Arkiv för kategorin 'Vetenskap'

Skytte för en Sverigedemokratisk retorik

lördagen den 1 september 2007

Jag ser att Göran Skytte har gjort bort sig igen. Den här gÃ¥ngen försöker han koppla samman att Lunds universitet lägger grundutbildningen i latin pÃ¥ is samtidigt som Malmö högskola startar en utbildning i sexologi. Genom att blanda ihop tvÃ¥ fristÃ¥ende frÃ¥gor och ställa dem mot varandra för Skytte en sverigedemokratisk retorik, ni vet ”nu gör man nedskärningar i vÃ¥rden samtidigt som flyktingpolitiken fÃ¥r ökade anslag”, ungefär som om sjukvÃ¥rden skulle fÃ¥ mer anslag om vi inte tog emot människor som flyr frÃ¥n förföljelser. (Jag bör kanske förtydliga att jag inte alls tror att Skytte är främlingsfientlig bara för att han använder samma bedrägliga argumentationsteknik.)

Nu är det så att nedskärningarna i vården har ungefär lika mycket med flyktingpolitiken att göra som Lunds nedskärningar i latinutbildningen har att göra med att Malmö startar en utbildning i sexologi. Lunds universitet och Malmö högskola är två fristående utbildningsenheter och vad den ena gör styrs inte av beslut som fattas på den andra. Det är inte heller våra folkvalda politiker eller deras tjänstemän som har fattat beslutet, vilket Skyttes artikel ger intryck av.

Jag är den förste att beklaga att Lunds universitet lägger grundutbildningen i latin på is, men forskningen och fortsättningskurserna blir kvar och målet är att erbjuda grundutbildning i latin i framtiden. Att säga att man lägger ned hela utbildningen är förvillande. Jag är också den förste att gratulera Malmö högskola som startat en kurs i sexologi. Det är ett viktigt ämne. Sexualiteten är en av människans främsta drivkrafter och mycket mänskligt lidande kan förebyggas av att vårdpersonal, psykologer, kuratorer, lärare och andra utbildas i ämnet.

Jag vet naturligtvis inte vad som försiggår i Skyttes förvirrade hjärna men jag känner igen mönstret så det krävs inte precis någon Sherlock Holmes för att räkna ut varför han skriver som han gör. Latinet är förstås viktigt för Skytte för att det är viktigt för vatikanen. Nu får jag visserligen intrycket att Skytte snarare är evangeliskt kristen än katolik men anledningen till att han vill behålla latinutbildningen är uppenbart att den är viktig för de teologiska utbildningarna. Dock torde gammelgrekiska vara av större betydelse eftersom evangelierna och Paulus epistlar är skrivna på detta språk. Det är inte så mycket att orda om det. Skytte får gärna argumentera för att allmänheten får större kunskap om bibeln. Trots allt är den ett av de bästa argumenten mot kristendomen.

Då är det värre att Skytte i sann konservativt kristen anda ifrågasätter utbildningen i sexologi. Mönstret känns igen från den kristna högern i USA som fördömer sexualupplysning. Bush-administrationen, liksom Vatikanen, sätter käppar i hjulen för sexualundervisning i tredje världen och på hemmaplan har man i flera delstater i bibelbältet ersatt sexualundervisningen med undervisning i avhållsamhet. En utvärdering som gjordes nyligen visar att dessa elever har senare sexualdebut men sällan skyddar sig med preventivmedel. Resultatet blir höga tal för tonårsgraviditeter med abort som följd, något som snarare borde uppröra än glädja en abortmotståndare. Istället har utbildningens anhängare dragit slutsatsen att det behövs mer, inte mindre, av denna misslyckade undervisning.

Man kan bara gissa vad Skytte vill ha istället för Malmö högskolas utbildning i sexologi, men oavsett vilket går det att räkna ut att konsekvenserna kommer att bli negativa.

Är konfessionella skolor förenliga med skollagen?

söndagen den 26 augusti 2007

Just nu pågår en debatt om religiösa friskolor. En stor del av svenska folket vill förbjuda dem och alla regeringspartier utom Kd vill utreda frågan. Debatten har fått nytt bränsle sedan den slutna kristna sekten Plymouthbröderna fått tillstånd att starta en friskola i Långaryd. Skolverket sade nej, men skolan överklagade och fick rätt i Länsrätten.

