Skytte för en Sverigedemokratisk retorik

Jag ser att Göran Skytte har gjort bort sig igen. Den här gÃ¥ngen försöker han koppla samman att Lunds universitet lägger grundutbildningen i latin pÃ¥ is samtidigt som Malmö högskola startar en utbildning i sexologi. Genom att blanda ihop tvÃ¥ fristÃ¥ende frÃ¥gor och ställa dem mot varandra för Skytte en sverigedemokratisk retorik, ni vet ”nu gör man nedskärningar i vÃ¥rden samtidigt som flyktingpolitiken fÃ¥r ökade anslag”, ungefär som om sjukvÃ¥rden skulle fÃ¥ mer anslag om vi inte tog emot människor som flyr frÃ¥n förföljelser. (Jag bör kanske förtydliga att jag inte alls tror att Skytte är främlingsfientlig bara för att han använder samma bedrägliga argumentationsteknik.)

Nu är det så att nedskärningarna i vården har ungefär lika mycket med flyktingpolitiken att göra som Lunds nedskärningar i latinutbildningen har att göra med att Malmö startar en utbildning i sexologi. Lunds universitet och Malmö högskola är två fristående utbildningsenheter och vad den ena gör styrs inte av beslut som fattas på den andra. Det är inte heller våra folkvalda politiker eller deras tjänstemän som har fattat beslutet, vilket Skyttes artikel ger intryck av.

Jag är den förste att beklaga att Lunds universitet lägger grundutbildningen i latin på is, men forskningen och fortsättningskurserna blir kvar och målet är att erbjuda grundutbildning i latin i framtiden. Att säga att man lägger ned hela utbildningen är förvillande. Jag är också den förste att gratulera Malmö högskola som startat en kurs i sexologi. Det är ett viktigt ämne. Sexualiteten är en av människans främsta drivkrafter och mycket mänskligt lidande kan förebyggas av att vårdpersonal, psykologer, kuratorer, lärare och andra utbildas i ämnet.

Jag vet naturligtvis inte vad som försiggår i Skyttes förvirrade hjärna men jag känner igen mönstret så det krävs inte precis någon Sherlock Holmes för att räkna ut varför han skriver som han gör. Latinet är förstås viktigt för Skytte för att det är viktigt för vatikanen. Nu får jag visserligen intrycket att Skytte snarare är evangeliskt kristen än katolik men anledningen till att han vill behålla latinutbildningen är uppenbart att den är viktig för de teologiska utbildningarna. Dock torde gammelgrekiska vara av större betydelse eftersom evangelierna och Paulus epistlar är skrivna på detta språk. Det är inte så mycket att orda om det. Skytte får gärna argumentera för att allmänheten får större kunskap om bibeln. Trots allt är den ett av de bästa argumenten mot kristendomen.

Då är det värre att Skytte i sann konservativt kristen anda ifrågasätter utbildningen i sexologi. Mönstret känns igen från den kristna högern i USA som fördömer sexualupplysning. Bush-administrationen, liksom Vatikanen, sätter käppar i hjulen för sexualundervisning i tredje världen och på hemmaplan har man i flera delstater i bibelbältet ersatt sexualundervisningen med undervisning i avhållsamhet. En utvärdering som gjordes nyligen visar att dessa elever har senare sexualdebut men sällan skyddar sig med preventivmedel. Resultatet blir höga tal för tonårsgraviditeter med abort som följd, något som snarare borde uppröra än glädja en abortmotståndare. Istället har utbildningens anhängare dragit slutsatsen att det behövs mer, inte mindre, av denna misslyckade undervisning.

Man kan bara gissa vad Skytte vill ha istället för Malmö högskolas utbildning i sexologi, men oavsett vilket går det att räkna ut att konsekvenserna kommer att bli negativa.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.