”Evolutionen inte bevisad” säger pÃ¥ven

I en ny bok med titeln ”Creation and Evolution” visar pÃ¥ven Benedictus XVI sin okunskap om evolutionsteorin. ”Det är… sant att evolutionsteorin inte är en komplett, vetenskapligt bevisad teori,” skriver han i boken. Vidare hävdar han att det tidspann som evolutionen förutsätter gör den omöjlig att verifiera eller motbevisa med experiment i en kontrollerad miljö: ”Vi kan inte producera (eng. haul) 10 000 generationer i ett laboratorium.”

Visserligen säger pÃ¥ven att det inte handlar om att ansluta sig till en kreationism som utesluter vetenskapen, och pÃ¥ sitt eget sätt försöker han förlika sina katolska dogmer om skapelsen med vetenskapen, sÃ¥ man kan säga att han är i grunden positivt inställd till evolutionsteorin. Det är bra, även om jag som ateist inte kan hÃ¥lla med om att vetenskapen ska ”berikas” med religiös filosofi. Vetenskapens problem och luckor löser man bäst genom vetenskap. Det som stör mig är den okunskap som pÃ¥ven uppvisar om grundläggande fakta. FrÃ¥gan är om han bara är okunnig eller om han medvetet blundar för dem?

För en teori kan av naturliga skäl inte bevisas. En teori är en samling principer och lagar som syftar till att förklara observerade fakta. I den betydelsen kan naturligtvis inte evolutionsteorin bevisas, men det kan inte heller andra etablerade teorier som gravitationsteorin, kvantteorin eller kaosteorin. Våra teorier måste hela tiden omprövas i ljuset av nya fakta och evolutionsteorin har faktiskt utvecklats en hel del sedan Darwins dagar. Den främsta revolutionen inom teorin var inlemmandet av Gregor Mendels lagar om dominanta och recessiva anlag under första hälften av förra århundradet. Att påven är okunnig om skillnaden mellan teorier och fakta kan man acceptera. Han är ju trots allt apologet och inte vetenskapsman.

Vad värre är är att påven blundar för evolutionens faktum. Det är ett faktum att jorden är ca 4,5 miljarder år gammal. Det är ett faktum att arter har kommit och gått och det är ett faktum att arterna har utvecklats helt i enlighet med evolutionsteorin. Vi kan alltså studera, inte bara 10 000 års evolution, utan vi kan studera en flera miljarder år lång process genom att titta på fossila avlagringar av arter som inte längre finns på vår jord. Det finns också många exempel på observerad gradvis evolution. Det mest kända exemplet är kanske Björn Kurténs studier av isbjörnens utveckling från brunbjörnen.

Inte heller behövs det 10 000-tals år för att fastställa evolutionens faktum. Det räcker att studera de nya arter som har uppstått i modern tid. På talkorigins.org listas en rad fall av observerad evolution i nutid.

Det finns idag ingen teori som är i närheten av att förklara alla fakta pÃ¥ ett sammanhängande sätt sÃ¥ som evolutionsteorin gör. Med Theodosius Dobzhanskys ord ”Inget inom biologin är förstÃ¥eligt utom i ljuset av evolutionen.” Hur förklarar pÃ¥ven utvecklingen av antibiotikaresistens och uppkomsten av nya sjukdomar utan att belysa dem med vetenskapens fackla?

Det är positivt att pÃ¥ven bejakar evolutionsteorin. Det är mer än en katolik som inte har nÃ¥gra som helst problem att acceptera den. Det är ocksÃ¥ positivt att han med till synes ärligt uppsÃ¥t försöker förena sin tro med vetenskapen. Dock är det skrämmande att han upprepar det kreationistiska argumentet att ”evolutionen är bara en teori” och därmed gör sig blind för att evolutionen inte bara är en teori, utan ocksÃ¥ ett faktum.

PÃ¥ven borde hÃ¥lla sig till det ämne han behärskar – teologi, och inte uttala sig i vetenskapliga spörsmÃ¥l som han inte vet nÃ¥got om.

Länkar:

14 Responses to “”Evolutionen inte bevisad” säger pÃ¥ven”

 1. l_johan_k Skriver:

  Ken Miller får rycka ut!
  http://www.millerandlevine.com/km/evol/index.html

 2. Benjamin Skriver:

  Gravitationsteorin kan bevisas genom att visa ett exempel, vilket inte går gällande evolutionsteorin. Det finns inga konkreta bevis för teorin som man kan lägga fram, vetenskapsmän ska hålla sig till sånt som de kan påvisa med vetenskap, inte spekulationer om hur världen skapades. ha det gott.

 3. Fredrik Bendz Skriver:

  Det vore bra om du läste artikeln innan du kommenterar. Det hjälper inte att upprepa påvens okunskap när den bemöts i artikeln.

  Om inte evolutionsteorin kan bevisas (vilket är korrekt eftersom evolutionsTEORIN är en teori, men det utesluter inte att evolutionen som sådan är bevisad) så kan man lika gärna säga att gravitationsteorin inte är bevisad. Försök bevisa att det inte är Baal som vevar runt solsystemet om du kan!

