Arkiv för kategorin 'Aktuellt'

Humanisterna och evolutionsteorin ges skulden

lördagen den 10 november 2007

Förra gången en galning ”gick postal”, den gången i USA, skrev jag att det var en tidsfråga innan ateismen skulle ges skulden. Jag fick rätt, men samtidigt inte. Det skulle dröja hela 7 månader och krävas ytterligare en galnings verk innan jag blev besannad.

Den socialdemokratiske Malmöpolitikern Adrian Kaba frågar om dådet var ”Socialdarwinistisk terrorism?” och försöker på något sätt göra Humanisterna ansvariga för spridningen av denna anti-Humanistiska människosyn. Om Socialdemokraterna inte har bättre retorik än så förstår jag varför vi har en borgerlig regering. Den Humanistiska livsåskådningen handlar om att göra en bättre värld här och nu, något som massmord knappast bidrar till.

Kaba försöker också göra ateismen ansvarig på något vänster, och hävdar att ateismen är ansvarig för nazismen och kommunismen. Han för här samma osakliga, historierevisionistiska, argumentation som man annars mest ser från fundamentalistiskt kristet håll. Sanningen är ju den att nazismen var en kristen lära som förespråkade en ”positiv kristendom” i sitt partiprogram och att Adolf Hitler skydde såväl ateismen som materialismen som pesten. Om man läser Mein Kampf, som finns tillgänglig på nätet framgår det tydligt. (Jag vill inte länka till boken då det kan uppfattas som hets mot folkgrupp men det är lätt att hitta den med någon sökmotor). Hitler för precis samma argumentation som dessa kristna, och hävdar att ett gudlöst samhälle leder till förfall – religionen behövs, inte som ett opium för folket, utan mer som ett kitt som håller ihop samhället till en enhet. När Hitler ska beskriva judarna som mest avskyvärda är det just materialism, gudlöshet och brist på andlig förmåga som han beskyller dem för. Hitler beskyller materialismen för allt ont i världen, så vem är det egentligen som har mest likheter med Hitlers syn på religion?

Man får inte heller glömma att nazisternas förbrytelser begicks av det tyska folket, som på den tiden bestod av över 80% av katoliker och protestanter, alltså kristna: Martin Luthers lära genomsyrades av antisemitism och lydnad inför överhögheten. Majoriteten av de protestantiska prästerna välkomnade Hitlers maktövertagande år 1933. En minoritet bland prästerna och en ännu mindre minoritet av gudstjänstbesökarna motsatte sig den nazifiering av Rikskyrkan som skulle komma att ske. (Källa: William Shirer, Tredje Rikets Uppgång och Fall). Majoriteten av de som stödde Hitler var inte ateister utan kristna, så vad har ateismen med saken att göra?

Kommunism är inte nödvändigtvis marxistisk. Det finns en kristen kommunistisk rörelse som ser den tidiga kristna församlingens egendomsgemenskap som ett föredöme för ett kommunistiskt samhälle, men både bolsjevikernas och den socialdemokratiska ideologin är marxistiska. Bolsjevikernas brott mot mänskligheten beror snarare på en marxistisk lära. Då socialdemokratin också är marxistisk kastar Kaba återigen pil i gummibåt.

Det är helt sant att mördaren i det här fallet var ateist, men det är ungefär lika relevant som att han inte hade mustasch. Ateismen är ingen lära som föreskriver några regler om vare sig livet eller etik och moral. Det finns ateister som förespråkar en objektiv moral (t.ex Ayn Rand och Michael Martin) och det finns ateister som inte gör det (t.ex John Mackie och Axel Hägerström). Inget av dessa moralsystem är dock baserat på föresatsen att det inte finns något gud. I avsaknad av gudstro får man helt enkelt hitta en bättre, mänsklig, grund för moralen. Något som den här mördaren misslyckades med.

Nu säger inte ateismen att den moraliska nihilismen, dvs föreställningen att det inte finns några värden, är sann men även nihilism har getts skulden för våldsdådet. Jag får det dock inte att gå ihop, för hur kan en lära som säger att det inte finns någon moral samtidigt förespråka socialdarwinism? Om det inte finns någon moral, hur kan det då vara sant att man bör bete sig på ett visst sätt för att naturen är på det sättet? Baseras inte socialdarwinismen snarare på den kristna tanken om en naturlära – att man bör bete sig på ett visst sätt för att naturen är sådan?

