Humanisterna och evolutionsteorin ges skulden

Förra gången en galning ”gick postal”, den gången i USA, skrev jag att det var en tidsfråga innan ateismen skulle ges skulden. Jag fick rätt, men samtidigt inte. Det skulle dröja hela 7 månader och krävas ytterligare en galnings verk innan jag blev besannad.

Den socialdemokratiske Malmöpolitikern Adrian Kaba frågar om dådet var ”Socialdarwinistisk terrorism?” och försöker på något sätt göra Humanisterna ansvariga för spridningen av denna anti-Humanistiska människosyn. Om Socialdemokraterna inte har bättre retorik än så förstår jag varför vi har en borgerlig regering. Den Humanistiska livsåskådningen handlar om att göra en bättre värld här och nu, något som massmord knappast bidrar till.

Kaba försöker också göra ateismen ansvarig på något vänster, och hävdar att ateismen är ansvarig för nazismen och kommunismen. Han för här samma osakliga, historierevisionistiska, argumentation som man annars mest ser från fundamentalistiskt kristet håll. Sanningen är ju den att nazismen var en kristen lära som förespråkade en ”positiv kristendom” i sitt partiprogram och att Adolf Hitler skydde såväl ateismen som materialismen som pesten. Om man läser Mein Kampf, som finns tillgänglig på nätet framgår det tydligt. (Jag vill inte länka till boken då det kan uppfattas som hets mot folkgrupp men det är lätt att hitta den med någon sökmotor). Hitler för precis samma argumentation som dessa kristna, och hävdar att ett gudlöst samhälle leder till förfall – religionen behövs, inte som ett opium för folket, utan mer som ett kitt som håller ihop samhället till en enhet. När Hitler ska beskriva judarna som mest avskyvärda är det just materialism, gudlöshet och brist på andlig förmåga som han beskyller dem för. Hitler beskyller materialismen för allt ont i världen, så vem är det egentligen som har mest likheter med Hitlers syn på religion?

Man får inte heller glömma att nazisternas förbrytelser begicks av det tyska folket, som på den tiden bestod av över 80% av katoliker och protestanter, alltså kristna: Martin Luthers lära genomsyrades av antisemitism och lydnad inför överhögheten. Majoriteten av de protestantiska prästerna välkomnade Hitlers maktövertagande år 1933. En minoritet bland prästerna och en ännu mindre minoritet av gudstjänstbesökarna motsatte sig den nazifiering av Rikskyrkan som skulle komma att ske. (Källa: William Shirer, Tredje Rikets Uppgång och Fall). Majoriteten av de som stödde Hitler var inte ateister utan kristna, så vad har ateismen med saken att göra?

Kommunism är inte nödvändigtvis marxistisk. Det finns en kristen kommunistisk rörelse som ser den tidiga kristna församlingens egendomsgemenskap som ett föredöme för ett kommunistiskt samhälle, men både bolsjevikernas och den socialdemokratiska ideologin är marxistiska. Bolsjevikernas brott mot mänskligheten beror snarare på en marxistisk lära. Då socialdemokratin också är marxistisk kastar Kaba återigen pil i gummibåt.

Det är helt sant att mördaren i det här fallet var ateist, men det är ungefär lika relevant som att han inte hade mustasch. Ateismen är ingen lära som föreskriver några regler om vare sig livet eller etik och moral. Det finns ateister som förespråkar en objektiv moral (t.ex Ayn Rand och Michael Martin) och det finns ateister som inte gör det (t.ex John Mackie och Axel Hägerström). Inget av dessa moralsystem är dock baserat på föresatsen att det inte finns något gud. I avsaknad av gudstro får man helt enkelt hitta en bättre, mänsklig, grund för moralen. Något som den här mördaren misslyckades med.

Nu säger inte ateismen att den moraliska nihilismen, dvs föreställningen att det inte finns några värden, är sann men även nihilism har getts skulden för våldsdådet. Jag får det dock inte att gå ihop, för hur kan en lära som säger att det inte finns någon moral samtidigt förespråka socialdarwinism? Om det inte finns någon moral, hur kan det då vara sant att man bör bete sig på ett visst sätt för att naturen är på det sättet? Baseras inte socialdarwinismen snarare på den kristna tanken om en naturlära – att man bör bete sig på ett visst sätt för att naturen är sådan?

Om naturen är på ett visst sätt är det upp till oss att avgöra om det är bra eller dåligt. Man kan inte säga att något bör vara på ett visst sätt bara för att det är så. Idéhistorikern Hertha Hansson uttrycker det mycket bra i sin bok Alkemi, romantik och rasvetenskap:

”Är det då Darwinismen som är orsaken till det onda? Nej, vi är var och en själva ansvariga för vad vi låter vara motiv för vårt handlande. Om evolutionismen lär ut att de bäst anpassade är de, som har störst utsikter att överleva i kampen om tillvaron och få större och bättre anpassad avkomma, är det vårt eget val om vi uppfattar det som vår moraliska plikt att lindra effekterna av detta eller påskynda naturens gång. Ansvar kan inte delegeras, inte ens till vetenskapen.”

