Luthers skrämmande människosyn

Den kristna reaktionära tidningen Världen Idag publicerade förra veckan en artikel med titeln Darwins skrämmande människosyn. Med utgÃ¥ngspunkt frÃ¥n hans bok ”Människans Ursprung” hävdar man att Darwin var rasist. Nu har jag inte läst just den här boken, men med tanke pÃ¥ den rasism som genomsyrade det viktorianska samhället skulle jag inte bli förvÃ¥nad om han var nedsättande mot icke-européer. Varför skulle Darwin vara annorlunda än sin samtid i det avseendet?

Däremot var Darwin en godhjärtad person, vilket inte minst framgår av hans självbiografi som jag har läst, något Värden Idag indirekt erkänner då de konstaterar att Darwin hade moraliska betänkligheter med sina slutsatser. I självbiografin skriver han helt apropå (min översättning):

”En neger bodde förresten i Edingburgh, som hade rest med Waterton (sic), och tjänade sitt uppehälle genom att stoppa upp fÃ¥glar, vilket han gjorde utmärkt: han gav mig lektioner mot betalning, och jag brukade ofta sitta med honom för han var en väldigt trevlig och intelligent man.”

I boken ”Resa kring jorden” skriver Darwin även om hur illa slavar behandlades och han upprördes över hur grymt slavägare behandlade sina slavar. Dessa slavägare var med största sannolikhet kristna eftersom ateismen inte var lika utbredd dÃ¥ som nu. Även om Darwin troligen var nedsättande mot svarta sÃ¥ var han nog trots allt bättre än sin samtid i det avseendet.

Värre var det dÃ¥ med Martin Luther, grundaren av den ideologi och människosyn som Värden Idag grundas pÃ¥. Luther var verkligen uppfylld av ett genuint hat mot judar och allt judiskt. Han gav ut en skrift med titeln ”Om judarna och deras lögner” där han föreslog följande behandling av judarna. Det är inte konstigt att Luther och hans skrift var populär i Tredje riket:

”Det första rÃ¥det är, att man tänder eld pÃ¥ deras synagogor och skolor och det som inte kan förbrännas, grävs ned och överhöljs med jord, sÃ¥ att ingen människa i all framtid upptäcker vare sig en sten eller nÃ¥gra rester.”

”Det andra rÃ¥det är, att man likasÃ¥ slÃ¥r sönder och förstör judarnas hus, ty de utövar just detsamma där, som de bedriver i sina skolor. Därför ska man kanske hÃ¥lla judarna under ett tak eller i uthus sÃ¥som zigenare, sÃ¥ att de mÃ¥ veta, att de inte är herrar i vÃ¥rt land, vilket de berömmer sig av, utan i landsflykt och fÃ¥ngna, att de ständigt mÃ¥ gallskrika och klaga inför Gud över oss.”

”Det tredje rÃ¥det är, att man ska ta alla böneböcker och talmund­skrifter frÃ¥n dem, där sÃ¥dant avguderi, sÃ¥dan lögn, förbannelse och hädelse lärs ut.”

”Det fjärde rÃ¥det är, att man förbjuder deras rabbiner med hot om livets förlust att framdeles undervisa.”

”Det femte rÃ¥det är, att man helt och hÃ¥llet upphäver judarnas gatu- och vägeskort. Ty judarna har ingenting att göra i detta land, dÃ¥ de icke är härskare eller fogdar eller köpmän eller liknande. De ska stanna hemma.”

”Det sjätte rÃ¥det är, att man förbjuder judarnas ocker och tar ifrÃ¥n dem alla kontanta tillgÃ¥ngar och klenoder i silver och guld och lägger dessa i beslag.”

”Det sjunde rÃ¥det är, att man ger de unga starka judarna och judinnorna slaga, yxa, jordhacka, spade, spinnrock, slända och lÃ¥ter dem förtjäna sitt bröd i anletes svett.”

I en tävling om vem som hade den mest skrämmande människosynen skulle Martin Luther slå Charles Darwin med hästlängder, och då har jag ändå inte tagit upp hans kallsinne för fattiga bönders lidande eller den inhumana predestinationsläran.

