VÃ¥r dagliga hink skit, giv oss idag

Göran Skytte tycker att man häller en hink skit över kristendomen för att man ifrågasätter att det ligger religiös litteratur på rummet. Han blir kränkt för att någon blir kränkt över en sådan sak. Man kan tycka att det är konstigt att bli kränkt över att det ligger en bibel i garderoben på hotellrummet, och det tycker nog han som har anklagats för det också. Om Anklagaren hade lyssnat på den anklagade först hade vi kanske sluppit sådana här pinsamheter.

I vilket fall som helst har tydligen en gräns passerats för den svenska kristenheten. Man upplever att Humanisterna dagligen häller en hink skit över kristendomen sÃ¥ nu häller man dagligen en hink skit över Humanisterna. Moget sÃ¥ det förslÃ¥r. Kristna agerar med ett hämndbegär som jag annars bara trodde föresprÃ¥kades av satanismen. Det gamla ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”, som uttalades av Buddha flera hundra Ã¥r före vÃ¥r tideräkning, har bytts ut mot det satanistiska budskapet: ”Behandla andra som (du tycker) de behandlar dig”.

Senaste hinken kommer från Bitte Assarmo, kulturvetare och skribent, i Dagen. Skiten är i vanlig ordning ordentligt uppblandad med snömos. Jag tänkte analysera några väl valda (och lösryckta) delar av hennes alster:

”Seriös och sund granskning av kristendomen är en sak – dessutom absolut nödvändig – men den kritik som i dag riktas mot kristendomen är oftare oseriös och ytlig.”

I Bittes ögon är all kritik av kristendomen oseriös och ytlig. Det visar hon med sina exempel. Mycket av den kritik hon tar upp beskrivs pÃ¥ ett ofördelaktigt sätt och utan att förklara varför viftar hon bort den som oseriös och ytlig. Ett tips till Bitte är att sätta sig in i motpartens argument och försöka förstÃ¥ dem istället för att t.ex anklaga Morgan Johansson för att vara intolerant. Hans brott – att ha ifrÃ¥gasatt religiösa argument i politiken. En fullt berättigad Ã¥sikt. Iran borde vittna om vad som händer om religiösa lagar styr, eller varför inte titta pÃ¥ USA för att se vad som händer när religionen fÃ¥r inflytande över politiken.
”Det hindrar uppenbarligen inte att Humanisterna själva gärna gÃ¥r i kyrkan; för inte sÃ¥ längesedan ville man att kyrkorna skulle ta bort orden ”sÃ¥ lyder Herrens ord” ur läsningarna eftersom den uppfattades som kränkande för ateisterna. Man skulle lika gärna kunna vända pÃ¥ hela saken och ifrÃ¥gasätta varför en ateist överhuvudtaget gÃ¥r i kyrkan – och varför kyrkans läsningar i sÃ¥ fall ska anpassas till det.”

Jag vet inte riktigt vad Bitte vill ha sagt med detta. Förbundet Humanisterna går inte i kyrkan, men det finns säkert en och annan Humanist som tycker att kyrkor är vackra byggnader och som gärna vistas där. Att Humanister hatar allt som har med kyrkan att göra är en av hennes snedvridna beskrivningar av verkligheten.

Att Humanisterna (förbundet alltså) skulle ha krävt att någon bibeltext skulle tas bort ur kyrkans läsning var helt nytt för mig. Konstigt att förbundet inte har skrivit något om den aktionen. Det måste vara ännu ett i raden av medvetna missförstånd från Bitte. Eftersom jag inte känner till något alls av händelsen utgår jag från att det var några ateister som inte har med Humanisterna att göra som tyckte till om den saken. Var tionde medlem i Svenska kyrkan är nämligen ateist, enligt Kyrkans Tidning. Jag håller med Bitte om att ateister inte borde vara medlemmar i en kristen församling, men nu är det uppenbarligen 7% av befolkningen som inte håller med oss om detta. Låt oss behandla dem tolerant och inte hälla skit över dem bara för att de inte tycker som oss.

