Evolutionsteorin och värderingar

Kreationister brukar anklaga evolutionsteorin för att leda till rasism. Anders Gärdeborn, ordförande för den kreationistiska websidan genesis.nu hymlar t.ex inte med varför han motsätter sig evolutionsteorin:

”Med utvecklingsläran som grund stÃ¥r vi alltsÃ¥ inför ett val mellan pest och kolera – antingen rasism eller en utsuddning av det unika i människovärdet tillsammans med ett överdrivet upphöjande av djur. Därför är det inte förvÃ¥nande att bÃ¥da dessa trender är sÃ¥ tydliga i vÃ¥rt samhälle idag. De är bara en naturlig konsekvens av den grundsyn pÃ¥ vÃ¥rt ursprung som vi valt. Som kristna och skapelsetroende behöver vi inte hamna i detta dilemma. Vi är alla Guds avbilder med samma värde och med ett unikt värde i förhÃ¥llande till djuren. Med denna grund kan vi sedan konsekvent och effektivt bekämpa bÃ¥de rasism och olika former av urspÃ¥rad, militant upphöjande av djurarter.”

Ett annat vanligt argument är att 1800-talets rasbiologer och Hitler använde Darwins lagar för att rättfärdiga sin rasism. Nästa blogg kommer att handla om kristendomens roll i rasbiologin, men först vill jag skriva lite om evolutionsteorin och värderingar.

Först och främst bör man betänka att evolutionsteorin, liksom t.ex gravitationsteorin och strängteorin är vetenskapliga teorier. Det är alltså inga filosofiska teorier och berör inte filosofiska frågeställningar som meningen med livet, människovärdet eller rätt och fel. Dessa frågor ligger utanför vetenskapens domäner och därför kan inte en vetenskaplig teori uttala sig om dem. Att hävda att evolutionsteorin legitimerar rasism eller nazism är rent nonsens eftersom dessa innehåller normativa utsagor, och det ligger i saken natur att man inte kan få något som helst stöd i sådana frågor i vetenskapen.

Även om vi tänker oss för en stund att det vore möjligt att dra normativa slutsatser ur vetenskapliga teorier så bevisar inte det att evolutionsteorin är falsk. Det skulle lika gärna kunna vara så att t.ex Hitler hade rätt. Att en vetenskaplig teori leder till obehagliga slutsatser är ingen anledning att ifrågasätta teorin om den är korrekt. Anders Gärdeborn och andra kreationister må anse att det vore trevligt om evolutionsteorin var falsk, men det gör det inte så.

Kreationisternas problem med evolutionsteorin är att denna teori säger att arterna utvecklas genom naturligt urval. Eftersom man ofta förknippar naturligt urval med den starkes överlevnad (engelska ”survival of the fittest”, egentligen ”den mest anpassades överlevnad”) blir kreationister moraliskt förstörtade. De kan inte tänka sig att deras allsmäktige gud skulle kunna använda ett sÃ¥ grymt instrument för att skapa människan och därför kan de inte tro pÃ¥ evolutionsteorin.

Det finns ett ord för att bedriva skenbar vetenskaplig verksamhet utifrÃ¥n ideologiska grundteser – pseudovetenskap. Kreationism är en pseudovetenskap eftersom den med skenbart vetenskapliga argument försöker hitta angreppspunkter mot evolutionsteorin samt bevisa att arterna är skapade av sin gud. Föreningen Genesis föresprÃ¥kar den mest lÃ¥ngtgÃ¥ende kreationismen, Young Earth Creationism (YEC) som menar att jorden inte är äldre än 10 000 Ã¥r och att gud skapade allt liv pÃ¥ sju dagar som det beskrivs i moseböckerna. En mer Ã¥terhÃ¥llen variant är Old Earth Creationism (OEC) som erkänner de vetenskapliga beläggen för en gammal jord men ändÃ¥ menar att gud har skapat alla livsformer och att inga nya livsformer kan uppstÃ¥ genom evolutionära mekanismer. Grunden för bÃ¥da varianterna är att de anser att den motsäger deras kristna tro. Av ideologiska orsaker tar man därför ställning mot vetenskapen.