 4. Fredrik Bendz Skriver:

  The Economist har en artikel om antievolutionsrörelsen och påvens bok:

  http://www.economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=9036706

 5. Andreas Ö Skriver:

  Det konstiga är att du tror att du har funderat över frågan mer och är bättre lämpad att fälla omdömen om evolutionsteorin än vad påven är. Jag tror du underskattar den typ av utbildning han genomgått och den enorma expertis i form av vetenskapsmän och filosofer han har till sitt förfogande hela tiden.

  ”PÃ¥ven borde hÃ¥lla sig till det ämne han behärskar – teologi, och inte uttala sig i vetenskapliga spörsmÃ¥l som han inte vet nÃ¥got om.”

  Gissar att detta inte gäller dig?

 6. Fredrik Bendz Skriver:

  Om påven vore kunnig skulle han inte fälla sådana okunniga omdömen.

 7. sandra Skriver:

  Man kan läsa Mats Moléns böcker. Han är en kunning man.

 8. Fredrik Bendz Skriver:

  Mats Molén utsågs till årets förvillare av VoF år 2001:

  http://www.vof.se/visa-forvillare2001

 9. sarah Skriver:

  hej nån som kan hjälpa mig med den här frågan är ni snälla,,

  Hur kan man argumentera för en religiös världsbild utifrån den nya fysiken?

 10. dannem Skriver:

  Du är precis lika indoktrinerad och enögd som påven själv. Påstår en massa saker utan att tänka efter.

  Att jorden är 4,5 milj år är inget fakutm. Det är en gissning av vetenskapsmän för att det ska passa in i deras teori om jordens och arters uppkomst.

  Och nej vi kan inte studera evolution på flera miljarder år eftersom det inte finns några metoder för att åldersbestämma föremål som är över ca 30000-50000 år gamla (c14 metoden fungerar inte längre, det är fakta).

  ”Mikroevolution är observerad medan makroevolution är spekulerad” för att citera min biologi lärare i gymnasiet.

 11. Ronja Skriver:

  Så här sade Darwin själv:

  ”I proportion till denna process av utrotning som har fortgÃ¥tt i en oerhörd skala mÃ¥ste ocksÃ¥ antalet mellanliggande variationer verkligen vara enormt. Varför Ã¥terfinns dÃ¥ inte dessa mellanliggande länkar i varje tänkbar geologisk formation och i varje stratum (avlagring)? Geologin ger oss sannerligen ingen sÃ¥dan fint graderad organisk kedja; och detta är kanske den mest uppenbara och allvarliga invändning som kan riktas mot teorin. Förklaringen ligger, anser jag, i den extremt ofullkomliga geologiska dokumentationen.”

  The Origin of Species (Arternas uppkomst) (1872, s 264)

  Darwin trodde alltså att man med tiden skulle finna alla de bevis för evolutionen han saknade. Idag har man också funnit miljontals fossil. Men stöder de verkligen evolutionen? Så här säger en svensk forskare idag som förklaring på att det inte finns fossil i den mängd Darwin efterfrågade:

  ”Chansen att en levande varelse, t o m en jättestor levande varelse, skall finnas kvar som en fossil lämning i hundratusentals eller miljontals Ã¥r är sÃ¥ liten att det snarare är häpnadsväckande att det finns sÃ¥ mÃ¥nga fossil som det faktiskt gör. Varken i regnskog eller i öken blir det nÃ¥gra fossil, utan bara i vatten. Men om vattnet är relativt varmt och permanent, försvinner benresterna totalt.”

  Staffan Ulfstrand, mailkontakt

 12. Ronja Skriver:

  SÃ¥ klart att den inte är bevisad. Evolutionsteorins natur gör att den heller aldrig kan bli bevisad pÃ¥ samma sätt som andra vetenskapliga teorier kan. Igen har luckats skapa liv ur död materia, grundförutsättningen för att den evolutionistiska kedjan ska kunna komma igÃ¥ng. Evolutioniser har ocksÃ¥ mÃ¥nga andra problem att jpbba med, men tvÃ¥ av de främsta saker som ger evolutionister huvudbry är bristen pÃ¥ fossil. Inom en artfamilj kan man hitta övergÃ¥ngsformer, man kan alltsÃ¥ se hur en urhund blivit mÃ¥nga andra hundraser, men mellan tvÃ¥ helt skilda arter har man inte hittat det, en hund har aldrig visat sig kunna bli nÃ¥got annat än en hund. Det andra problemet är hur mutationer som i grunden är ett naturens ”misstag, skulle kunna forma alla kända och utdöda livsformer pÃ¥ jorden, och” dessutom skapa intelligens. Efter över 100 Ã¥rs mutationsforskning ser man bara tecken pÃ¥ att muterade former försvinner, medan de omuterade, dvs, friska livsformer, lever vidare.

  /Ida

 13. Ronja Skriver:

  Dåligt att du inte publicerar mina inlägg, men det kanske är för att de pinsamt nog bara bevisar din egen okunnighet i den här frågan. Amatör.

 14. Admin Skriver:

  @Ronja: Jag har inte varit så aktiv som jag borde. Rensade precis undan 65 tusen (det är sant) spammeddelanden. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för att jag inte har sett dina inlägg i all spam och för att jag inte har varit så aktiv med den här bloggen som jag borde.

  Nu när dina inlägg är godkända borde du vara godkänd så att dina fortsatta inlägg inte hamnar i modereringskön tillsammans med spammet. För att stoppa spam måste jag tyvärr moderera alla inlägg och bara visa de inlägg som skrivits av godkända personer.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.