Sverige är ett anti-muslimskt land

Idag hade statsminister Fredrik Reinfeldt ett slutet möte med ambassadörer från muslimska och arabiska länder. Enligt Reinfeldts uttalanden är syftet med mötet att visa att i Sverige lever kristna och muslimer sida vid sida. Frågan är varför Reinfeldt har utsett sig till ambassadör för sveriges kristna minoritet? Såvitt jag vet är han själv ateist. Vore det inte bättre om kristenhetens företrädare förde denna diskussion? Reinfeldt borde istället föra diskussioner om att Sveriges folk, oavsett tro eller icke-tro, lever sida vid sida med muslimer.

Reinfeldt säger även att Sverige är ett land som är tolerant mot muslimer. Det är inte korrekt. Våra grundlagar är djupt anti-muslimska. §4 i Successionsordningen (SFS 1810:0926) säger att vår statschef, Kungen, är tvingad att följa den Augsburgska trosbekännelsen:

”SÃ¥som 2 § i 1809 Ã¥rs regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sÃ¥dan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av Ã¥r 1593, antagen och förklarad är, sÃ¥lunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare frÃ¥n all successionsrätt utesluten.”

Den Augsburgska trosbekännelsen säger i sin tur att kungen skall fördöma muslimer. I portalparagrafen, I Om Gud, står nämligen att den som följer trosbekännelsen fördömer:

”…alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, sÃ¥som manikéerna, vilka antogo tvÃ¥ urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likasÃ¥ valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.”

Att Sveriges grundlag föreskriver att kungen skall fördöma muslimer är djupt odemokratiskt. VÃ¥g grundlag är en betydligt större och allvarligare kränkning av muslimer än nÃ¥gra undermÃ¥liga bilder av en provocerande ”konstnär”. Det enda rätta är att upphäva denna paragraf i successionsordningen och införa religionsfrihet för statschefen. Reinfeldt borde be de muslimska ambassadörerna om ursäkt för att vÃ¥r grundlag fördömer muslimer och lova att verka för att lagen skrivs om.

7 Responses to “Sverige är ett anti-muslimskt land”

 1. Anna Bjurström Skriver:

  I second that!! Med reservation för att jag inte läst särskilt noga vad mötet går ut på.

  Känns, som du säger, lite snett att statsministern håller muslim-möte. Han är ju på nåt sätt en representant för hela befolkningen och tar det hela till en mycket högre nivå i och med sin inblandning. Det hade varit bättre att låta olika religiösa företrädare snacka själva.

  MEN trots den misslyckade formuleringen ”kristna och muslimer sida vid sida” (kommer det uttrycket frÃ¥n er eller Reinfeldt?) är det ju trots allt sÃ¥ att en ambassadör i första hand representerar en stat – i andra hand en religion (där stat och religion fortfarande är liktydiga i en del länder). Ur det perspektivet är det ju naturligt att de träffar representanten för vÃ¥r stat. NÃ¥nstans mÃ¥ste man ju ocksÃ¥ ”gilla läget” och inse att politisk islam behöver bemötas pÃ¥ högsta motsvarande nivÃ¥ och inte kan avfärdas som en annan ”simpel” livsÃ¥skÃ¥dning…

  Sammanfattningsvis hade han väl iaf kunnat säga ”SVENSKAR och muslimer sida vid sida” – oavsett vad man kan tänkas tycka om det pÃ¥stÃ¥endet…

 2. Fredrik Bendz Skriver:

  Anna, du har nog missförstÃ¥tt min artikel lite. Det är Fredrik Reinfeldt som vid flera tillfällen har sagt att ”I Sverige lever kristna och muslimer sida vid sida”. Det jag kritiserar, om än inte helt tydligt kanske, är att Reinfeldt använder ordet ”kristna”. I Sverige finns det bara runt 10% kristna om du med kristen menar att man tror att Jesus dog för vÃ¥ra synder – det centrala i det kristna budskapet.

  Det hade varit bättre om Reinfeldt utsåg sig till ambassadör för alla svenskar, oavsett tro, och inte bara de 10% kristna. Jag hade föredragit om han sagt något i stil med att i Sverige är muslimer en självklar del i samhället.

  Att han har en dialog med ambassadörerna ser jag bara som positivt. Det jag vänder mig mot är hur det framställs – som ett eukemeniskt möte när det i själva verket handlar om att beskriva att Sverige är ett fritt land där muslimer är lika självklara som alla andra människor.

 3. Henrik Svensson Skriver:

  Varför ska man vara så satans politiskt korrekt???
  Inom en snar framtid är vi svenskar en minoritetsgrupp i vårt eget land om vi inte är det redan.
  Jag har inget emot åsneknullarna om dom bara håller sig i sin sandlåda.
  Svea rike har blivit invaderat och det finns typer som vill att kungen ska överge sin trobeskännelse??? SKÄMS PÅ ER!!!!!!

 4. Fredrik Bendz Skriver:

  Henrik, kungen får väl ha sin trosbekännelse om han vill. Personligen tycker jag att han kan ta och stoppa upp den någonstans men jag försvarar hans rätt att ha den så länge det är frivilligt. Jag försvarar kungen att ha vilken trosbekännelse han vill, eller ingen alls. Varför vill du inskränka kungens fri- och rättigheter?

