Alliansen förbjuder religiösa inslag i undervisningen

Enligt en artikel i Aftonbladet vill alliansen förbjuda religiösa inslag i skolundervisningen. Det är visserligen ett glädjande uttalande, men frågan är om religiösa inslag i skolans undervisning är tillåtna ens idag? Enligt den obligatoriska skolans läroplan, Lpr 94, ska undervisningen bygga på kritiskt ifrågasättande och vara saklig och allsidig. Hur är det förenligt med en undervisning som bygger på uppenbarelser från auktoriteter och i vissa fall går rakt emot de vetenskapliga resultaten? Det står också i läroplanen att undervisningen ska vara icke-konfessionell, dvs den får inte baseras på en religiös lära.

Skillnaden är kanske att det nu blir förbjudet i svensk lag att bryta mot läroplanen? Det borde i så fall ha varit olagligt för länge sedan så det är positivt att man äntligen lagstiftar om den saken.

Regeringen vill även öka anslagen till Skolverket för att inspektera sÃ¥väl friskolorna som de kommunala skolorna. Det är ocksÃ¥ positivt. Idag bryter mÃ¥nga friskolor – och kommunala skolor – mot läroplanen vilket inte borde vara möjligt.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.