Norge bryter mot de mänskliga rättigheterna

Skolämnet ”Kristendom med religion och livsåskådning” bryter mot de mänskliga rättigheterna, det har Europadomstolen i Strasbourg slagit fast i en dom den 29 juni i år. Norge måste nu omforma lagen så att den stämmer överens med Europakonventionen. Källa: DN.

Det var en grupp föräldrar som anmält skolämnet för att det diskriminerar icke-kristna. Norge har även en lag som gör kristendomen till ett ”övergripande mål” för undervisningen som även den ingick i anmälan och som Europadomstolen har olagligförklarat. Föräldrarna har drivit fallet rättsligt i 10 år och förlorat i alla norska instanser och förde då fallet vidare till Europadomstolen.

År 2004 fick föräldrarna rätt i FN:s internationella människorättskommission i Geneve. Den gången gällde anmälan brott mot konventionen om civila och politiska rättigheter, men nu vann man även för brott mot människorättskonventionen.

Human-Etisk Forbund, norges största Humanist-organisation med över 70 000 medlemmar, skriver att föräldrarna som drivit fallet firade med mousserande vin.

Europadomstolens pressmeddelande: här.

One Response to “Norge bryter mot de mänskliga rättigheterna”

  1. Tomi Skriver:

    Hej kära meningsfränder. Vi vill passa på att tipsa om en till relativt nystartad anti-teistisk eller ateistisk om man nu vill formulera sig på ett mer brukligt sätt. Adressen är http://www.metrobloggen.se/ras. Keep up the good work…

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.