  Politisk korrekthet har inget egenvärde, men om sanningen eller det som jag tycker är etiskt försvarbart stämmer överens med det politiskt korrekta då är jag politiskt korrekt. Om sanningen eller det etiskt försvarbara inte är politiskt korrekt är jag inte politiskt korrekt. Det har inget egenvärde att vara politiskt inkorrekt heller!

  Om du inte gillar det som kommer till Sverige utifrÃ¥n borde du inte gilla kristendomen heller. Som bekant var Jesus (om han nu funnits) jude. Det är bara att plocka upp din bibel sÃ¥ stÃ¥r det att Jesus var sÃ¥ kunnig i de judiska skrifterna att till och med rabbinerna häpnade. Kristendomen ”makes no sense” utom i ljuset av judendomen. Kopplingarna är hur mÃ¥nga som helst.

  Sverige invarderades av utlänningar redan efter den första istiden då människor vandrade tog sig till Skåne via Danmark. Mänskligheten uppstod inte här. Själv har jag anor från såväl Tyskland som Finland och Belgien. Är jag svensk? Mina föräldrar, deras föräldrar och deras mor- och farföräldrar är ju födda och uppvuxna här. De människor som har flyttat hit från Baltikum, Finland, Vietnam och Irak kommer att ha precis lika svenska ättlingar som jag är svensk trots att jag är ättling till utlänningar.

 5. Emil Petrisson Skriver:

  Hej Fredrik! Jag anser inte att religion är det som skapar osämja i frågor om invandrare etc. Politikerna bör se det från ungdomarnas sida och då skulle de ha förstått.

  Jag är själv (svenskfödd) ungdom i Skåne så jag vet vad jag pratar om. Hela den här grejen med Vilks är bara sjukt. Muslimer som bränner våra flaggor etc. Sen vill de ändra på vår yttrandefrihet? Muslimer jag känner här brydde sig inte, en del tillochmed skrattade. Fanatiskt religöshet är inte bra för någon. Dock beror våldet på heder och stolthet från Arabländerna. Det är bara sjukt från deras sida och i Europa råder yttrandefrihet och inte tyranni.

  Hursomhelst, som du kanske vet så är ju invandrarfrågan nästan tabubelagd. Jag är inte rasistisk själv men jag tycker inte att brottvågen i Västra Skåne ska ignoreras; Det är ett stort invandrarproblem i Sverige. I det danska valet hade man tex Sverige som skräckexempel i denna fråga.

 6. Pär C Skriver:

  Påståendet att kungen är tvingad att följa den Augsburgska trosbekännelsen är inte korrekt. Den citerade bestämmelsen, hänvisar till 1809 års regeringsform vilken numera är upphävd. Nuvarande regeringsform innehåller inget motsvarande stadgande, (se 5 kap. RF). Däremot omfattar kravet på Augsburgiansk trosbekännelse tronföljarna, vilka enligt 4 § successionsordningen sålunda måste uppfostras i och bekänna sig till denna om de vill ärva tronen. När succesion väl har skett är de som statschef formellt oförhindrade att anta annan bekännelse. Vad som därefter kan komma att inträffa är politik.

 7. Fredrik Bendz Skriver:

  Pär, var hittar du källan till att 5§ i Succesionsordningen är upphävd? Jag har läst hela 5 kap. i Regeringsformen och hittar ingenting om det:

  5 kap. Statschefen

  1 § Av 1 kap. 5 § framgår att konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. Lag (2010:1408).

  2 § Som statschef får endast den tjänstgöra som är svensk medborgare och har fyllt arton år. Han eller hon får inte samtidigt vara statsråd eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot. Lag (2010:1408).

  3 § Statschefen ska hållas underrättad om rikets angelägenheter av statsministern. När det behövs sammanträder regeringen i konselj under statschefens ordförandeskap.

  Innan statschefen reser utomlands ska han eller hon samråda med statsministern. Lag (2010:1408).

  4 § Om konungen eller drottning som är statschef är förhindrad att fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av konungahuset, som inte är förhindrad, för att som tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter. Lag (2010:1408).

  5 § Om konungahuset utslocknar väljer riksdagen en riksföreståndare som ska fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen väljer samtidigt en vice riksföreståndare.

  Detsamma gäller om konungen eller drottning som är statschef dör eller avgår och tronföljaren ännu inte har fyllt arton år. Lag (2010:1408).

  6 § Om konungen eller drottning som är statschef under en sammanhängande tid av sex månader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina uppgifter, ska regeringen anmäla det till riksdagen. Riksdagen beslutar om konungen eller drottningen ska anses ha avgått. Lag (2010:1408).

  7 § Riksdagen kan välja någon att efter regeringens förordnande tjänstgöra som tillfällig riksföreståndare när ingen med behörighet enligt 4 eller 5 § kan tjänstgöra.

  Talmannen eller, om han eller hon har förhinder, vice talman tjänstgör efter regeringens förordnande som tillfällig riksföreståndare, när ingen annan behörig kan tjänstgöra. Lag (2010:1408).

  8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef. Lag (2010:1408).

  MVH,
  /Fredrik

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.