Friskolan säger att den kommer att följa skolans läroplan och värdegrund och man har anställt en utomstående rektor. Jag undrar ändå om det är förenligt med skollagen, läroplanen och värdegrunden att en skola är konfessionell över huvud taget.

Ordet konfessionell betyder ”bekännelsetrogen” och har samma etymolgi som det engelska ordet ”confession”, bekännelse. Att en skola är konfessionell betyder alltsÃ¥ att undervisningen bygger pÃ¥ en trosbekännelse. I vardagligt tal kallar man dessa friskolor för ”religiösa friskolor” men konfessionell är ett bättre ord. Med religiös friskola kan avses att skolan har en religiös huvudman, alltsÃ¥ att en församling är ansvarar för skolan.

Att en skola har en religiös huvudman behöver inte vara ett problem. Så länge skolan uppfyller den läroplan och värdegrund som myndigheterna har bestämt är allt frid och fröjd. En skola med konfessionell inriktning kan dock rimligtvis inte uppfylla de kraven. Läroplanen säger att undervisningen ska vara saklig och allsidig och lära eleverna att tänka kritiskt. En konfessionell undervisning går emot detta eftersom undervisning som bygger på en trosbekännelse aldrig kan vara saklig, allsidig eller självkritisk.

Därför menar jag att konfessionella friskolor vare sig är förenliga med skolans läroplan, dess värdegrund eller skollagen. Därav följer att konfessionella friskolor inte borde kunna förekomma i Sverige.

Skeptikernas elfte världskongress i Peking

lördagen den 18 augusti 2007

Skeptikerrörelsens elfte världskongress kommer i år att hållas den 12-15 oktober i Peking, Kina. Kongressen arrangeras av Center for Inquiry. Till talarna på kongressen hör: Peter Atkins, Susan Blackmore, Daniel Dennett, Paul Kurtz och normannen Johan Galtung.

Center for Inquiry skriver att även om det globala samhället nu blomstrar mer än någonsin tidigare så finns det fortfarande många motsättningar och konflikter i världen. Trots att vetenskapen har haft en stor roll i utvecklingsprocessen så är dess förhållningssätt ännu inte känt för en majoritet av mänskligheten. Att bygga en vetenskaplig kultur som en naturlig del av det allmänna tänkandet är fortfarande ett enormt problem, och detta är vad världskongressen kommer att handla om.

Jag böjer lite pÃ¥ ögonbrynen över valet av plats i diktaturens Kina. Förhoppningsvis har man valt Kina för att man oroas över den mängd ”traditionell” kinesisk pseudovetenskap som florerar i landet och underhÃ¥lls av diktaturens nationalism. Kina är ett land under stor omvälvning och kanske vill man pÃ¥verka världens folkrikaste land till ett vetenskapligare förhÃ¥llningssätt. En sÃ¥ stor kongress med sÃ¥ mÃ¥nga namnkunniga vetenskapsmän borde locka diktaturens intresse, om inte annat av propagandaskäl, sÃ¥ förhoppningsvis finns en chans att styra Kinas utveckling i en mer Humanistisk riktning.

Richard Dawkins får ateistpris

tisdagen den 29 maj 2007

Den tyska Giordano Bruno-stiftelsen rapporterar att den brittiska evolutionsforskaren och religionskritikern Richard Dawkins kommer att motta deras Deschnes-pris på 10 000 Euro den 12 oktober i år.

Med sina vägvisande evolutionsteoretiska verk samt boken ”The God Delusion”, som kommer i tysk översättning i september i Ã¥r, har Dawkins stärkt de sekulära, vetenskapliga och humanistiska tankarna, förklarar stiftelsen. Läs originalartikeln här.

Nytt nummer av Skeptical Inquirer ute

tisdagen den 15 maj 2007

Maj-/juninumret av Skeptical Inquirer damp ned i brevlådan idag.

Huvudartikeln handlar om den globala uppvärmningen. Budskapet är att det finns övertygande belägg för att klimatet håller på att förändras och kräver vår omedelbara uppmärksamhet. Frågan är inte längre så mycket om klimatet håller på att förändras, utan det som nu diskuteras är vad det beror på. Enligt Skeptical Inquirer är koldioxidutsläpp den troligaste orsaken. Man jämför de möjliga positiva effekterna av klimatförändringarna med de möjligt negativa och kommer fram till att det är väldigt troligt att de skadliga effekterna överväger fördelarna.