Att evolutionsteorin bidrog till massakern är något som Årets Förvillare år 2001, Mats Molén hävdar. Egentligen är det så dumt att det inte borde bemötas eftersom man då kan ge sken av att Moléns argument är värda att ta på allvar, men jag kan inte låta bli. Molén påstår att många skolböcker säger att livet är en slump och meningslöst. Om läroböckerna lär ut felaktigheter om evolutionsteorin är det böckerna, inte vetenskapen, det är fel på. Evolutionen är långt ifrån någon slump – ingen evolutionsbiolog tror på fullaste allvar att livet utvecklas slumpmässigt – och evolutionsteorin yttrar sig över huvud taget inte om meningen med livet då värdeomdömen ligger utanför biologins område. Utan att inse det själv bidrar Mats Molén till spridandet av den världsbild han ifrågasätter, genom att sprida sådana felaktiga föreställningar om evolutionsteorin. Om Molén och den finska massmördaren bär på samma missuppfattningar om evolutionsteorin är det bara att beklaga. Molén har dock vid flera tillfällen fått felaktigheterna påpekade för sig men är oförmögen att förstå.

Ännu dummare blir det när Molén yttrar att evolutionsteorin skulle vara grunden för kommunismen. Kommunismen uppstod innan Darwins och Wallaces teorier om artutvecklingen var publicerade så jag antar att han med kommunism menar den marxistiska kommunism som praktiserades av bolsjevikerna. Är Molén medveten om Trofim Lysenko?

I likhet med Molén kunde inte bolsjevikerna acceptera evolutionsteorin, att arterna utvecklades genom naturligt urval. Att de svaga skulle gå under i kampen om överlevnaden var för svårsmält för dem. Istället tog man, genom Ivan Mitjurin, upp Lamarcks gamla teser om att förvärvade egenskaper går i arv. Precis som Molén bedrev man propaganda på politisk grund istället för att undersöka världen. Lysenko tillsattes som ordförande för vetenskapsakademin och evolutionsbiologer fängslades och försvann, något som Julian Huxley beskriver i boken Sovjet och vetenskapen. På vilket sätt är evolutionsteorin ansvarig för en ideologi som bekämpade den?

För övrigt förstår jag inte alls hur massmördaren resonerade. Hur kan man hävda att ett sådant vansinnesdåd är i överensstämmelse med evolutionsteorin? Evolutionen säger att de individer som är bäst anpassade får större avkomma och på så sätt för sina gener vidare. Massmördaren hade såvitt jag vet inga barn och han tog sitt eget liv. Hans gener var en biologisk återvändsgränd. Denna tragedi är ett misslyckande såväl evolutionärt som moraliskt.

Tråkigt att kristna försöker göra så billiga poänger på något så tragiskt!

6 Responses to “Humanisterna och evolutionsteorin ges skulden”

 1. Hämnar'n Skriver:

  Ovanligt bra inlägg! Hur man med självrespekten i behåll kan förfäkta argument som Moléns och Kabas är en gåta. Tockna pajasar!

 2. argumentum ad ignorantiam :: Läsvärt :: November :: 2007 Skriver:

  […] I brist på egna bloggposter vill jag rekommendera följande läsning på ateistbloggen angående dödsskjutningen i Finland. […]

 3. J Skriver:

  Fantastisk inlägg!

  Jag har som ateist vaknat ur min sömn och börjat inse värdet i den nya ateismen. Som liten hängde jag en del med kristna kompisar på sommarläger och annat och blev matad med propaganda som jag som elvaåring inte kunde värja mig mot.

  Nyligen fick jag med en chans att debattera med en kristen kreationist på min blogg och märkte att även om argumenten var desamma så var min förmåga att bemöta dem betydligt bättre. Dock var min stressade svenska inte på topp, men det får ni leva med 🙂

  http://lakarn.blogspot.com/2007/11/religion.html

  Keep up the good work.

 4. Tobias Malm Skriver:

  Uppfriskande inlägg, det är ju en skam att sådant här i stort sett hålls hemligt under undervisningen i skolan. Jag gick i fem olika skolor och i samtliga var attityden att religion var oförenligt med nazism och kommunism alltjämt rådande. Hade det bara varit dessa tokar hade det varit mest pekoralt det de säger om ateism och evolutionsteori, men när man vet att en stor del av folket sitter och nickar medhållande mår man mest illa.

 5. Nihonshu Skriver:

  Molén, denna finne i röven. Meningslös och irriterande.

 6. Camilla Belle Bio Skriver:

  Camilla Belle Bio…

  I Googled for something completely different, but found your page…and have to say thanks. nice read….

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.