Grundlagsfråga i Bålsta

Svenska kyrkan har en länksamling som heter ”Svenska kyrkan i media.” Där har man en länk till ett debattsvar frÃ¥n prästerna Jonas Lindgren och Marcus Holmberg pÃ¥ ett debattinlägg frÃ¥n mig 12/11 i UNT.

Vi humanister tycker självklart att alla ska få göra sin åsikt hörd och länkar alltid våra meningsmotståndare! På Humanisterna.se under Lokalt/Opinionsbildning kan man följa höstens debatter i VK och UNT i sin helhet, med länkar till samtliga inlägg.

UNT 12/11

Grundlagsfråga i Bålsta 

Nu förringar kyrkan betydelsen av gudstjänster på skoltid. Kyrkan är fri att på lika villkor sprida sin tro och sina grundläggande värderingar med samhället i övrigt, men att utnyttja skolan för detta ändamål inte förenligt med skollagen.

Ett studiebesök i en kyrka eller moské är en sak men deltagande i en gudstjänst är något helt annat. Skolan ska utbilda i religionskunskap. Ämnet är viktigt för förståelsen av vår egen tid, historiskt och för framtiden. Religionernas starka ställning och inflytande är också en av mänsklighetens ödesfrågor.

Studiebesök och föreläsare är bra, men landets moskéer räcker inte till för samma aktiviteter som kyrkan erbjuder. Förbundet Humanisterna arbetar helt ideellt och får till skillnad från andra livsåskådningssamfund inga statliga bidrag. Däremot kanaliseras statliga medel via bildningsförbund till kurser i hur religiösa samfund ska bemöta hotet från humanisterna. Religionens företrädare verkar på goda grunder vara rädda att folk ska tänka själva!

Kyrkans höga medlemstal är inget argument för att få missionera bland skolbarn. Om kyrkan inte är nöjd med barnens kunskaper i kristendom så är det en fråga mellan kyrkan och barnens föräldrar. Talet om allsidighet i ett demokratiskt samhälle haltar betänkligt också i beaktande av att kyrkans höga medlemstal grundar sig på kollektivanslutning av spädbarn och att staten driver in medlemsavgifterna. Varför överhuvudtaget betala mellan hundratusen och en kvarts miljon av sin livsinkomst för att vara med i en organisation där man inte ens delar de grundläggande idéerna?

Att göra liknelser med livsåskådningsprogram i teve och radio när man argumenterar för att representanter för olika livsåskådningar ska få dela med sig av vad de tror på i skolan är ett intellektuellt lågvattenmärke och betecknande för den bedrövliga bristen på tankeskärpa i debatten. Min relation till tevens av-och-på-knapp kan jämställas med valhemligheten. Att jag som skolbarn ska tvingas att inför mina kamrater och lärare göra min trosuppfattning känd är ett brott mot Regeringsformen 2:2. För min del avslutar jag diskussionen med att åberopa Sveriges grundlag. Jag hoppas att det är den och inte någon guds lagar som fäller utslaget i Bålsta.

Camilla Grepe
Medlem i Humanisterna

 

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.