Påven tystade övergrepp

År 2001 skrev Joseph Ratzinger, sedemera påve Benedictus XVI, ett brev som förbjöd katolska kyrkans biskopar att nämna något om katolska prästers övergrepp mot barn för myndigheterna. Detta rapporterar Hans Iwan Bratt i sin blog.

Värt att notera är att år 2001 var Ratzinger prefekt för Troskongregationen, dvs den organisation som förr kallades Inkvisitionen. Han var även ordförande i den påvliga Bibelkommissionen som bestämmer över katolska kyrkans dogmer om hur bibeln ska tolkas. Dessa två poster innebar att Ratzinger näst efter dåvarande påven Johannes Paulus var den som hade mest makt över hur Vatikanen skulle förhålla sig i olika frågor.

Detta innebär i praktiken att Vatikanen från högsta ort har saboterat myndigheternas utredningar om övergrepp mot barn. Uppemot 10 000 barn kan ha utsatts för dessa övergrepp, skriver Hans Iwan Bratt.

3 Responses to “PÃ¥ven tystade övergrepp”

 1. Mattias Skriver:

  Hej!

  Jag tror att denna braskande nyhet möjligen kan vinna pÃ¥ den nyansering som fakta ofrÃ¥nkomligen medför. Johannes Paulus blev kritiserad för sitt misslyckande att utreda pedofilskandalerna i U.S.A., medan Benedictus har kritiserats för att han varit för sträng i detta avseende. Hans Iwan Bratt länkat inte till det han pÃ¥stÃ¥r (läser han ens sina egna länkar?) utan till nÃ¥gons (hans egen?) beskrivning av dokumentet. Dokumentet handlar för övrigt om själavÃ¥rd i dessa händelser – Troskommissionen författar ofta krisdokument som detta. Nu är dock inte detta en kris som skakat organisationen i grundvalarna – det är nÃ¥got som alltid pÃ¥gÃ¥tt i de kulturer där kyrkan verkat och som möjligen ökat nÃ¥got under 1900-talet (utan att ännu nÃ¥ upp till den nivÃ¥ detta enligt bevarade biktböcker hade i främra asien under den senhellennistiska tiden).

  I D.N.-artikeln pÃ¥stÃ¥s att Vatikanen kallat TV-dokumentären för ”skräpjournalistik”, men detta uttalande kommer inte frÃ¥n Vatikanen (som inte brukar kommentera samhällshändelser efter att de blivit inaktuella) utan frÃ¥n en samlad liberal press i Italien, I synnerhet ’La repubblica’ – en tidning som är naturligt kritisk till kyrkor och universitet (vilket är nyttigt – dessa organisationer tÃ¥l detta), men som inte köper vad som helst.

  Det finns tydliggörande förenklingar och det finns felaktigheter – att koppla troskongregationen till den spanska inkivisationen är ett exempel pÃ¥ det senare. Troskongregationen är i själva verket organisatoriskt mer än tusen Ã¥r äldre än inkvisationen, som var en uppgörelse mellan jesuiterorden och de Iberiska nationalstaterna. Att göra denna koppling är bÃ¥de felaktigt och en ’guilt by association’ med dÃ¥lig effekt för alla som gjort sig mödan av att undersöka vad inkvisationen under 1500-talet egentligen var (här finns en rik litteratur för den som är intresserad).

  Internet är bra eftersom det är gratis och alla kan komma till tals. Nackdelen med detta är att det inte finns nÃ¥gon kvalitetskontroll – inget förlag skulle t.ex. vÃ¥ga investera i det snask som sprids pÃ¥ s.k. Wiki-sidor eftersom de vet att detta material bÃ¥de är helt utan, eller Ã¥tminstone starkt begränsad, forskningsrelevans och inte Ã¥drar sig den bredare läsekretsens intresse längre än möjligen ett par Ã¥r. Jag kanske lÃ¥ter som en stofil (även om jag är blott trettio) men prova att ta ett halvÃ¥r ledigt frÃ¥n kvällstidningar, wiki-sidor och bloggar om ni inte redan gjort sÃ¥. Använd sÃ¥ motsvarande tid med tryckta källor och ni kommer inte bara att upptäcka en mer intressant och mÃ¥ngfacetterad värld – ni kommer ocksÃ¥ att inse att ni har GEMENSAMMA kunskaper med era seriösa meningsmotstÃ¥ndare, eftersom de läser samma seriösa källor som ni själva. Det är egentligen dÃ¥ en fruktbar diskussion ens kan börja. Detta är därtill en befrielse som ger mersmak pÃ¥ bildning och sätter saker i sitt rätta sammanhang. Men – vet man med sig att man inte vill se det goda i sina meningsmotstÃ¥ndare sÃ¥ är det nog bäst för alla att man stannar i den virtuella världen där man blir garanterat blir bekräftad och där bildningen Ã¥tminstone är uniform i ett par veckor. Ett samhälle som erbjuder synbarligen oändligt informationsutbud ställer höga krav pÃ¥ sÃ¥llningen.

  PS. För den som vill veta vad Benedictus egentligen skrev finns allt han någonsin skrivit utlagt på vatikanens hemsida: http://www.vatican.va Man har, liksom de flesta stater, ett offentligt myndighetsarkiv och det förvånar mig att någon litar på källor från diverese polemiska bloggar i frågor så allvarliga som denna. DS

  Pax tecum

 2. Thewiever Skriver:

  Ni pratar om politik och politiska problem och sätter dessa under kategorin etik och moral, som om detta har o göra med religion snarare än politik eller folks förvrängda uppfattningar. Det är ocksÃ¥ synd hur ni atheister (pÃ¥ denna hemsida) förkastar religösas Ã¥sikter och synpunkter samtidigt som ni pratar om tolerans och demokrati. Ni lyfter inte fram bra kommentarer eller inlägg frÃ¥n duktiga religösa i era artiklar, utan istället tar ni idiotiska kommentarer frÃ¥n de som tror pÃ¥ en gud sÃ¥ att ni kan fÃ¥ dem att se ut som idioter. Einstein sade en gÃ¥ng ”I believe in the Spinoza god that reveils himself in minds of people” NÃ¥gonting liknande… Det betyder med andra ord att man tror pÃ¥ en gud.

 3. Fredrik Bendz Skriver:

  Mattias, troskongregationen hette tidigare inkvisitionen. Det är inget som du eller jag kan göra något åt. Det bara är så. Jag har över huvud taget inte nämnt något om ev. kopplingar till den spanska inkvisitionen helt enkelt för att jag kan för lite om den.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.