14 Responses to “Luthers skrämmande människosyn”

 1. Johan Skriver:

  Om Luthers judehat samt kallsinne för fattiga bönders lidande har S. J. Gould skrivit om i ”Leonardo’s Mountain of Clams and the Diet of Worms: Essays on Natural History”

  ”If Luther and other reformers had promted their new versions of Christianity in the name of love, toleration, and respect, then I might accept the heroic version of history as progress inspired by rare individuals of broader vision. But Luther could be just as dogmatic, just as unforgiving, and just as bloodthirsty as his opponents – and when his folks took the reins of power, the old tactics of banning, book burning, and doctrinal murder continued. For example, Luther had originally held little animus toward Jews, for he hoped that his reforms, by eliminating papal abuses, might lead to their conversion. But when his hopes withered, Luther turned on his vitriol and, in a 1543 pamphlet titled ”On the Jews and Their Lies”, recommended either forced deportation to Palestine, or the burning of all synagogues and Jewish books (including the Bible), and the restriction of Jews to agrarian pursuits. In his most horrific reommendation (and on the eve of supposed personal happiness in his marriage to Katherine von Bora), Luther advocated the wholesale slaughter of German peasants, whose rebellion had recently been so brutally suppressed. Luther had his reasons and frustrations, to be sure. He had never supported uprising against secular authority, altough some of the more moderate peasant groups had used his teachings as justifications. Moreover, the militant faction of peasants had been led by his bitter theological enemy, Thomas Müntzer. Political conservatives like Luther always take a dim view (if only to save their own skins) of insurrections by large and poorly disciplined groups of disenfranchised people, but Luther’s recommendations for virtual genocide, as presented in his tract of 1525 ”Against the Murderous and Thieving Hordes of Peasants”, makes my skin crawl, especially as a recommendation (however secular) from a supposed man of God: ”If the peasant is in open rebellion, then he is outside the law of God (…) Rebellion brings with it a land full of murders and bloodshed, makes widows and orphans, and turns everything upside down like a great disaster. Therefore, let everyone who can, smite, slay, and stab, secretly or openly, remembering that nothing can be more poisonous, hurtful, or devilish than a rebel. It is just as when one must kill a mad dog; if you dont strike him, he will strike you, and the whole land with you.” The victorius nobility followed Luther’s recommendations, and estimates of the death toll (mostly inflicted upon rebels who had already surrendered and therefore posed no immediate threat) range to 100,000 people.”

 2. Johan Skriver:

  Här kommer nÃ¥gra citat frÃ¥n ”Resa kring jorden”…

  ”Synnerligen betecknande är hans [Darwins] intresse för de sociala förhÃ¥llandena sÃ¥väl bland de vilda folkslag han skildrar som bland de vita. Detta humanitära inslag i Darwins karaktär tar sig kraftiga uttryck i hans uttalanden om slaveriet. Han konstaterar icke utan skadeglädje att de enda land i vilket hans lÃ¥nga resa blivit ohövligt bemött var Brasilien, ty ”deras land är ett slavland och följaktligen ett den moraliska förnedringens land”.”

  ”Under min [Darwins] vistelse pÃ¥ godset var jag mycket nära att bli vittne till en av dessa grymma handlingar som endast kan begÃ¥s i ett land där slaveri rÃ¥der. Till följd av en tvist och en rättegÃ¥ng stod ägaren i begrepp att ta alla kvinnor och barn frÃ¥n de manliga slavarna för att lÃ¥ta sälja dem pÃ¥ en offentlig auktion i Rio. Att sÃ¥ inte skedde berodde uteslutande pÃ¥ egennytta, inte pÃ¥ nÃ¥gon känsla av medlidande. Jag tror inte ens att tanken pÃ¥ det omänskliga i att upplösa trettio familjer, som levat tillsammans under mÃ¥nga Ã¥r, föresvävade ägaren, och ändÃ¥ kan jag försäkra att denna man i frÃ¥ga om mänskliga känslor stod högre än de flesta. Man mÃ¥ste säga att det inte finns nÃ¥gra gränser för hur blind den själviska egennyttan kan vara. Jag kan nämna en obetydlig tilldragelse som pÃ¥ sin tid gjorde ett starkar intryck pÃ¥ mig än nÃ¥gra berättelser om grymhet mot slavar. Jag Ã¥kte med en färja med en neger som var ovanligt enfaldig. DÃ¥ jag försökte fÃ¥ honom att förstÃ¥ talade jag högt och gestikulerade, varvid min hand rÃ¥kade komma nära hans ansikte. Han trodde förmodligen att jag var uppretad och tänkte slÃ¥ honom, ty han sänkte genast händerna med förskräckt uppsyn och halvslutna ögon. Jag kommer aldrig att glömma den förvÃ¥ning, avsky och blygsel jag kände dÃ¥ jag sÃ¥g denna kraftiga man inte ens försöka avvärja ett slag som han trodde var riktat mot hans ansikte. Denne man hade försatts i ett tillstÃ¥nd av djupare förnedring är ett oskäligt djur.”

