristna ”förföljs”, som du kallar det, när du i nästa andetag själv beter dig pÃ¥ det sätt som du nyss kritiserade. Har du helt missat det avsnitt i bibeln som säger ”bete dig mot andra som du själv vill bli behandlad”? Jag vet att det finns andra bibelstycken som handlar om hämnd, men dem skulle du säkert ta avstÃ¥nd ifrÃ¥n i en debatt mot mig. Den som tar upp de bibelcitaten skulle du genast anklaga för att förfölja kristna och inte vilja förstÃ¥. ÄndÃ¥ är det dem du lever efter.

Jag har ett rÃ¥d till dig Bitte: Sluta upp med de här dumheterna innan du gör dig själv till Ã¥tlöje! Om du har problem med kritiken av kristendomen sÃ¥ bemöt den med sakargument istället. Du framstÃ¥r bara som skenhelig när du kritiserar andra för att bete sig pÃ¥ ett sätt när du själv beter dig lika illa. Du polariserar debatten helt i onödan, skapar konflikter som inte behöver finnas och stöter bort människor som sympatiserar med kristendomen. Tvärtemot vad du tror gÃ¥r inte alla ateister eller Humanister om kring och hatar alla kristna. Jag har själv mÃ¥nga vänner och bekanta som är bÃ¥de kristna och muslimer. Du behöver inte vara rädd för oss ateister. Vi vill dig inget illa – inte ens vi som kritiserar kristendomens privilegier för att vi tycker att en religion inte ska vara privilegierad i ett demokratiskt samhälle.

Du borde kanske ta fasta på det sista i insändaren. Om folk tvingas välja mellan kristendomen och Humanismen är det kanske Humanismen de väljer. Inte mig emot, men är det verkligen det du vill?

VÃ¥r dagliga hink skit, giv oss idag

lördagen den 21 april 2007

Göran Skytte tycker att man häller en hink skit över kristendomen för att man ifrågasätter att det ligger religiös litteratur på rummet. Han blir kränkt för att någon blir kränkt över en sådan sak. Man kan tycka att det är konstigt att bli kränkt över att det ligger en bibel i garderoben på hotellrummet, och det tycker nog han som har anklagats för det också. Om Anklagaren hade lyssnat på den anklagade först hade vi kanske sluppit sådana här pinsamheter.

I vilket fall som helst har tydligen en gräns passerats för den svenska kristenheten. Man upplever att Humanisterna dagligen häller en hink skit över kristendomen sÃ¥ nu häller man dagligen en hink skit över Humanisterna. Moget sÃ¥ det förslÃ¥r. Kristna agerar med ett hämndbegär som jag annars bara trodde föresprÃ¥kades av satanismen. Det gamla ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”, som uttalades av Buddha flera hundra Ã¥r före vÃ¥r tideräkning, har bytts ut mot det satanistiska budskapet: ”Behandla andra som (du tycker) de behandlar dig”.

Senaste hinken kommer från Bitte Assarmo, kulturvetare och skribent, i Dagen. Skiten är i vanlig ordning ordentligt uppblandad med snömos. Jag tänkte analysera några väl valda (och lösryckta) delar av hennes alster:

”Seriös och sund granskning av kristendomen är en sak – dessutom absolut nödvändig – men den kritik som i dag riktas mot kristendomen är oftare oseriös och ytlig.”