En liknande pseudovetenskap, mitjurinismen (även känd som Lysenkoism efter dess talesman Trofim Lysenko), dominerade länge i Sovjetunionen. Även där hade man problem med de etiska följder man trodde sig se hos evolutionsteorin. Det var inte Darwins teorier om naturligt urval som man hade problem med, utan Gregor Mendels teorier om dominanta och recessiva gener. Evolutionsteorin hade vid den här tiden börjat förena Darwins teorier med Mendels och det kunde inte bolsjevikerna acceptera. Evolutionsbiologer förpassades till Sibirien eller ”försvann”.

Såväl kreationismen som mitjurinismen är ideologiskt grundad kritik av vetenskapen och bygger på ett radikalt missförstånd om evolutionens följder. Även om evolutionsteorin säger att de mest anpassade varelserna är de som har störst chans att överleva så säger den ingenting om det är bra att det är så. I en kommande blog kommer jag att ta upp socialdarwinismen och rasbiologin som byggde på samma felaktiga antagande men åt andra hållet. Här förkastade man inte evolutionsteorin för att den sade emot den egna ideologin, utan man ansåg att evolutionsteorin bekräftade den. Med skenbart vetenskapliga argument förvrängde man evolutionsteorin för att få den att passa in i den egna politiska läran. Socialdarwinism och rasbiologi var därför också pseudovetenskaper. Att dessa läror utnyttjade evolutionsteorin för sina egna syften är därför inget argument mot evolutionsteorin som sådan utan ett argument mot att förvränga den för att kunna utnyttja den politiskt. Även kreationister förvränger för övrigt evolutionsteorin för sina syften. (Hur många gånger har man inte hört en kreationist hävda att evolutionen säger att alla arter uppkom av en slump när lagen om naturligt urval säger raka motsatsen?)

För att inte bli allt för långrandig avslutar jag med ett citat av idé- och lärdomshistorikern Hertha Hansson i boken Alkemi, Romantik och Rasvetenskap:

”Är det dÃ¥ Darwinismen som är orsaken till det onda? Nej, vi är var och en själva ansvariga för vad vi lÃ¥ter vara motiv för vÃ¥rt handlande. Om evolutionismen lär ut att de bäst anpassade är de, som har störst utsikter att överleva i kampen om tillvaron och fÃ¥ större och bättre anpassad avkomma, är det vÃ¥rt eget val om vi uppfattar det som vÃ¥r moraliska plikt att lindra effekterna av detta eller pÃ¥skynda naturens gÃ¥ng. Ansvar kan inte delegeras, inte ens till vetenskapen.”

11 Responses to “Evolutionsteorin och värderingar”

 1. Nihonshu Skriver:

  Och eftersom hatpropaganda nyttjar boktryckarkonsten är Gutenberg en bidragande faktor till rasism…

 2. Calle Skriver:

  Lyssnade pÃ¥ en rolig talbok, ”The face that demonstrates the farce of evolution” av Hank Hanegraaff. Boken utgav sig för att vara vetenskaplig och gick ut pÃ¥ följande argumentation:

  1. Evolutionsläran strider mot bibeln
  2. Om evolutionsläran är sann är bibeln falsk
  3. Bibeln är bättre
  4. Alltså är evolutionsläran falsk.

  Lysande logik! Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt att folk verkligen köper den sortens argumentation.

 3. Marre Skriver:

  Hej!
  HÃ¥ller med om att det va en väldigt knepig slutsats:) Däremot vill jag komentera Hanks första punkt, ”Evolutionsläran strider mot Bibeln”. Evolutionsläran i sin helhet (frÃ¥n encelligt djur till människa med hjälp av mutationer/naturligt urval) strider helt riktigt mot Bibeln. Problemet är att denna lära inte är bevisad. Man har identifierat mikroevolution, genetiska samband och anatomiska likheter, och sedan dragit slutsatsen att allt har utvecklats av samma cell.

  Genesis (Första Mosebok) är inte menat att vara en naturvetenskaplig tidskrift, utan en övergripande text om ett händelseförlopp. Det hebreiska ordet för ”dag” har t ex samma betydelse som ”millennium” eller ”period pÃ¥ obestämd tid”. Det beskrivs sedan att det bildades ”huvudgrupper” som jorden sedan frambringade/utvecklade till den variation vi ser idag. ”MÃ¥ jorden frambringa…” stÃ¥r det, INTE ”MÃ¥ jag, Gud, frambringa…”. Bibeln motsätter alltsÃ¥ inte en viss evolution.

  Ordningen verkar också stämma. Först vattenlevande djur, sedan kräldjur, däggdjur och till sist människan.

