Angående kommentarer

Första gången du skriver en kommentar måste jag godkänna inlägget. Efter att det har godkänts kan du skriva hur många inlägg som helst. Därför är det inte säkert att ditt inlägg visas direkt. Under helgen kommer jag bara komma åt bloggen sporadiskt så ha tålamod om din kommentar inte syns momentant.

/Admin

One Response to “AngÃ¥ende kommentarer”

  1. Hämnar'n Skriver:

    Aha! Tänkte att det kunde vara så, men också att det var min webbläsare krånglade.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.