Om naturen är på ett visst sätt är det upp till oss att avgöra om det är bra eller dåligt. Man kan inte säga att något bör vara på ett visst sätt bara för att det är så. Idéhistorikern Hertha Hansson uttrycker det mycket bra i sin bok Alkemi, romantik och rasvetenskap:

”Är det då Darwinismen som är orsaken till det onda? Nej, vi är var och en själva ansvariga för vad vi låter vara motiv för vårt handlande. Om evolutionismen lär ut att de bäst anpassade är de, som har störst utsikter att överleva i kampen om tillvaron och få större och bättre anpassad avkomma, är det vårt eget val om vi uppfattar det som vår moraliska plikt att lindra effekterna av detta eller påskynda naturens gång. Ansvar kan inte delegeras, inte ens till vetenskapen.”

Att evolutionsteorin bidrog till massakern är något som Årets Förvillare år 2001, Mats Molén hävdar. Egentligen är det så dumt att det inte borde bemötas eftersom man då kan ge sken av att Moléns argument är värda att ta på allvar, men jag kan inte låta bli. Molén påstår att många skolböcker säger att livet är en slump och meningslöst. Om läroböckerna lär ut felaktigheter om evolutionsteorin är det böckerna, inte vetenskapen, det är fel på. Evolutionen är långt ifrån någon slump – ingen evolutionsbiolog tror på fullaste allvar att livet utvecklas slumpmässigt – och evolutionsteorin yttrar sig över huvud taget inte om meningen med livet då värdeomdömen ligger utanför biologins område. Utan att inse det själv bidrar Mats Molén till spridandet av den världsbild han ifrågasätter, genom att sprida sådana felaktiga föreställningar om evolutionsteorin. Om Molén och den finska massmördaren bär på samma missuppfattningar om evolutionsteorin är det bara att beklaga. Molén har dock vid flera tillfällen fått felaktigheterna påpekade för sig men är oförmögen att förstå.

Ännu dummare blir det när Molén yttrar att evolutionsteorin skulle vara grunden för kommunismen. Kommunismen uppstod innan Darwins och Wallaces teorier om artutvecklingen var publicerade så jag antar att han med kommunism menar den marxistiska kommunism som praktiserades av bolsjevikerna. Är Molén medveten om Trofim Lysenko?

I likhet med Molén kunde inte bolsjevikerna acceptera evolutionsteorin, att arterna utvecklades genom naturligt urval. Att de svaga skulle gå under i kampen om överlevnaden var för svårsmält för dem. Istället tog man, genom Ivan Mitjurin, upp Lamarcks gamla teser om att förvärvade egenskaper går i arv. Precis som Molén bedrev man propaganda på politisk grund istället för att undersöka världen. Lysenko tillsattes som ordförande för vetenskapsakademin och evolutionsbiologer fängslades och försvann, något som Julian Huxley beskriver i boken Sovjet och vetenskapen. På vilket sätt är evolutionsteorin ansvarig för en ideologi som bekämpade den?

För övrigt förstår jag inte alls hur massmördaren resonerade. Hur kan man hävda att ett sådant vansinnesdåd är i överensstämmelse med evolutionsteorin? Evolutionen säger att de individer som är bäst anpassade får större avkomma och på så sätt för sina gener vidare. Massmördaren hade såvitt jag vet inga barn och han tog sitt eget liv. Hans gener var en biologisk återvändsgränd. Denna tragedi är ett misslyckande såväl evolutionärt som moraliskt.

Tråkigt att kristna försöker göra så billiga poänger på något så tragiskt!

Alliansen förbjuder religiösa inslag i undervisningen

måndagen den 15 oktober 2007

Enligt en artikel i Aftonbladet vill alliansen förbjuda religiösa inslag i skolundervisningen. Det är visserligen ett glädjande uttalande, men frågan är om religiösa inslag i skolans undervisning är tillåtna ens idag? Enligt den obligatoriska skolans läroplan, Lpr 94, ska undervisningen bygga på kritiskt ifrågasättande och vara saklig och allsidig. Hur är det förenligt med en undervisning som bygger på uppenbarelser från auktoriteter och i vissa fall går rakt emot de vetenskapliga resultaten? Det står också i läroplanen att undervisningen ska vara icke-konfessionell, dvs den får inte baseras på en religiös lära.

Skillnaden är kanske att det nu blir förbjudet i svensk lag att bryta mot läroplanen? Det borde i så fall ha varit olagligt för länge sedan så det är positivt att man äntligen lagstiftar om den saken.

Regeringen vill även öka anslagen till Skolverket för att inspektera såväl friskolorna som de kommunala skolorna. Det är också positivt. Idag bryter många friskolor – och kommunala skolor – mot läroplanen vilket inte borde vara möjligt.