Andra artiklar handlar om en scenshow med vetenskapliga undersökningar. Vetenskap kan göras underhÃ¥llande! Man rapporterar om en teateruppsättning i Los Angeles som firar ”Darwin Day”.

Astrologin för välbehövlig kritik. Man skriver också om ett medium, Silvia Browne, som felaktigt påstått att en kidnappad pojke var död och gett en felaktig beskrivning av gärningsmannen. För detta försökte Brown pressa familjen till den kidnappade pojken att betala en summa pengar (700 dollar). En uppföljande artikel listar fler felaktiga (och delvis korrekta) förutsägelser av Browne.

En artikle handlar om uppropet Declaration in defence of Science and Secularism som vid tryckningen hade undertecknats av över 700 personer sedan den skrevs i november 2006.

The Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) group lägger ned efter över 20 Ã¥rs sökande efter det paranormala. Skeptical Inquirer kommenterar att om mÃ¥let för PEAR har varit att bli publicerad i ”mainstream literature” sÃ¥ har man äntligen lyckats dÃ¥ nedläggningen uppmärksammats bÃ¥de i New York Times och Nature.

Man rapporterar om vetenskapligt fusk. En studie som publicerades i The Journal of Reproductive Medicine påstods visa att patienter i Korea påverkades av anonyma böner i USA, Kanada och Australien. Artikeln är inte bara ett fuskverk och bedrägeri, utan också plagiat av en koreansk artikel. Mannen som sades ha designat och utfört studien sitter nu i federalt fängelse för bedrägeri, som dock ej är relaterat till artikeln i fråga. En annan av författarna använder felaktigt titeln Dr (MD) trots att han saknar läkarlicens.

En artikel handlar om Da Vincis riktiga koder, alltså koder som ej är relaterade till Dan Browns bästsäljare. Artikeln är tydligt kritisk till Brown.

En filosofisk artikel behandlar problemet med fri vilja och frågar om det kan existera en vetenskap om fri vilja.

Dessutom finns en artikel om Albert Einstein, frågor och svar, insändare, bokrecensioner mm.

Kort sagt: Det ska bli mycket intressant läsning de närmaste dagarna!

Bibeln oviktig för åtta av tio svenskar

söndagen den 29 april 2007

Sveriges kristna råd har i ett pressmeddelande gått ut med att 20% av svenskarna anser att bibeln har stor eller ganska stor betydelse för dem. 10% läser bibeln regelbundet (någon gång i månaden).

Man kan vända på det också: 90% av svenskarna läser bibeln sällan eller aldrig, och den saknar betydelse för 80%. Minst betydelse har bibeln för unga. Varannan person i åldern 15-29 år i undersökningen har aldrig läst bibeln över huvud taget!

Hur var det nu med påståendet att Sverige är ett kristet land och att vi är kristna?

Penn & Teller: ”The Bible is Bull…”

torsdagen den 26 april 2007

Några sanningens ord från komikerduon Penn & Teller:

Sammanfattning:

Bibeln är full av felaktigheter, motsägelser, och omöjligheter – mer fiktion än fakta. Om du tror att bibeln är sann utifrÃ¥n uppenbarelse (”faith”) är du oÃ¥tkomlig för diskussion. De som tror pÃ¥ bibeln mÃ¥ste tro pÃ¥ saker som är svÃ¥ra att tro pÃ¥ för att de tror att gud kommer att välsigna dem för det.

Ju mer vi lär oss om bibelns tid genom arkeologi och historia ju mer inser vi att bibeln inte är sann. Skapelseberättelsen i första mosebok är inte sann. Det finns till och med två motsägande skapelseberättelser i bibeln. Historien om Noa är helt enkelt orimlig. Det är rent av löjligt att tro att noa strandade på en båt i Mellanöstern och pungdjuren bara lyckades ta sig därifrån till Australien och inte resten av världen. Det finns liknande berättelser om översvämningar i alla kulturer i området och det finns en helt naturlig förklaring till dem eftersom Eufrat svämmade över varje år.

Det finns inga belägg för Moses uttåg ur Egypten och delningen av Röda Havet utanför bibeln, vare sig skriftliga eller arkeologiska. Det finns inte ens några belägg för att Moses själv har funnits.