”Brott som begÃ¥tts i kristendomens namn har utförts av människor som misstolkat eller utnyttjat Bibelns budskap, och humanisterna har varit en stark och tydlig motvikt mot dessa.”

Eller sÃ¥ är det precis tvärt om – att kyrkan har humaniserats beror pÃ¥ människor som misstolkat och utnyttjar bibelns budskap i, förvisso beundransvärda, syften. I vilket fall som helst är jag enig med Bitte att humanister har varit en starkt bidragande faktor. (När jag skriver Humanister med stort H avses den livsÃ¥skÃ¥dning som föresprÃ¥kas av Humanisterna. Skriver jag det med litet h avses humanism sÃ¥där i största allmänhet).

”Genom historien har ju humanismen heller inte varit en ensidigt sekulär rörelse, utan en rörelse som samlat människor av olika tro och kultur.”

Det är sant för humanism med litet h, men inte livsåskådningen Humanism som har hundra eller ett par hundra år på nacken.

”Men förbundet Humanisterna har lagt beslag pÃ¥ begreppet humanism och omvandlat innebörden till nÃ¥got totalitärt sekulärt, som när ett närmast blint hat mot allt vad religion – och framför allt kristendom – stÃ¥r för.”

Ã…terigen ett av Bittes fantasifoster. Humanism har alltid hetat Humanism. Det heter sÃ¥ i hela vida världen. Det borde Bitte som kulturvetare känna till. Humanism är ett ord med flera betydelser och livsÃ¥skÃ¥dningen Humanism är en av dessa. Bittes begrepp ”totalitärt sekulärt” vet jag inte vad som Ã¥syftas. Jag kommer snarast att tänka pÃ¥ diktaturer som den i Sovjetunionen där människor förbjöds att utöva sin religion. Om hon har läst Humanisternas olika dokument borde hon veta att Humanismen försvarar allas rätt att utöva sin religion sÃ¥ länge de tillÃ¥ter andra att utnyttja samma rätt, och att Humanismen är en demokratisk livsÃ¥skÃ¥dning. Vi mÃ¥ vara oense om tolkningen av vad man för göra i religionens namn, men det är inte detsamma som att vi vill hindra människor frÃ¥n att utöva sin religion. Jag försvarar Bittes rätt att utöva vilka religiösa seder hon vill sÃ¥ länge ingen annan kommer till skada.

Hatet är ocksÃ¥ nÃ¥got hon själv har hittat pÃ¥. Ã…terigen ett tecken pÃ¥ Bittes oförmÃ¥ga att sätta sig in i andras argument. Jag vet inte exakt vilka stÃ¥ndpunkter det kan vara som hon ser som hatiska, sÃ¥ jag tar själv ett tänkbart exempel, skolavslutningar i kyrkan: Inga skolavslutningar i den obligatoriska skolan ska ske i kyrkan eftersom alla ska behandlas lika och att inga ateistiska barn ska tvingas deltaga i gudstjänster i strid med grundlagen. Det totalitära är inte att se till att grundlagen följs. Det totalitära är att tvinga barn till religiösa eller andra ideologiska möten. Hade det varit marxistiska skolavslutningar slÃ¥r jag vad om att Bitte (pÃ¥ goda grunder) hade stÃ¥tt pÃ¥ barrikaderna och protesterat. NÃ¥got hat är det inte frÃ¥gan om, utan likaberättigande – att kristendomens privilegier ska avskaffas. Att försvara dessa privilegier – det är totalitarism!

”Lättvindigt glömmer man bort att även vetenskapen kan bli samhällsfarlig när den blir fanatisk; Hitlers läkare var inga religiösa fundamentalister utan fundamentalistiska vetenskapsmän. Och som vetenskapsmän begick de nÃ¥gra av världshistoriens allra värsta brott mot mänskligheten.”