  Hanks tredje punkt är ocksÃ¥ intressant, ”Bibeln är bättre”. Visst kan vi se i djurriket att konkurrens för överlevnad förekommer, men främst i miljöer där de naturliga omständigheterna har rubbats. I mÃ¥nga fall ser man istället att djur samverkar pÃ¥ ett imponerande sätt.
  Tittar man på samhället idag så ser man att Bibelns läror och resonemang håller bättre än ngt annat. Jag har inte hört NÅGON som kan peka på NÅGOT som Jesus lärde ut som va felaktikt om man gör realitet av det. Även alla de profetiorna som skrevs för tusentals år sedan slår in en efter en med häpnadsväckande presition:

  ¤ Judarna ska spridas över jorden & sedan återfå sitt egna land & återvända dit (Exakt vad som har hänt före & efter 2:a världskriget)
  ¤ Israel kommer att hatas av sina grannländer (hela mellanöstenkonflikten är ett ena stort vittnessbörd, om än en tragisk sÃ¥dan…)
  ¤ De som i en materiell/jordisk aspekt enses visa, kommer att håna & förakta de kristna. (Påhoppen på kristna blir allt fler & hårdare)
  ¤ Människan kommer att missbruka resursanvändningen (behöver ingen kommentar, se bara på I-länderna) på jorden vilket ledar till:
  -att bergen torkar ut (glaciärsmältning)
  -sjukdomar ökar (HIV, Galna ko-sjukan, Fågelinfluensan, TBE, Borelia, Klamydia m.m. m.m.)
  -jordbävningsstyrkan & frekvensen ökar (De flesta foskare är överens: jordbävningarna ökar både till antal & styrka)
  -barn kommer att bli olydigare & mer respektlösa mot sina föräldrar/de äldre (det är bara att lyssna på alla lärare idag eller gå ut själv & kolla)
  -Människorna kommer att sveddas av solen (uttunningen av ozonskiktet gör att hudcancern har ökat markant)

  Listan skulle kunnat göras mkt längre pÃ¥ uppfyllda profetior….

  Det finns även två punkter som är intressanta när det gäller människans förhållande till evolutionsteorin:
  1. Människans benägenhet att motverka evolutionen, dvs ta hand om svaga, sjuka & gamla.
  2. Människans oförmÃ¥ga att leva utan det fenomen som är motsats till det som sägs ha skapat henne, dvs mening. En meningslös process ska ha skapat människan, ändÃ¥ finns det INGEN människa som kan leva utan just nÃ¥gon form av mening. Konstigt…

  Det va några tankar från mig, ha det bra.
  /M

 4. Hämnar'n Skriver:

  ”Problemet är att denna lära inte är bevisad. Man har identifierat mikroevolution, genetiska samband och anatomiska likheter, och sedan dragit slutsatsen att allt har utvecklats av samma cell.”

  Med vetenskapliga mÃ¥tt mätt är evolutionsteorin ”bevisad” (citationstecken därför att bevisning i ordets rätta bemärkelse innebär att att nÃ¥gonting inte KAN vara fel, och därför bara förekommer i matematikens värld.) Om du vill veta varför jag skriver som jag gör och är en ärlig sanningssökare, tar du dig tid att läsa Douglas Theobalds utmärkta ”29+ Evidences for Macroevolution”: http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/

  Denna essä (och den efterföljande debatten som länkas till på sidan) fick mig att inse att kreationismen med all sannolikhet aldrig kommer att bli ett accepterat alternativ till evolutionsteorin.

  ”1. Människans benägenhet att motverka evolutionen, dvs ta hand om svaga, sjuka & gamla.”

  Man kan praktiskt taget inte motverka evolutionen, just därför att evolution endast innebär en förändring av en genpools allelfrekvens frÃ¥n en generation till nästa. ”Survival of the fittest” handlar dessutom inte om vem som blir äldst, utan om vem som fÃ¥r flest avkommor och därmed sprider sina egna gener vidare i störst utsträckning. (Notera att jag inte lägger nÃ¥gra värderingar i den sista meningen.)