Berättelserna om Jesus är skrivna decennier och sekler efter den tid de beskriver. Det bevisar inget. Jesus var inte den enda ”messias” vid den tiden. Appolonios frÃ¥n Tyana pÃ¥stods kunna hela sjuka, Ã¥teruppväcka döda, kunde gÃ¥ genom väggar, förföljdes för sin religiösa tro, dömdes av en romersk domstol, korsfästes och Ã¥tervände frÃ¥n de döda och sÃ¥gs av sina anhängare. Likheterna är pÃ¥fallande.

Det är problematiskt att använda Gamla testamentet som rättesnöre. Ett ofta citerat stycke säger att en man inte ska ligga med en annan man som med en kvinna, men i nästa kapitel står det att olydiga pojkar ska stenas utanför stadsportarna. De som använder bibeln som rättesnöre väljer helt enkelt de delar som passar.

Bibeln säger att det är OK att sälja sin dotter som slav. Den som arbetar på sabbaten ska dödas. Det är en skam om en man har långt hår. (Jesus brukar avbildas med långt hår.) En man bör inte gå i närheten av en kvinna som har mens. Om du tror att bibeln är skriven av gud och gud är ofelbar kan du inte bara välja bort de styckena.

Penn & Tellers slutsats: Läs inte bibeln för moralisk vägledning. Den försvarar fördomar, grymhet, vidskepelse och mord. Läs den för att vi behöver fler ateister, och inget kan få dig dit snabbare än att läsa bibeln.

Problemet med Gideonitbibeln

lördagen den 14 april 2007

På diverse håll i Blogosfären ifrågasätts, med anledning av att Scandic planerar att plocka bort alla biblar från hotellrummen, hur man kan ifrågasätta Gideonitbibeln. Därför tänkte jag här kort redogöra för några av mina skäl.

Mina argument i huvuddrag är följande: Gideoniterna är en konservativ evangelisk missionsrörelse som lägger ut biblar för att omvända själar till Jesus. Det finns problem med översättningar av bibeln eftersom varje översättning också är en tolkning. Bibeln är ett dokument av tvivelaktigt värde som historisk källa, den innehåller motsägelser och är ett dåligt rättesnöre.

Gideoniterna är en evangelisk missionsrörelse

Gideoniterna har som syfte att omvända människor till kristendomen. Syftet med biblarna är inte att förebygga självmord som vissa skribenter hävdar. Antalet självmord på hotellrum är försumbart. Det är ett icke-problem. Gideoniterna själva beskriver sitt ändamål så här:

”Gideoniterna fungerar som kyrkans förlängda arm för mission: VÃ¥r enda syfte är att vinna män, kvinnor, pojkar och flickor till en frälsande kunskap om Herren Kristus genom samfund, personliga vittnesmÃ¥l och spridning av bibeln i människans vimmel i vardagslivet.” (Min översättning)

Gideoniterna är en evangeliskt kristen rörelse där kvinnor inte har rätt att bli fullvärdiga medlemmar. Trots allt bygger de ju sina värderingar på bibeln. De finansieras av rika affärsmän och missionskyrkor, främst i USA. Gideoniterna skänker inte bort biblar för att vara snälla; inte ens för att tillhandahålla biblar till andra kristna. Deras uttalade mål är att omvända Dig till kristendomen (om du inte redan är kristen) och förvandla dig till en tjänare som lyder auktoriteter utan att tänka själv. Namnet Gideoniter är taget från gamla testamentets Gideon, som:

”…var villig att göra exakt som Gud ville att han skulle göra, oavsett sitt eget omdöme om planerna eller resultaten. Ödmjukhet, tro och lydnad var hans stora karaktärsdrag. Detta är den standard som Gideoniterna söker att etablera hos alla sina medlemmar, att varje man ska vara redo att utföra Guds vilja närsomhelst, varsomhelst och vilket sätt som Den Helige Ande än leder.” (Min översättning frÃ¥n Wikipedia)

Gideonitbibeln är en ifrågasatt översättning

Bibeln som Gideoniterna delar ut i Sverige har en engelskspråkig och en svenskspråkig del. Den svenska översättningen är gjord av Bibelkommissionen 1981. Den engelska versionen, New International Version (NIV) som slutfördes 1978 är översatt av evangelister och är tolkad i överensstämmelse med evangelisk tro. Till exempel har man valt att översätta vissa verser så att de uttrycker missakting mot homosexuella. Enligt mer konservativt kristna är NIV en översättning som perverterar bibeln och King James Version (KJV) är den enda acceptabla översättningen.

