Sverige är ett kristet land!

Det är ett populärt ämne att diskutera huruvida Sverige är ett kristet land eller ej. Ateister tenderar att med näbbar och klor strida för ståndpunkten att Sverige inte är ett kristet land, medan kristna (och även gudlösa som Jan Björklund) lika hårdnackat hävdar att Sverige visst är ett kristet land och att vi alla innerst inne är kristna.

Jag vill en gång för alla slå fast min ståndpunkt. Sverige är ett kristet land. Vad menar jag med det? Jo, Sveriges äldsta lag som fortfarande är i bruk, Successionsordningen (SFS 1810:0926, 4§), föreskriver vad som krävs av vår statschef. Där står att han/hon skall tillhöra den rena augsburgiska trosbekännelsen, annars är han/hon utesluten från successionsrätten:

4 § Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935)

Sveriges grundlag föreskriver alltså att statschefen måste vara kristen, och därmed är Sverige de facto ett kristet land.

Om man däremot ser till svenska folkets värderingar är vi snarare post-kristna. En del kristna värderingar finns fortfarande kvar i form av kvinnans underordning i samhället, lagar som diskriminerar homosexuella, synen på kärnfamiljen och en del medicinsk etik. I huvudsak har vi dock evolverat från de kristna värderingarna och har numera helt sekulära värderingar grundade i förnuft och medkänsla, snarare än påbud från ovan.

Slå upp vilken sociologisk undersökning som helst, som studerar värderingar och religiositet, och du kommer att se att svenska folket är det mest sekulära folket i världen. (Några tidigare bloggar om detta finns här, här, här och här).

Alltså: Sverige är ett kristet land, men svenska folket är världens minst kristna folk.

Vad gäller Sverige som kristet land finns det ett antal möjliga lösningar. Man kan t.ex avskaffa kungen och låta talmannen, en president eller Statsministern vara statschef, eller så kan man införa religionsfrihet för kungahuset. Att lagen är förlegad utgår jag från att alla läsare ser som självklart.

3 Responses to “Sverige är ett kristet land!”

 1. Quadrigarius Skriver:

  Jag håller med dig i sakfrågan.
  Jag vill bara korrigera dig när det gäller Sveriges äldsta lag. 1734 års lag gäller faktiskt i vissa delar fortfarande både i Sverige och Finland.
  Läs här. http://sv.wikipedia.org/wiki/1734_%C3%A5rs_lag

 2. Fredrik Bendz Skriver:

  Nja, enligt länken är den inte i bruk i Sverige:

  ”I Finland är även 1734 Ã¥rs RättegÃ¥ngsbalk i kraft, även om den i praktiken förändrats i grunden genom successiva justeringar, I Sverige ersattes den Ã¥r 1948 av en helt ny RättegÃ¥ngsbalk.”

  Att den är o bruk i Finland (vilket jag inte visste) motsäger inte att Successionsordningen är sveriges äldsta lag som fortfarande är i bruk.

 3. PhilippaL Skriver:

  Dags att bygga det ”post”-kristna samhället…

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.