 5. Johan Skriver:

  ”Även alla de profetiorna som skrevs för tusentals Ã¥r sedan slÃ¥r in en efter en med häpnadsväckande presition (…)”

  http://www.talkorigins.org/indexcc/CH/CH110.html

  http://www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html

  http://bci.org/prophecy-fulfilled/#chrtopic

 6. Johan Skriver:

  Marre skrev:

  ”De som i en materiell/jordisk aspekt enses visa, kommer att hÃ¥na & förakta de kristna. (PÃ¥hoppen pÃ¥ kristna blir allt fler & hÃ¥rdare)”

  För balansens skull har jag därför gjort en liten lista….

  Nicolaus Copernicus (1473-1543) insÃ¥g att Bibelns obestridliga sanning; Gud har placerat oss i mitten av världen och pÃ¥ det största föremÃ¥let, inte stämde överens med de faktiska observationerna som gick att göra . För att inte reta upp katolska kyrkan väntade han med publiceringen av sitt monumentala verk, ”De revolutionibus orbium coelestium”, tills han lÃ¥g till sängs, förlamad efter ett slaganfall. Han fick en förhandskopia av boken i sin hand den 24 maj 1543. Han dog senare samma dag. MÃ¥nga religiösa ledare och teologer reagerade negativt pÃ¥ boken bl.a. den tyska teologen Philipp Melankton (1497-1560) (försökte förhindra att verket publicerades), den protestantiska reformatorn Jean Calvin (1509-64) (framhöll att det stod i Bibeln att jorden inte kunde rubbas ur sitt läge) och Martin Luther (1483-1546) (fördömde Copernicus och skrev: ”Den dÃ¥ren kommer att vända upp och ned pÃ¥ hela astronomin”).[

  Giordano Bruno (1548-1600), känd för sin impulsiva karaktär och förakt för dogmatiska förbud, blev den romerska inkvisitionens fånge 1593. Anklagelserna mot honom baserades i huvudsak på dem av hans skrifter där han hävdade att jorden inte var universum medelpunkt, att universum var oändligt och att stjärnorna inte sitter fästade på en kristallsfär. Inkvisitorerna informerade honom om att det enda som kunde rädda honom var att han ovillkorligen tog tillbaka sina teorier. Bruno stod fast vid sina principer och påven Clemens VIII utfärdade dödsdomen den 8 februari 1600. Nio dagar senare brändes Bruno på bål.

  Galileo Galilei (1564-1642) observerade himlakropparnas rörelse och framförde 1613 offentligt sitt stöd för teorin om ett heliocentriskt solsystem. Han skrev i ”Brev till madame Cristina av Lothringen (”AngÃ¥ende användandet av bibliska citat i vetenskapliga sammanhang”) (1615):
  ”De vet att jag i mina filosofiska och astronomiska studier utgÃ¥r frÃ¥n ett universum, som är sÃ¥ beskaffat att solen utan att ändra läge befinner sig i himlasfärernas mittpunkt och att jorden roterar kring sin egen axel och kring solen. De (…) döljer sig under en mantel av hycklad religiositet och stödjer sig pÃ¥ Bibelns auktoritet. (…) Det har därför inte varit svÃ¥rt för dem att finna nÃ¥gon som inte ens tvekar att frÃ¥n själva predikstolen emfatiskt utpeka den nya läran och den som anammat den sÃ¥som förkastliga och kätterska (…)”
  Galilei ställdes inför rätta hos inkvisitionen i Rom anklagad för att dela Copernicus syn på universums uppbyggnad. Den 22 juni 1633 avsvor han sig sin tidigare övertygelse:
  ”Jag, Galileo Galilei (…) sjuttio Ã¥r gammal (…) knäböjer inför er, högvördiga och vördnadsvärda kardinaler. (…) Jag svär att jag tror pÃ¥ allt som lärs ut och predikas av den heliga katolska och apostoliska romerska kyrkan. Jag har alltid trott pÃ¥ detta, jag tror pÃ¥ det just nu och med Guds hjälp kommer jag att fortsätt tro pÃ¥ det i framtiden. (…) Dock, efter att den heliga inkvisitionsdomstolen hade meddelat mig ett föreläggande (…) om att jag helt och hÃ¥ller mÃ¥ste överge den falska uppfattningen att solen är världens medelpunkt och att den icke rör sig samt att jorden icke är världens medelpunkt och rör sig, och att jag icke har rätt att hysa, lära ut eller försvara (…) sagda lära (…), skrev jag och lät trycka en bok där jag ändÃ¥ diskuterade denna lära (…) och av den anledningen har jag blivit starkt misstänkt hos den heliga inkvisitionen för heresi. (…) Därför önskar jag nu att undanröja (…) denna starka misstanke. (…) Jag avsvärjer mig därför ovan nämnda misstag och kätterier, jag förbannar och avskyr dem. Och pÃ¥ samma sätt avsvärjer jag mig alla andra felaktiga föreställningar och läror som gÃ¥r emot den heliga kyrkan. (…) Jag (…) svär och förbinder mig att följa vad jag sagt ovan.”
  Inte förrän efter 359 år(!!!!) efter det att man fördömt Galilei och tvingat honom att ta tillbaka sin ord, medgav Vatikanen officiellt sitt misstag. Tvisten mellan Galilei och kyrkan framstår fortfarande som en av de främsta symbolerna för konflikten mellan tro och förnuft, religion och vetenskap.