Man har även översatt NIV pÃ¥ ett sÃ¥dant sätt att vissa motsägelser (mer om det nedan) ”försvinner”. Detta har gjorts genom tveksamma omtolkningar av grekiska ord i ursprungstexten. Intressant nog finns motsägelsen kvar i 1981 Ã¥rs svenska översättning men inte i NIV. Exakt samma vers motsäger alltsÃ¥ sig själv i Gideoniternas svenska och engelska översättning.

Det kan inte vara lätt att översätta bibeln. Hur man än vänder sig blir man ifrågasatt från både höger och vänster för sina tolkningar, för det är viktigt att inse att den bibel man läser är tolkad från sina källor eftersom de antika språk den är översatt från är döda (främst nya testamentet som är översatt från antik grekiska). Källorna är i sin tur tolkade av den som nedtecknade dem. Detta för oss över till den kanske främsta anledningen till att jag ifrågasätter Gideoniternas bibel, ja bibeln över huvud taget.

Bibeln är ett tveksamt historiskt dokument

Det är kanske att slÃ¥ in öppna dörrar att pÃ¥peka det för en svensk idag. FÃ¥ svenskar, vare sig kristna eller andra, tror att bibeln är bokstavligen sann. Miraklen är svÃ¥rsmälta för mÃ¥nga – inte ens den förre ärkebiskopen, K. G. Hammar, trodde att Jesus var född av en jungfru. Det kan dock vara värt att pÃ¥peka nÃ¥gra av problemen med bibeln som historiskt dokument eftersom det inte är nÃ¥got man fÃ¥r lära sig i skolan.

”Kyrkan lever av att man undanhÃ¥ller dig resultatet av den kritiska bibelforskningen” – Hans Conzelmann (känd tysk bibelforskare, min översättning)

De historiska tveksamheterna med bibeln är allt för många att gå in på här så genomgången blir summarisk och går inte in på några detaljer. Nedan följer ett axplock av anledningarna till att jag ifrågasätter bibeln.

Gamla testamentets böcker falsifieras av modern arkeologisk forskning. Judarna bestod på biblisk tid av diverse småstammar, inga stora kungariken. Religionen i området var polyteistisk och olika religioner samexisterade sida vid sida. David och Salomo är antagligen mytologiska figurer och det första templet har troligen aldrig existerat. (Se t.ex Israel Finkelstein och Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed)

Det finns inga samtida källor om Jesus. Evangelierna är skrivna minst 30, kanske uppåt 100 år efter de påstådda händelserna (beroende på vilken forskare man frågar) och är skrivna av anonyma författare. De fyra evangelisterna (Markus, Matteus, Lukas och Johannes) påstods inte vara författarna förrän flera hundra år senare. Äldst är Markusevangeliet. Matteus och Lukas bygger vidare på detta evangelium och tillsammans kallas de för de synoptiska evangelierna. Johannes har en mer utvecklad teologi och brukar dateras senare än de tre övriga.

Det äldsta bevarade fragmentet av något av bibelns evangelier är ett litet fragment (P52) som dateras utifrån textens stil till någon gång mellan år 110 och 150, alltså nästan 100 år efter de händelser som beskrivs. Den ursprungliga berättelsen måste naturligtvis ha tillkommit tidigare men eftersom bara ett litet fragment mindre än 9 cm högt har påträffats är det vanskligt att säga något om evangeliet som helhet. Texten innehåller delar av nuvarande Johannesevangeliet (verserna 18:31-33 på framsidan och 18:37-38 på baksidan). Några skriftliga belägg för att evangelierna funnits tidigare än så finns inte. (Tidiga kyrkofäder har beskrivit texter som handlar om Jesu leverne, men det är indirekta belägg som inte bekräftar något om evangelierna som de ser ut idag.)

Det ursprungliga Markusevangeliet slutar vid (16:8). Verserna (16:9-20) som handlar om Jesus uppstÃ¥ndelse anses vara en senare kristen interpolation, dvs ett tillägg, en omtolkning eller om man sÃ¥ vill (när man talar om bibeln som historiskt källdokument) – en förfalskning.

Paulus brev dateras tidigare än evangelierna, men här framträder en delvis annorlunda bild av Jesus. Några av Paulus brev är så kallade pseudopaulina, dvs de är inte ens skrivna av Paulus själv! Många av Paulus brev i Nya Testamentet anses dock vara genuina, men hans texter kan tolkas som att de handlar om en helt och hållet andlig kristus, till skillnad från den jordiske Jesus som han aldrig träffat. Oavsett vilken tolkning man väljer att tro på kvarstår problematiken att det inte finns någon entydig tolkning åt något håll.