I Bittes ögon är all kritik av kristendomen oseriös och ytlig. Det visar hon med sina exempel. Mycket av den kritik hon tar upp beskrivs pÃ¥ ett ofördelaktigt sätt och utan att förklara varför viftar hon bort den som oseriös och ytlig. Ett tips till Bitte är att sätta sig in i motpartens argument och försöka förstÃ¥ dem istället för att t.ex anklaga Morgan Johansson för att vara intolerant. Hans brott – att ha ifrÃ¥gasatt religiösa argument i politiken. En fullt berättigad Ã¥sikt. Iran borde vittna om vad som händer om religiösa lagar styr, eller varför inte titta pÃ¥ USA för att se vad som händer när religionen fÃ¥r inflytande över politiken.
”Det hindrar uppenbarligen inte att Humanisterna själva gärna gÃ¥r i kyrkan; för inte sÃ¥ längesedan ville man att kyrkorna skulle ta bort orden ”sÃ¥ lyder Herrens ord” ur läsningarna eftersom den uppfattades som kränkande för ateisterna. Man skulle lika gärna kunna vända pÃ¥ hela saken och ifrÃ¥gasätta varför en ateist överhuvudtaget gÃ¥r i kyrkan – och varför kyrkans läsningar i sÃ¥ fall ska anpassas till det.”

Jag vet inte riktigt vad Bitte vill ha sagt med detta. Förbundet Humanisterna går inte i kyrkan, men det finns säkert en och annan Humanist som tycker att kyrkor är vackra byggnader och som gärna vistas där. Att Humanister hatar allt som har med kyrkan att göra är en av hennes snedvridna beskrivningar av verkligheten.

Att Humanisterna (förbundet alltså) skulle ha krävt att någon bibeltext skulle tas bort ur kyrkans läsning var helt nytt för mig. Konstigt att förbundet inte har skrivit något om den aktionen. Det måste vara ännu ett i raden av medvetna missförstånd från Bitte. Eftersom jag inte känner till något alls av händelsen utgår jag från att det var några ateister som inte har med Humanisterna att göra som tyckte till om den saken. Var tionde medlem i Svenska kyrkan är nämligen ateist, enligt Kyrkans Tidning. Jag håller med Bitte om att ateister inte borde vara medlemmar i en kristen församling, men nu är det uppenbarligen 7% av befolkningen som inte håller med oss om detta. Låt oss behandla dem tolerant och inte hälla skit över dem bara för att de inte tycker som oss.

”Brott som begÃ¥tts i kristendomens namn har utförts av människor som misstolkat eller utnyttjat Bibelns budskap, och humanisterna har varit en stark och tydlig motvikt mot dessa.”

Eller sÃ¥ är det precis tvärt om – att kyrkan har humaniserats beror pÃ¥ människor som misstolkat och utnyttjar bibelns budskap i, förvisso beundransvärda, syften. I vilket fall som helst är jag enig med Bitte att humanister har varit en starkt bidragande faktor. (När jag skriver Humanister med stort H avses den livsÃ¥skÃ¥dning som föresprÃ¥kas av Humanisterna. Skriver jag det med litet h avses humanism sÃ¥där i största allmänhet).

”Genom historien har ju humanismen heller inte varit en ensidigt sekulär rörelse, utan en rörelse som samlat människor av olika tro och kultur.”

Det är sant för humanism med litet h, men inte livsåskådningen Humanism som har hundra eller ett par hundra år på nacken.

”Men förbundet Humanisterna har lagt beslag pÃ¥ begreppet humanism och omvandlat innebörden till nÃ¥got totalitärt sekulärt, som när ett närmast blint hat mot allt vad religion – och framför allt kristendom – stÃ¥r för.”

Ã…terigen ett av Bittes fantasifoster. Humanism har alltid hetat Humanism. Det heter sÃ¥ i hela vida världen. Det borde Bitte som kulturvetare känna till. Humanism är ett ord med flera betydelser och livsÃ¥skÃ¥dningen Humanism är en av dessa. Bittes begrepp ”totalitärt sekulärt” vet jag inte vad som Ã¥syftas. Jag kommer snarast att tänka pÃ¥ diktaturer som den i Sovjetunionen där människor förbjöds att utöva sin religion. Om hon har läst Humanisternas olika dokument borde hon veta att Humanismen försvarar allas rätt att utöva sin religion sÃ¥ länge de tillÃ¥ter andra att utnyttja samma rätt, och att Humanismen är en demokratisk livsÃ¥skÃ¥dning. Vi mÃ¥ vara oense om tolkningen av vad man för göra i religionens namn, men det är inte detsamma som att vi vill hindra människor frÃ¥n att utöva sin religion. Jag försvarar Bittes rätt att utöva vilka religiösa seder hon vill sÃ¥ länge ingen annan kommer till skada.