Liberala Studenter stöder Humanisterna

tisdagen den 9 oktober 2007

I ett pressmeddelande som publicerades idag skriver Liberala Studenter att de stöder Humanisternas krav på att få stöd som trossamfund.

– Staten bör behandla alla organisationer lika, oavsett om de är religiösa eller ej. Det är en grundpremiss i den liberala och sekulära staten. Förbundet Humanisterna fyller idag samma funktion som de religiösa samfunden gör. De utgör ett alternativ för svenskar som inte tror på Gud och bör därför behandlas som alla andra livsåskådningsorganisationer, säger Peter Giesecke, ordförande för Liberala studenter.

– När regeringen avslår Humanisternas ansökan om statsbidrag så visar det på hur staten diskriminerar sekulära organisationer… Staten ska behandla alla individer lika, oavsett om de tror på Gud eller inte… Vi måste se till så att staten behandlar sina medborgare rättvist… Sedan svenska kyrkan skiljdes från staten finns det flera kvarlever som måste bekämpas… Detta är ett av dem och vi måste se till så att alla organisationer behandlas lika av staten, oavsett livsåskådning, avslutar han.

P3 Tro om ateism

lördagen den 6 oktober 2007

P3 Tro imorgon, söndag, kommer att handla om ateism. Bland annat blir undertecknad intervjuad. Jag citerar från tablån:

Gud finns inte!

Söndag 7 oktober

P3 Tro tar en dust med gudsförnekarna och pratar med religiösa ateister, ex-kristna, ex-muslimer – och så förstås med pastafarianerna, anhängare till Church of the Flying Spaghetti Monster…

Lite lustig rubriksättning med tanke på att i alla fall jag i intervjun definierar ateism som avsaknad av gudstro, men den är säkert vald för att väcka intressa mer än att spegla innehållet. Inslaget finns på P3 Tros websida under åtminstone 30 dagar.

Jesus, den kåta rondellhunden

lördagen den 29 september 2007

Nu har även konstnären Stig Ramsing gett sig in i debatten om Lars Vilks rondellhundar genom en egen kreation, ”Jesus, den kåta rondellhunden”. Ramsings rondellhund är vit, gjord av trä och har en stor svart penis. Syftet med hunden är att bredda debatten från att handla om islam i synnerhet till att handla om religionskritik i allmänhet.

Ingen kristen kyrka har hittills utfäst någon belöning på Ramsings huvud, men enligt Metro tog Ramsing några tjuvar på bar gärning när de försökte stjäla hunden och en av gärningsmännen var väldigt lik den lokala pastorn. Hunden finns numera hemma hos Ramsing för att inte andra konstintresserade kristna ska kunna stjäla den.

När Metro ringde upp Ramsing och frågade om inte hans staty var kränkande mot religiösa svarade han att det skiter han i – religionen har kränkt honom i 60 år.

Bokklubb för Humanister

lördagen den 29 september 2007

Humanisterna har nyligen startat en bokklubb för Humanisternas medlemmar på Adlibris. Bokklubben erbjuder böcker till rabatterat pris till medlemmar i Humanisterna. I dagsläget verkar en oproportionerlig del av böckerna handla mer om ateism än Humanism så det är garanterat värt att ta sig en titt för den som är ateist och medlem i Humanisterna.

Pierre Schori är dubbelmoralist

fredagen den 21 september 2007

I en debattartikel i SvD skriver Pierre Schori att han försvarade Taslima Nasrin och Salman Rushdie när de hotades av militanta islamister, men underförstått gör han gällande att han inte försvarar Lars Vilks. Argumentet verkar i korthet bygga på följande premisser:

  • Lars Vilks främjar inte åsiktsfriheten i muslimska länder, snarare tvärt om.
  • Lars Vilks teckningar av Muhammed som Rondellhund drabbar polisen, skattebetalarna, svenska företag i utlandet och muslimer i Sverige.
  • Provokationer riktade mot svensk lag och svensk konvenans är OK, men inte provokationer som går utanför landets gränser.
  • Att förolämpa religiösa muslimska symboler försvårar kampen för mänskliga rättigheter i arabvärlden.

Om jag tolkar Schori rätt så menar han alltså att om konsekvenserna av en kulturell handling (dit jag räknar såväl konsten som litteraturen) är skadliga så bör man inte utföra denna handling, och han själv tar avstånd från den. Hur kunde han i så fall försvara Salman Rushdie? Rushdies bok Satansverserna:

  • Främjade inte yttrandefriheten i muslimska länder.
  • Drabbade den indiska polisen, skattebetalarna, företag och muslimer i Indien.
  • Var en provokation som gick utanför såväl Indiens som Sveriges gränser.
  • Var en djup förolämpning av muslimska symboler.