Inga samtida historiker nämnde Jesus. Ändå påstås han i bibeln ha utfört mirakler som gjorde honom känd vida kring. Den äldsta källan som nämner Jesus är Josefus, som föddes några år efter den påstådda korsfästelsen och alltså aldrig själv träffat Jesus. Den text som tillskrivs honom är manipulerad av kristna skriftlärde (det äldsta bevarade manuskriptet är från 700-talet) och bland annat påstår han i texten att Jesus var Messias, något han omöjligt kan ha sagt eftersom han var jude. Även här varierar tolkningarna hur mycket (om ens något) av texten som är författad av Josefus och hur mycket som är kristen historieförfalskning.

De kristna texter som finns bevarade i bibeln är inte de enda om Jesus. Många andra texter cirkulerade vid tiden för kristendomens uppkomst, men förstördes av den kyrka som blev den dominerande. Några av dessa texter har bevarats till eftervärlden trots att kristna apologeter systematiskt har försökt utplåna dem. Mest känt är kanske tomasevangeliet. Exempel på tidiga kristna sekter som förföljdes av kyrkan är markioniterna och evjoniterna. Det är alltså en rörelse bland många som har satt agendan för berättelserna som bevarats i bibeln.

Det finns mycket mer att tillägga om detta, men det är ett ämne för en helt egen blogg, eller kanske snarare en serie bloggar som tar upp varje specifikt problem för sig.

Bibeln innehåller motsägelser

Ett annat problem med bibeln är att den innehåller motsägelser. Det är t.ex helt omöjligt att rekonstruera vad som hände Jesus en påsk för nära 2000 år sedan utan att utelämna och/eller tolka om stora delar av evangelierna.

Det går naturligtvis att förklara en del av motsägelserna som att skriftställarna minns fel om detaljer, men somliga detaljer är allt för varierande för att man ska kunna bortse från dem och många motsägelser handlar inte om detaljfrågor utan teologiska och etiska frågor. Ett exempel: Ska vi hedra vår fader och vår moder?

”Gud har sagt: Visa akting för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö.” (Matt 15:4, Mark 7:10) ”Du kan budorden: Du skall icke bryta ett äktenskap, du skall icke dräpa, Du skall icke stjäla, Du skall icke vittna falskt, Visa aktning för din far och din mor.”(Luk 18:20)

”Om nÃ¥gon säger: ’Jag älskar Gud’ men hatar sin broder, dÃ¥ ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett.” (1 Joh 4:20) ”Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig.” (1 Joh 3:15)

Jämför med:

”Om nÃ¥gon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge.” (Luk 14:26)

Ett annat exempel: Är det OK att bli arg på andra människor och kalla dem för fula saker?

”Men jag säger er: den som blir vred pÃ¥ sin broder undgÃ¥r inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgÃ¥r inte att ställas inför rÃ¥det, och den som förbannar honom undgÃ¥r inte helvetets eld.” (Matt 5:22)

Jämför med:

”Ni blinda dÃ¥rar, vilket är förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt?” (Matt 23:17, Luk 11:40) ”Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sade…” (Matt 15:7) ”Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga nÃ¥got gott, ni som är onda?” (Matt 12:34)

Sista exemplet: Blir alla som åkallar Jesus räddade?

”Ty var och en som Ã¥kallar Herrens namn skall bli räddad” (Rom 10:13)

Jämför med:

”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.” (Matt 7:21)

Alla exempel ovan har jag skrivit av från Gideoniternas bibel. Här finns en lista över några fler motsägelser i bibeln. Här är ännu en. Somliga kristna anser sig ha svar på några av dem, men i regel invecklar man sig då i ännu fler motsägelser till följd av den nya tolkningen och många gånger måste man tolka om texten oerhört liberalt för att få motsägelserna att gå ihop och oftast tycks det mig som om motsägelsen är mer övertygande än den föreslagna lösningen. Bedöm själva. Niclas Berggren diskuterar två motsägelser som jag har svårt att se att det går att få ihop utan att göra våld på den intellektuella hederligheten.