Hatet är ocksÃ¥ nÃ¥got hon själv har hittat pÃ¥. Ã…terigen ett tecken pÃ¥ Bittes oförmÃ¥ga att sätta sig in i andras argument. Jag vet inte exakt vilka stÃ¥ndpunkter det kan vara som hon ser som hatiska, sÃ¥ jag tar själv ett tänkbart exempel, skolavslutningar i kyrkan: Inga skolavslutningar i den obligatoriska skolan ska ske i kyrkan eftersom alla ska behandlas lika och att inga ateistiska barn ska tvingas deltaga i gudstjänster i strid med grundlagen. Det totalitära är inte att se till att grundlagen följs. Det totalitära är att tvinga barn till religiösa eller andra ideologiska möten. Hade det varit marxistiska skolavslutningar slÃ¥r jag vad om att Bitte (pÃ¥ goda grunder) hade stÃ¥tt pÃ¥ barrikaderna och protesterat. NÃ¥got hat är det inte frÃ¥gan om, utan likaberättigande – att kristendomens privilegier ska avskaffas. Att försvara dessa privilegier – det är totalitarism!

”Lättvindigt glömmer man bort att även vetenskapen kan bli samhällsfarlig när den blir fanatisk; Hitlers läkare var inga religiösa fundamentalister utan fundamentalistiska vetenskapsmän. Och som vetenskapsmän begick de nÃ¥gra av världshistoriens allra värsta brott mot mänskligheten.”

Bitte verkar ha en väldigt udda definition pÃ¥ ”vetenskap” om hon likställer Hitlers rasbiologi med vetenskap, men om det är nazisternas egen definition av vetenskap som gäller sÃ¥ vill jag bara pÃ¥minna fru kulturvetare att samtliga av nazismens arkitekter var kulturvetare med ett speciellt vurmande för det ariska. Det var alltsÃ¥ tillika kulturvetare som begick nÃ¥gra av världshistoriens värsta brott mot mänskligheten!

”Nu tror jag naturligtvis inte att förbundet Humanisterna strävar efter att avliva alla gamla, sjuka och förstÃ¥ndshandikappade, och skapa ett ”renrasigt” drömland. Förmodligen vill de inte ens fängsla alla kristna, utan bara omvända dem.”

Och inte heller tror jag att Bitte vill bränna alla ateister pÃ¥ bÃ¥l eller bränna vÃ¥ra böcker, men hon vill gärna stigmatisera oss – och antagligen ocksÃ¥ omvända oss.

Bitte Assarmo har startat korstÃ¥get mot Humanismen. Hon polariserar debatten i onödan genom att inte vilja förstÃ¥ motsidans argument. Jag tror att hennes missförstÃ¥nd är medvetet gjorda. Här helgar ändamÃ¥let alla medel – ut med Humanisterna. Det är smutskastning som gäller. Hinkvis med skit kommer att hällas över Humanisterna i tid och otid. Fienden är identifierad. Rättfärdigheten finner inga gränser i stridens njutning. Bitte kommer att gÃ¥ i strid med stolthet – sjungandes.

Jag instämmer i det Nihonshu skriver i sin kommentar till det Bitte skrev i SvD för en tid sedan. Retoriken har utvecklats med stormsteg de senaste Ã¥ren – Ã¥t fel hÃ¥ll! Bittes skit är ett bra exempel pÃ¥ det.

Nu verkar Bitte även ha fått sällskap av Sverigedemokraterna.