Ingen grund för kristen moral

Som kritik mot ateismen anförs ibland att de kristna har en objektiv grund för sin moral, medan ateismen inte ugör någon sådan grund. Jag vill därför här visa två anledningar till varför kristendomen inte heller har någon grund för att hävda en objektiv moral:

Divine Command Theory (DCT) säger att rätt och fel bestäms av vad YHWH dikterar. Om YHWH vill att vi ska våldta och lemläst folk så är det per definition gott eftersom YHWH har befallt det (se t.ex Joshuas bok för exempel på detta).

Det största filosofiska problemet med DCT är, förutom att vilka grymheter som helst kan rättfärdigas som goda, att om det inte redan finns en objektiv moralisk lag som säger att det YHWH befaller blir normativt så händer inget när han befaller. DCT förutsätter alltså att det, oberoende av YHWH, finns en objektiv morallag, nämligen den morallag som säger att det YHWH befaller blir normativt sant. DCT är alltså grundlös och har ingen förklaring till existensen av en objektiv moral.

Eutyfrons dilemma härrör frÃ¥n Platons dialog Eutyfron där Sokrates ställer frÃ¥gan om dygden gillas av gudarna för att den är dygdig eller om gudarna bestämmer vad som är dygdigt. Eutyfrons dilemma har tvÃ¥ sÃ¥ kallade ”horn”. Det ena hornet är, översatt till modern teologi, att det som är gott är det för att Guds natur är sÃ¥dan. Det andra hornet säger att Guds natur är god eftersom det är gott att vara sÃ¥dan.

Om det goda kommer från Guds natur så kan vad som helst vara gott per definition. Om Gud är en elak tyrann som gillar våld och förstörelse så är det gott med våld och förstörelse. Eftersom det går emot vår moraliska intuition brukar de flesta satsa på det andra hornet. Guds natur är som den är eftersom det är gott. Då har vi i princip samma problem som i DCT, nämligen att det goda existerar utan guds natur och inte är beroende av honom.

Och då har jag inte ens nämnt att man inte kan bevisa att det finns gudar, vilket gör en objektiv moral baserad på gudarnas existens ännu mer grundlös.

Var det Schopenhauer som sade att det är olämpligt att grunda moralen på en lögn?

13 Responses to “Ingen grund för kristen moral”

 1. Nineve Skriver:

  ”Om det goda kommer frÃ¥n Guds natur sÃ¥ kan vad som helst vara gott per definition. ” Nej dÃ¥ Gud inte är vadsomhelst….men ja Gud är definitionen av vad som är gott.

 2. Johan Skriver:

  ”(…) Gud är definitionen av vad som är gott.”

  Ingenting i Bibeln tyder på att Gud är god, tvärtom verkar Han inte ha några problem med massmord och folkmord (ett talande exempel är syndafloden).

 3. Nineve Skriver:

  Visst är det gott att göra sig av med det som är ont….är det inte vad mÃ¥nga kräver av Gud…om han nu är god och allsmäktig varför tar han inte bort det som är ont?

 4. Johan Skriver:

  ”(…) om han nu är god och allsmäktig varför tar han inte bort det som är ont?”

  För att Han inte finns…

 5. PositivAteist Skriver:

  Nineve, du verkar inte ha förstått problemet. Divine Command Theory säger inte att Gud är definitionen på vad som är gott. Den säger att det som är gott är det som Gud befaller.

  Eutryfons dilemma motbevisar exakt det pÃ¥stÃ¥ende du gör att ”Gud är definitionen av vad som är gott”. Det betyder ANTINGEN att om Guds natur är att uppmana till vÃ¥ldtäkt och mord sÃ¥ är vÃ¥ldtäkt och mord gott, ELLER att Guds natur är som den är pÃ¥ grund av den objektiva moralen, som alltsÃ¥ motiveras utifrÃ¥n nÃ¥got annat än Gud.

  Dessutom uppmanar YHWH till både folkmord och våldtäkt i Gamla Testamentet så det borde i så fall bekräfta Eutryfons dilemmas första horn, att om Gud är definitionen på vad som är gott så är vilka grymheter som helst goda så länge Gud förespråkar dem.

 6. även ateism är en tro Skriver:

  Problemet som Johan och Nineve tar upp är ett klassiskt problem som kallas Teodicéproblemet: (bland annat Hume har tagit upp i det ”Naturdialoger”)
  Ondska finns = ett Faktum
  Gud är oändligt God, Vis och Mäktig.
  problem= om Gud skulle ha dessa tre egenskaper skulle inte ondska finnas.
  alltså kan Gud bara ha två av egenskaperna.
  Alltså är inte den som beskrivs i Kristendomen.

 7. Johan Skriver:

  ”The world, we are told, was created by a God who is both good and omnipotent. Before He created the world He foresaw all the pain and misery that it would contain; He is therefore responsible for all of it. It is useless to argue that the pain in the world is due to sin. In the first place, this is not true; it is not sin that causes rivers to overflow their banks or volcanoes to erupt. But even if it were true, it would make no difference. If I were going to beget a child knowing that the child was going to be a homicidal maniac, I should be responsible for his crimes. If God knew in advance the sins of which man would be guilty, He was clearly responsible for all the consequences of those sins when He decided to create man. The usual Christian argument is that the suffering in the world is a purification for sin and is therefore a good thing. This argument is, of course, only a rationalization of sadism; but in any case it is a very poor argument. I would invite any Christian to accompany me to the children’s ward of a hospital, to watch the suffering that is there being endured, and then to persist in the assertion that those children are so morally abandoned as to deserve what they are suffering. In order to bring himself to say this, a man must destroy in himself all feelings of mercy and compassion. He must, in short, make himself as cruel as the God in whom he believes.”

  /B. Russell, Has Religion Made Useful Contributions to Civilization
  http://www.positiveatheism.org/hist/russell2.htm

 8. Grottis Skriver:

  Vad många kristna missar är att det finns många förslag till vad som skulle kunna utgöra en objektiv grund för moralen i Guds frånvaro. Sådana förslag har västerländska filosofer lagt fram allt sedan antiken. En bekant objektiv moralfilosfi är Jeremy Benthams utilitarism: Maximera mängden lust i världen och minimera olusten.

 9. Nineve Skriver:

  även ateism är en tro: Finns det nÃ¥got som är ont sÃ¥ finns Gud….och ondskan finns bevisligen. Teodiceproblemet är ateismens problem…inte kristendomens

 10. Nineve Skriver:

  Gottis Benthams åsikt kan inte upphöjas till objektiv regel som ska gälla alla.

 11. Fredrik Bendz Skriver:

  ”Gud finns” följer inte logiskt pÃ¥ ”ondskan finns”, och även om sÃ¥ vore sÃ¥ kvarstÃ¥r motsägelsen att ondska är inkompatibel med en god och allsmäktig gud.

  Om ateism är en tro så är hälsa en sjukdom.

 12. Ateistbloggen » Blog Archive » Skriver:

  […] Jag har fÃ¥tt svar frÃ¥n NMN pÃ¥ min artikel Ingen Grund För Kristen Moral där jag beskriver varför teismen inte ger nÃ¥got svar pÃ¥ moralens härkomst. Artikeln verkar inte riktigt ha förstÃ¥tt de argument jag lagt fram sÃ¥ för att förtydliga vill jag beskriva dem lite mer utförligt.   […]

 13. Dag Skriver:

  Moral är subjektivt och därmed irrelevant och ointressant, resultatet av etiken är av långt större betydelse, och står i beroende till idealisering.

  Filosofitips: nihilism

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.