Bibeln är ett dåligt moraliskt rättesnöre

Här torde exemplen vara välkända för läsaren. Gamla Testamentet är fullt av folkmord och andra oetiska handlingar utförda i Guds namn. Det är tur att dessa berättelser inte är historiskt vederhäftiga (se ovan)! Jag behöver inte ens ge nÃ¥gon referens – det är bara att slÃ¥ upp en slumpmässig sida i bibeln.

Är då Nya Testamentet snällare? Ibland hävdas det att även om Gamla Testamentet beskriver en blodtörstig och hämndlysten gud så har han upphävt det gamla förbundet genom det Nya Testamentet och därmed blivit snällare, men hur är det förenligt med påståendet att Gud per definition är god och att hans natur är oföränderlig? Om Gud är god och beordrar folkmord i Gamla Testamentet kan det väl inte finnas något inneboende fel med att begå folkmord?

Gud föreskriver också i Gamla testamentet hur man ska ta sig slavar och ingenstans i Nya Testamentet tar bibeln avstånd från slaveriet. I Filemonbrevet skickar Paulus till och med tillbaks en förrymd slav till sin ägare! Visserligen ber Paulus att slaven ska behandlas väl (det normala straffet för en förrymd slav var annars att bli brännmärkt i pannan) men han tar inte avstånd från slaveriet som institution. Tvärt om sanktionerar han det (Ef 6:5), liksom även Jesus gör:

”Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med mÃ¥nga rapp.” (Luk 12:47)

Observera hur man här har översatt ordet till ”tjänare”, men det framgÃ¥r av sammanhanget att det handlar om slavar. En tjänare piskar man inte, och även om man tolkar texten sÃ¥ är det knappast ett beteende som vi skulle kalla acceptabelt men Jesus uppmanar till det!

Lärjungen Petrus:

”Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan ocksÃ¥ de orättvisa.” (1 Pet 2:18)

Bibeln är ju också känd för att vara motståndare mot kvinnliga präster och homosexualitet, ett problem än idag till och med i ett sekulärt samhälle som vårt, där samfundens vigselrätt sätter käppar i hjulet för en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Det största moraliska problemet med Nya Testamentet är ändå helvetesläran. Jesus dömer oliktänkande till evig pina i helvetet. Är det ett gott moraliskt föredöme?

Det var lite kort om mina invändningar mot den bibel som Gideoniterna placerar ut i hotellrum, på sjukhus och lite andra ställen. Eftersom Gideoniterna är en kristen missionsrörelse vars enda syfte, enligt dem själva, är att omvända människor till kristen tro, en tro som i Gideoniternas tappning förespråkar absolut lydnad och som baseras på en bibel som är tveksam som historisk källa, innehåller motsägelser och försvarar slaveriet tycker jag att det är bra att Scandic tar bort biblarna från hotellrummen.

Den som av egen vilja vill läsa bibeln är förmodligen redan kristen och kan ju i fortsättningen fråga efter den i receptionen som en service. Själv kommer jag att låna koranen och Tanakh på mina resor. Jag är nyfiken på om de innehåller lika många motsägelser och uppmaningar till dålig moral som bibeln och skulle nog aldrig få tid att läsa dem annars.

Jag kan ärligt talat inte alls förstå Göran Skyttes reaktion på att Scandic har plockat bort biblarna från hotellrummen. Vad hade de där att göra från allra första början? Kristna affärsmän kan inte, enligt Skytte tolerera att det inte längre finns biblar på hotellrummen, utan att de numera måste fråga efter dem i receptionen. En mycket märklig reaktion!

”Evolutionen inte bevisad” säger pÃ¥ven

torsdagen den 12 april 2007

I en ny bok med titeln ”Creation and Evolution” visar pÃ¥ven Benedictus XVI sin okunskap om evolutionsteorin. ”Det är… sant att evolutionsteorin inte är en komplett, vetenskapligt bevisad teori,” skriver han i boken. Vidare hävdar han att det tidspann som evolutionen förutsätter gör den omöjlig att verifiera eller motbevisa med experiment i en kontrollerad miljö: ”Vi kan inte producera (eng. haul) 10 000 generationer i ett laboratorium.”

Visserligen säger pÃ¥ven att det inte handlar om att ansluta sig till en kreationism som utesluter vetenskapen, och pÃ¥ sitt eget sätt försöker han förlika sina katolska dogmer om skapelsen med vetenskapen, sÃ¥ man kan säga att han är i grunden positivt inställd till evolutionsteorin. Det är bra, även om jag som ateist inte kan hÃ¥lla med om att vetenskapen ska ”berikas” med religiös filosofi. Vetenskapens problem och luckor löser man bäst genom vetenskap. Det som stör mig är den okunskap som pÃ¥ven uppvisar om grundläggande fakta. FrÃ¥gan är om han bara är okunnig eller om han medvetet blundar för dem?