Bitte verkar ha en väldigt udda definition pÃ¥ ”vetenskap” om hon likställer Hitlers rasbiologi med vetenskap, men om det är nazisternas egen definition av vetenskap som gäller sÃ¥ vill jag bara pÃ¥minna fru kulturvetare att samtliga av nazismens arkitekter var kulturvetare med ett speciellt vurmande för det ariska. Det var alltsÃ¥ tillika kulturvetare som begick nÃ¥gra av världshistoriens värsta brott mot mänskligheten!

”Nu tror jag naturligtvis inte att förbundet Humanisterna strävar efter att avliva alla gamla, sjuka och förstÃ¥ndshandikappade, och skapa ett ”renrasigt” drömland. Förmodligen vill de inte ens fängsla alla kristna, utan bara omvända dem.”

Och inte heller tror jag att Bitte vill bränna alla ateister pÃ¥ bÃ¥l eller bränna vÃ¥ra böcker, men hon vill gärna stigmatisera oss – och antagligen ocksÃ¥ omvända oss.

Bitte Assarmo har startat korstÃ¥get mot Humanismen. Hon polariserar debatten i onödan genom att inte vilja förstÃ¥ motsidans argument. Jag tror att hennes missförstÃ¥nd är medvetet gjorda. Här helgar ändamÃ¥let alla medel – ut med Humanisterna. Det är smutskastning som gäller. Hinkvis med skit kommer att hällas över Humanisterna i tid och otid. Fienden är identifierad. Rättfärdigheten finner inga gränser i stridens njutning. Bitte kommer att gÃ¥ i strid med stolthet – sjungandes.

Jag instämmer i det Nihonshu skriver i sin kommentar till det Bitte skrev i SvD för en tid sedan. Retoriken har utvecklats med stormsteg de senaste Ã¥ren – Ã¥t fel hÃ¥ll! Bittes skit är ett bra exempel pÃ¥ det.

Nu verkar Bitte även ha fått sällskap av Sverigedemokraterna.

3 Responses to “VÃ¥r dagliga hink skit, giv oss idag”

 1. Ateistbloggen Skriver:

  Bitte Assarmos hÃ¥n…

  Igår kommenterade jag Bitte Assarmos artikel där hon med satanistisk frenesi och hat går till angrepp mot Humanisterna. En sak som jag inte visste något om var detta som Bitte beskriver:
  “Det hindrar uppenbarligen inte att Humanisterna själv…

 2. Lomax Skriver:

  Marianne Andréas, Frikyrkosamordnare i Sveriges Kristna Råd, går vidare med rena personangrepp i Dagen:
  http://www.dagen.com/dagen/Article.aspx?isArchive=False&ID=133558

  Visst börjar det likna ”en daglig hink skit”, i bokstavlig mening.
  Riktigt skamligt, men det är väl OK om man gör det för den ”sanna vägen” och genast fÃ¥r syndernas förlÃ¥telse. Det är ju inte fullvärdiga människor det handlar om — det är ju otrogna!
  Kristen kärlek, jo pyttsan. Och det trycks i en tidning också.
  Tips: Privatpersoner kan anmäla övertramp till Pressombudsmannen:
  Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att pröva klagomål från enskilda, som själva utpekats (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. För att en prövning ska kunna ske krävs alltså att det finns en person som är utpekad och direkt berörd av de publicerade uppgifterna. http://www.po.se/

 3. Fredrik Bendz Skriver:

  Jag tror inte det leder så långt att anmäla personangreppen. Kunde inte Persbrant få rätt om lögnerna om sin alkoholism lär Christer Sturmarks odds att vinna en sådan process vara väldigt låga. Jag tror att det är bättre att ha en sansad attityd och sakligt förklara varför man har de ståndpunkter man har och att Bitte Assarmos tolkningar är helt uppåt väggarna. Då vinner man både sakfrågan och läsarnas sympati. Tyvärr hänger Sturmark istället på polemiken med sin debattartikel mot Björnsson.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.