Att försvara Salman Rushdie utan att försvara Lars Vilks är dubbelmoral. Den enda skillnaden är att Rushdies verk var ett litterärt verk och Lars Vilks ett konstverk. Det konstnärliga värdet av Vilks teckningar kan diskuteras men konstens roll är inte bara att vara vacker utan också att provocera. Hur vackra var egentligen Pablo Picassos tavlor? För att demonstrera detta har Lars Vilks nu även gjort en kubistisk teckning av Muhammed som rondellhund. Man kan säkert lika gärna ifrågasätta det litterära värdet av Satansverserna. Jag har själv börjat läsa den men lade ifrån mig den för att jag tyckte den var tråkig. Smaken är som baken. Alla behöver inte gilla en bok eller en tavla för att den ska ha ett kulturellt värde.

För tydlighetens skull vill jag understryka att jag försvarar såväl Rushdie som Vilks. Även om Rushdies bok är tråkig och Vilks teckning ful så har de sin konstnärliga frihet. Om vi fråntar dem denna frihet så fråntar vi dem även rätten att tänka.

En annan sak som slår mig är att Schori ger Vilks skulden för intoleranta muslimers verk. Lars Vilks som har inte kostat polisen, skattebetalarna, svenska företag eller muslimer i Sverige någonting. Skulden ligger hos de fanatiska muslimerna och Vilks är ett av offren. Att anklaga Vilks för att ha orsakat eventuella skador av att ha blivit mordhotad är som att anklaga en våldtagen kvinna för att hon hade för kort kjol. Det är inte offret vi ska anklaga utan förövaren. Om Lars Vilks har gjort sig skyldig till något är det att kränka intoleranta muslimers känslor. Där slutar hans ansvar. Ansvaret för hoten ligger hos de som hotar.

Jag kommer osökt att tänka på en historia jag hörde om Picasso. När frankrike var ockuperat av nazityskland lär han ha delat ut kopior av sin tavla Guernica till nazistiska officierare. En nazist ska ha kommenterat tavlan med orden ”har du gjort detta?” varpå Picasso svarade: ”Nej det var ni som gjorde det!”

Muslimska organisationer i Sverige och Europa har tagit avstånd från mordhoten mot Lars Vilks. Det europeiska fatwarådet ska göra en fatwa som deklarerar att mordhoten mot Vilks är haram, alltså förbjudet enligt islam. Det är bra! Mindre bra är att muslimer i Sverige kräver inskränkningar i yttrandefriheten.

Pierre Schori bör ägna några tacksamhetens minuter till att tänka på sina partikamrater som satt fängslade för hädelse på den tiden Sverige hade en hädelseparagraf. Rätten att häda är en nödvändig del av ett demokratiskt samhälle. Man kan inte ha yttrandefrihet utan rätten att såra. Vi måste ta upp kampen mot de ”moderata” muslimer som vill inskränka denna frihet. Annars står vi inte upp för kampen för demokrati.

Att försvara Rushdie samtidigt som man tar avstånd från Lars Vilks är dubbelmoral. Antingen försvarar vi konstens frihet eller också tar vi avstånd ifrån den. Man kan inte samtidigt äta kakan och ha den kvar.

Humanisterna delar inte ut Harris bok

fredagen den 21 september 2007

Ett missförstånd verkar spridas i blogosfären. Det nystartade bokförlaget Fri Tanke har översatt Sam Harris bok ”Letter to a Christian Nation” på svenska och delar ut den gratis till gymnasieskolor samt Scandic Hotels. Bakom bokförlaget står bl.a. Björn Ulvaeus och Christer Sturmark, båda förespråkare för den sekulära Humanismen. Så långt stämmer uppgifterna.

Vad som däremot inte stämmer är att bokförlaget har erbjudit böckerna till Scandic Hotels alla hotellrum. Vad man har gjort är att erbjuda böckerna till hotellreceptionens bibliotek. Bakgrunden är att Scandic i våras bestämde sig för att plocka bort Gideoniternas bibel från hotellrummen och istället tillhandahålla bibeln, koranen och Tanakh i ett bibliotek i receptionen. Efter påtryckningar från bl.a. Göran Skytte och Svenska Kyrkan med hot om bojkott backade hotellkedjan och återplacerade Gideoniternas biblar på hotellrummen, men koranen och Tanakh ska finnas kvar för utlåning. Bokförlaget Fri Tanke erbjuder nu sin bok till Scandic som komplement.