  ”Alla här är fullt övertygade om att detta krig är rättvist, eftersom det förs mot barbarer [indianer]. Vem skulle kunna tro att sÃ¥dana grymheter kan begÃ¥s i vÃ¥ra dagar i ett kristet, civiliserat land [Brasilien]. Indianernas barn skonas för att säljas eller skänkas bort som tjänare – eller rättare sagt slavar, sÃ¥ länge ägarna kan inbilla dem att de är det.”

  Ref: Charles Darwin, Resa kring jorden, Natur och Kultur (2005)

 3. Nineve Skriver:

  Den vanliga kritiken av Världen idag brukar vara att de är en livets ord tidning….vad jag vet är inte livets ord en luthersk kyrka.

  Och lutherska kyrkor betraktar inte luthers skrifter som Guds ord, man anser inte alla hans skrifter vara vägledande. Det är hans återupptäckt av rättfärdighet genom tro som har varit viktigt för de lutherska kyrkorna.

 4. Johan Skriver:

  ”Och lutherska kyrkor betraktar inte luthers skrifter som Guds ord, man anser inte alla hans skrifter vara vägledande.”

  Med tanke pÃ¥ ”Judarna och deras lögner” ska vi tacka Gud för det.

 5. Johan Skriver:

  ”Och lutherska kyrkor betraktar inte luthers skrifter som Guds ord, man anser inte alla hans skrifter vara vägledande.”

  Precis som man kan acceptera evolutionsteorin utan att anse att ”djungelns lag” ska vara vägledande för moralen.

 6. PositivAteist Skriver:

  Nineve, du har rätt i att Världen Idag har anknytning till Livets Ord, men visst är evangelismen en form av protestantism? Visst, lutherska kyrkor kanske inte har Luther som guru i allt, men vi ateister har inte heller Darwin som guru. Världen idag skrev ju uppenbarligen sin artikel för att koppla samman evolutionsteorin med rasism vilket är felaktigt. Poängen var att man kritiserar flisan i sin broders öga utan att märka bjälken i sitt eget, för att använda en liknelse som du borde förstå.

 7. Nineve Skriver:

  Varför skulle vare sig luther eller darwin stå fria för kritik för sin människosyn? varför irriterar kritiken dig?

 8. Johan Skriver:

  Nineve, din kritik av Darwin är inte saklig.

  Hur kan du t.ex. skriva nÃ¥got dylikt…

  ”PÃ¥ Darwins tid sökte man en teori som menade att alla människor inte var lika värda. Englands kolonialvälde och utsugningen av de fattiga i det egna landet behövde rättfärdigas och fÃ¥ en moralisk grund. Teorin accepterades mycket snabbt i gämförelse med andra teorier och det ställdes inte lika höga krav pÃ¥ bevisning.” /Sturmarks blogg

