Avdop

The National Secular Societys websida kan man ”avdöpa” sig genom att ladda hem ett certifikat och skriva ut samt skriva på.

En rolig grej kanske du tänker, men enligt uppgift går det inte att avregistrera sig från Svenska kyrkans dopregister. En gång döpt alltid döpt, även om man inte tror på budskapet. I Uppsala finns en man som propagerar för att man ska skriva till Svenska kyrkan och begära att strykas från dopregistret. Han kallar sig för Biskop Danell. En riktig kuf kan man tycka men samtidigt har han ett budskap som försvinner bland stolligheterna – nämligen att värna om den personliga integriteten.

Avdop är även något som erbjuds av det finska Prometheus-samfundet. Deras ceremoni går ut på att ”tvätta bort” dopet. En ceremoni som är väldigt lik det kristna vuxendopet föreställer jag mig. Det kan man också tycka att det är en kuriositet men det finska avdopet har faktiskt gamla anor.

När svenska korsfarare härjade i Finland tvångsdöpte man befolkningen. När korstågen fortsatte mot inlandet vandrade de tvångsdöpta till diverse vattendrag för att avdöpa sig. I närheten av Tavastehus finns det en sjö som heter Katumajärvi eller ”ångersjön”. Enligt ryktet kallas den så för att man avdöpte sig där. På 1970-talet började finska fritänkare samlas vid sjön till midsommar för att avdöpa sig.

Avdopet är alltså en tradition med minst 800 år på nacken.

One Response to “Avdop”

  1. blogg.dernebo.se » Blog Archive » Avdop Skriver:

    […] Avdop… Det hade jag aldrig hört talas om. Det bästa vore ju om man aldrig behövde göra det eftersom man borde ha fått välja dopet redan från början. På ateistploggen har det skrivits om just den saken. Lite komiskt kanske, men rätt tänkvärt ändå. Man kan till och med ladda hem ett certifikat (ovan) och skriva på sitt avdop. 😉 […]

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.