Det stämmer inte heller att det är Humanisterna som delar ut böckerna. Förbundet Humanisterna har ingenting med saken att göra. Christer Sturmark må vara Humanisternas ordförande men han är inte Humanisterna. Vad Christer Sturmark gör som privatperson behöver inte nödvändigtvis ha någon som helst anknytning till Humanisterna som förbund, och det har det inte i det här fallet.

En annan felaktighet som sprids är att boken har erbjudits till alla gymnasie-elever. Det stämmer inte. Man har delat ut den till alla lärare i religionskunskap.

Att jag skriver detta beror på att de felaktiga uppgifterna används i argumentationen mot Humanisterna. Det vore bra om Humanisternas kritiker kunde hålla sig till sanningen.

Muhammed-katt

fredagen den 21 september 2007

Det här låter som ett skämt i ett välregisserat avsnitt i såpoperan om Lars Vilks rondellhundar, men det är faktiskt sant. Den bengaliske tecknaren Arifur Rahman greps i tisdags av polisen i Bangladesh efter en satirteckning med Muhammed som katt.

Teckningen, som publicerades i måndags, driver egentligen inte med profeten Muhammed utan med sedvänjan att sätta ”Muhammed” framför tilltalsnamn. Bilden föreställer en pojke med en kattunge i famnen. En man påpekar för pojken att det är brukligt att sätta ”Muhammed” före tilltalsnamn. När mannen sedan frågar pojken vad katten heter svarar han ”Muhammed-katt”.

Enligt Bangladesh interrimsregering skadar bilden religiösa känslor och man lovar att de ansvariga ska straffas för ”tilltaget”.

(Källa TT-Reuters via SvD)

Om Vilks rondellhundar och Buddastatyerna

torsdagen den 20 september 2007

Minns ni buddastatyerna som talibanerna förstörde? Den syriska filosofen Sadik al-Azm tar upp dem i samband med Lars Vilks-affären. Han kritiserar muslimska företrädare för att de reagerar på Lars Vilks rondellhundar när de inte reagerade på förstörelsen av buddastatyerna. Han menar att de använder en ”dubbel- eller till och med trippelstandard”.

Talibanerna fick visserligen rådet från några ledande muftis att de inte borde förstöra statyerna. Men råden var av politisk eller pragmatisk art. ”Det är inte rätt tid att förstöra statyerna” och så vidare. Det var ingen som sa att man borde låta bli på grund av statyernas historiska värde, på grund av deras estetiska värden, på grund deras symboliska betydelse för många buddhister… Det är hyckleri om man ena dagen är tyst när det handlar om kränkning av buddhister och nästa dag ställer sig längst fram och fördömer en satirisk bok eller teckning som kritiserar islam.

al-Azm nämner också den religiösa intoleransen i de länder som kritiserar publiceringen av Lars Vilks teckningar:

Det alarmerande är inte hur det svenska samhället hanterar sin muslimska minoritet, det är mer alarmerande hur de kristna kopterna har det i Egypten till exempel. I Irak bekämpar olika muslimska sekter varandra med vapen. I Teheran finns inte en enda sunnimoské eftersom det är shiastyrt. Inte en enda.

Den egyptiskfödde författaren Khaled El-Hawari, som mordhotades nyligen för att han inte tror på gud, var inne på samma spår när han i sin blog för en egyptisk tidning konstaterade att muslimer i Sverige åtnjuter större religionsfrihet än muslimer i den ”muslimska världen”:

Sweden take care of the muslimen people: Only in sweden girls can go to school with hegab and sweden has the biggest moské in Europe. [T]he reality is that muslimen are more free in Sweden than muslimen in muslimen countries.

De muslimer som kritiserar publiceringen av Lars Vilks bild har alltså en dubbel standard. Varför ifrågasatte de inte de miljontals buddister som kränktes av att talibanerna förstörde buddastatyerna? Varför kritiserar de inte det våld som utförs i islams namn? Trots allt har muslimer i Sverige större religiös frihet än i länder som domineras av islam. Även för en muslim torde det därför vara viktigt att försvara yttrandefriheten. Trots allt har de flytt hit till Sverige för att undfly den form av religiöst förtryck som de nu ifrågasätter. Man kan inte båda ha kakan och äta upp den.

Mitt råd till den som föredrar förtryck framför yttrandefrihet blir därför: Flytta till Iran eller Saudiarabien. Där har ni den lagstiftning ni så hett eftertraktar. När man ställer frågan i en sådan dager inser ni nog själva att ni har det bättre här där man får tro, tycka och tänka vad man vill.