  Vid mitten av 1600-talet gav den franske naturforskaren Isaac de la Peyrere (1594-1676) ut en bok som handlade om ett antal märkliga formade stenar som hittats på den franska landsbygden. Han menade att stenarna måste ha tillverkats av primitiva människor som levt före Adam. de la Peyrere hotades till livet och hans bok brändes offentligt på bål 1655.

  Den franska naturforskaren Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-88) pÃ¥stod i Histoire naturelle, générale et particulière (1749-1788) [att vissa däggdjur skulle kunna ha gemensamma förfäder som sÃ¥g annorlunda ut än de däggdjur som levde pÃ¥ hans tid. Teologiska institutionen vid universitet i Paris tvingade Buffon att skriftligen ta tillbaka vissa formuleringar för att undgÃ¥ censur. Buffon skrev ”Jag Ã¥tertar allt i min bok som handlar om hur jorden kom till samt allt som eventuellt strider mot Moseböckerna”. Han fortsatte dock att forska och framlade i Les époques de la nature (1778) att jorden var 75000 Ã¥r. Detta fick till resultat att Katolska Kyrkan fördömde honom och brände hans böcker.

  Flera exempel finns….

  Referens: D. E. Brody & A. R. Brody, Upptäckterna som förändrade världen och människorna bakom dem, Wahlström & Widstrand (2000)

 7. Johan Skriver:

  ”Problemet är att denna lära inte är bevisad. Man har identifierat mikroevolution, genetiska samband och anatomiska likheter, och sedan dragit slutsatsen att allt har utvecklats av samma cell.”

  Rekommendera dig, Marre, att läsa ”Upptäckterna som förändrade världen och människorna bakom dem”. Ett favoritcitat…

  ”[Evolutionsteorin] är en vetenskaplig lag, bevisad bortom alla frÃ¥gor och diskussioner. Trots det finns det idag kristna fundamentalister, sÃ¥ kallade kreationister, som tror pÃ¥ Bibelns skapelseberättelse. Dessa människor, som är som hämtade ur den mörkaste medeltid, vill med sina destruktiv och irrationella resonemang sätta känslan högre än förnuftet och fÃ¥ evolutionen att framstÃ¥ som omstridd. Sanningen är att alla livsformer har en gemensam anfader och att alla arter, inklusive människan, gradvis anpassar sig till sin miljö tack vare en naturlig process som ”väljer” de egenskaper som är viktig för överlevnad.”

  En till länk angÃ¥ende profetior….

  http://wiki.cotch.net/index.php/Prophecies_prove_the_accuracy_of_the_Bible

 8. PositivAteist Skriver:

  Fast Giordano Bruno var ju religiös och betraktades som kättare på grund av sina religiösa läror lika mycket som att han hävdade att jorden roterade runt solen. Om jag inte missminner mig så var det hans religiösa läror som fick honom att dra den slutsatsen. Det står säkert om det på Wikipedia.

 9. Johan Skriver:

  Hej!

  Du har säkert rätt, antingen tar inte Brody & Brody upp detta eller så har jag missat det då jag läste boken.

 10. Johan Skriver:

  Skittidningen ”Världen idag” om Darwin och rasism…

  http://www.varldenidag.se/?aid=4797&sessId=FJQSEWLd&cat=1&b=1

  Här finns en trÃ¥d pÃ¥ VoF’s forum om samma sak…

  http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?t=1674&start=0

 11. Gunde Skriver:

  ”…gravitationsteorin, kvantteorin eller kaosteorin..”

  Bra, du nämnde 3 saker som forskarvärlden inte har en aning om vad/hur/varför.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.