Ateistisk moral

Med anledning av en diskussion på Humanistbloggen vill jag tipsa om två ateister som argumenterar för olika grunder för moralen (olika meta-etik). En kristen skribent påstod i en kommentar på Humanistbloggen att ateism automatiskt leder till utilitarism eller nihilism. Hur både utilitarism och nihilism kan följa med logisk nödvändighet på ateismen utan att detta leder till en självmotsägelse framgick tyvärr inte, och tråden är numera död.

Den ena boken jag vill rekommendera är J. L. Mackie, som i sin bok ”Ethics – Inventing Right and Wrong” argumenterar för att etik och moral är sociala konstruktioner. Detta är en relativt gammal bok, sÃ¥ det torde inte komma som nÃ¥gon nyhet att det finns ett ateistiskt moralsystem som argumenterar för etik som social konstruktion.

Michael Martin (mest känd för ”Atheism – A Philosophical Justification) argumenterar i boken ”Atheism, Morality and Meaning” för en objektiv ateistisk moral. MÃ¥nga av argumenten i boken är bemötanden av Mackies teori.

I sammanhanget kan även nämnas John Rawls ”A Theory of Justice”. Rawls är sÃ¥vitt jag vet inte uttalad ateist, men boken argumenterar för en regeletik helt utan att hänvisa till nÃ¥gra gudar. Rawls utgÃ¥r frÃ¥n sin ”ridÃ¥ av okunskap” (Veil of ignorance), och att man objektivt sett bör ordna världen sÃ¥ att de sämst ställda fÃ¥r ett sÃ¥ bra liv som möjligt.

En klassiker i sammanhanget är Immanuel Kants moraliska imperativ (Behandla andra som du själv vill bli behandlad). Kant var kristen, men ingenstans i sina argument för det moraliska imperativet hänvisar han till gudarna.

One Response to “Ateistisk moral”

  1. AnonymousCoward Skriver:

    En annan bra bok pÃ¥ ateistisk moral är Universally Preferable Behaviour (http://www.freedomainradio.com/FreeBooks/UniversallyPreferableBehaviourEthics.aspx). 🙂

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.