För en teori kan av naturliga skäl inte bevisas. En teori är en samling principer och lagar som syftar till att förklara observerade fakta. I den betydelsen kan naturligtvis inte evolutionsteorin bevisas, men det kan inte heller andra etablerade teorier som gravitationsteorin, kvantteorin eller kaosteorin. Våra teorier måste hela tiden omprövas i ljuset av nya fakta och evolutionsteorin har faktiskt utvecklats en hel del sedan Darwins dagar. Den främsta revolutionen inom teorin var inlemmandet av Gregor Mendels lagar om dominanta och recessiva anlag under första hälften av förra århundradet. Att påven är okunnig om skillnaden mellan teorier och fakta kan man acceptera. Han är ju trots allt apologet och inte vetenskapsman.

Vad värre är är att påven blundar för evolutionens faktum. Det är ett faktum att jorden är ca 4,5 miljarder år gammal. Det är ett faktum att arter har kommit och gått och det är ett faktum att arterna har utvecklats helt i enlighet med evolutionsteorin. Vi kan alltså studera, inte bara 10 000 års evolution, utan vi kan studera en flera miljarder år lång process genom att titta på fossila avlagringar av arter som inte längre finns på vår jord. Det finns också många exempel på observerad gradvis evolution. Det mest kända exemplet är kanske Björn Kurténs studier av isbjörnens utveckling från brunbjörnen.

Inte heller behövs det 10 000-tals år för att fastställa evolutionens faktum. Det räcker att studera de nya arter som har uppstått i modern tid. På talkorigins.org listas en rad fall av observerad evolution i nutid.

Det finns idag ingen teori som är i närheten av att förklara alla fakta pÃ¥ ett sammanhängande sätt sÃ¥ som evolutionsteorin gör. Med Theodosius Dobzhanskys ord ”Inget inom biologin är förstÃ¥eligt utom i ljuset av evolutionen.” Hur förklarar pÃ¥ven utvecklingen av antibiotikaresistens och uppkomsten av nya sjukdomar utan att belysa dem med vetenskapens fackla?

Det är positivt att pÃ¥ven bejakar evolutionsteorin. Det är mer än en katolik som inte har nÃ¥gra som helst problem att acceptera den. Det är ocksÃ¥ positivt att han med till synes ärligt uppsÃ¥t försöker förena sin tro med vetenskapen. Dock är det skrämmande att han upprepar det kreationistiska argumentet att ”evolutionen är bara en teori” och därmed gör sig blind för att evolutionen inte bara är en teori, utan ocksÃ¥ ett faktum.

PÃ¥ven borde hÃ¥lla sig till det ämne han behärskar – teologi, och inte uttala sig i vetenskapliga spörsmÃ¥l som han inte vet nÃ¥got om.

Länkar:

Ateister högre IQ än teister

söndagen den 28 januari 2007

Ateister har statistiskt sett högre IQ än teister. Skillnaden är i genomsnitt 5,8 poäng. Detta rapporterar Jyllands-posten med hänvisning till en amerikansk undersökning, den så kallade National Longitudinal Study of Youth, NLSY. Det är den danska forskaren Helmuth Nyborg, professor i utvecklingspsykologi, som hittat det häpnadsväckande resultatet.

Nyborgs hypotes är att människor med låg intelligens i högre grad dras till religionernas enkla svar medan intelligenta människor är mer skeptiska. Han menar också att högt begåvade människor har en tendens att förkasta bibeltro och istället välja en religion eller livsåskådning som ger högre intellektuell tillfredsställelse. En annan hjärnforskare, Dr Bente Pakkenberg gör en mer försiktig tolkning och menar att intelligenstester favoriserar vissa akademiska färdigheter som indirekt påverkar våra religiösa val.

Nyborg är kontroversiell sedan han för ett antal år sedan publicerade data som visade att män har högre IQ än kvinnor. I juni förra året blev han befriad från sin tjänst på Århus universitet, men andra forskare strömmade till Nyborgs försvar och anklagade Århus universitet för att bedriva häxjakt. I september blev han återinsatt på sin tjänst av rektorn för universitetet.