 9. Johan Skriver:

  ”19 augusti lämnade vi äntligen Brasilien. Jag tackar min Gud att jag aldrig mer behöver besöka ett land där slaveri rÃ¥der. DÃ¥ jag hör ett avlägset skrik Ã¥terkallar det än idag med plÃ¥gsam livlighet mina känslor dÃ¥ jag passerade ett hus nära Pernambuco och hörde de mest ömkliga stönanden. Jag kunde inte tro annat än att nÃ¥gon stackars slav pinades men viste att jag var lika vanmäktig som ett barn om det gällde att inskrida. Vid ett föregÃ¥ende tillfälle dÃ¥ jag hört liknande ljud hade nÃ¥gon talat om för mig att man pinade en slav. Nära Rio de Janeiro bodde jag mitt emot en gammal dam som hade tumskruvar för att klämma fingrarna pÃ¥ sina slavinnor. Jag har bott i ett hus där en ung mulatt dagligen och stundligen skymfades, slogs och förföljdes sÃ¥ att det kunnat vara nog att beröva de lägsta djur dess livskraft. Jag har sett hur man tilldelat en liten pojke pÃ¥ sex eller sju Ã¥r tre slag i huvudet med en ridpiska (innan jag hann inskrida) därför han gav mig ett glas vatten som inte var alldeles klart. Jag sÃ¥g hur hans far darrade för bara en blick frÃ¥n husbonden. Dessa senare grymheter bevittnade jag i en spansk koloni, och ändÃ¥ lär spanjorerna, enlig vad man överallt sagt mig, behandla sina slavar värre än portugiser, engelsmän eller andra nationaliteter gör. I Rio de Janeiro sÃ¥g jag en kraftig neger som inte vÃ¥gade avvärja ett slag som han trodde var riktat mot hans ansikte. Jag var närvarande dÃ¥ en i övrigt varmhjärtad man stod i begrepp att för alltid skilja männen, hustrurna och barnen i ett stort antal familjer frÃ¥n varandra. Jag vill inte ens göra en antydan om alla de hjärtslitande grymheter som jag erhÃ¥llit fullt tillförlitliga meddelanden om. Inte heller skulle jag ha nämnt de ovan nämnda upprörande enskildheterna om jag inte träffat pÃ¥ människor som är sÃ¥ förblindande av negrernas naturliga glättighet att de talar om slaveriet som ett drägligt ont. SÃ¥dana personer har vanligen besökt endast de bättre situerades hus, där slavarna behandlas väl, och har inte i likhet med mig levat bland de de enklare klasserna. SÃ¥dana personer utfrÃ¥gar slavarna om deras ställning men glömmer därvid att den slav mÃ¥ste vara ovanlig dum som inte räknar med möjligheten att hans svar nÃ¥r fram till husbondens öron. Man har framhÃ¥llit att egennyttan skulle förhindra överdrivet grym behandling av slavarna. Men skyddar egennyttan vÃ¥ra husdjur, vilka har vida mindre utsikt än förnedrande slavar att uppväcka sina rÃ¥a husbönders vrede? Mot detta argument till förmÃ¥n för slaveriet har den utmärkte naturforskare Humboldt för länge sedan protesterat och likaledes framfört slÃ¥ende motbevis. Man försöker ofta sprida ett mer försonande skimmer över slaveriet genom att jämföra slavarnas ställning med den fattigare lantbefolkningen hos oss. Men om det elände som vÃ¥ra fattiga lever i inte förorsakas av med det nöje man erfar för tillfället motväger inte olägenheterna. Man mÃ¥ste kunna blicka framÃ¥t mot en skördetid hur fjärran den än mÃ¥ ligga, dÃ¥ nÃ¥gon frukt skall mogna, nÃ¥got gott uträttas.”

  Charles Darwin, Resa kring jorden, Natur och Kultur (2005)

 10. z Skriver:

  Nineve: Alla kyrkor som inte är katolska/ortodoxa är per definition en form av protestanter.

  till Ateistbloggaren: Luther hade visst vissa skrämmande åsikter, men sådant har även en hel del ateister haft: Lenin lät tydligen döda ungefär två miljoner judar och han trodde minsann inte alls på någon Gud. Inte för fem öre.

  Mig veterligen har Luther inte dödat någon jude. (är själv inte lutheran).

  Du skriver att Darwin var godhjärtad; sÃ¥ var det säkert, men ”godhjärtad”? Vad betyder det för en ateist? Vilket mystiskt, odefinierbart, icke-falsifierbart begrepp du använder 😉

 11. Fredrik Bendz Skriver:

  Skillnaden mellan Lenin och Luther är att Luthers syn pÃ¥ judarna baserades pÃ¥ en tolkning av bibeln, dvs det var ett direkt resultat av hans religiösa tro. Lenins Ã¥sikter baserades pÃ¥ marxismen, dvs det var inte ett direkt resultat av hans icke-tro. Hade Marx varit religiös hade Lenin ocksÃ¥ varit det och hans gärningar hade varit likadana. Det är alltsÃ¥ en ”slump” (coincidence) att han var ateist men det var ingen ”slump” att Luther hade den syn pÃ¥ judarna som han hade. Kristna har förföljt judarna i flera hundra Ã¥r.

 12. Fredrik Bendz Skriver:

  Godhjärtat ska i det här fallet tolkas som ödmjuk och snäll. Du kan själv läsa om Darwin i någon biografi eller hans självbiografi. Såvitt jag vet var han älskad av alla som kände honom.

 13. z Skriver:

  Krasst försvar: Långt för Jesu tid på jorden var judarna förföljda av babylonier, egyptier, romare, etc etc

  De antijudiska Luther-texterna oroar mig, men som icke-lutheran vet jag för lite för att kunna kommentera.

  I trosbekännelsen stÃ¥r det ”pinad under Pontius Pilatus” Inget judiskt namn, alltsÃ¥. VI människor had korsfäst Jesus, inte judarna som grupp! Skäms för dem som inte förstÃ¥r detta. hade Jesus bott nÃ¥gon annanstans hade han rÃ¥kat lika illa ut. Människans trÃ¥kiga natur.

  Gillar Darwin Han var nog kristen 🙂

 14. link Skriver:

  hi…

  usefull…

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.