Viktigt bemöta propagandan från kristen fundamentalism

Någon frågade mig varför jag irriterar mig på den kristet fundamentalistiska tidningen Världen Idags svartmålning av Charles Darwin.

Det är inte kritiken som sådan som irriterar mig, utan det förtäckta budskapet som fundamentalistiska kristna sprider. Kritiken av Darwin går inte ut på att kritisera hans människosyn. I så fall hade det varit betydligt mer passande att kritisera t.ex Gobineaus eller Spencers människosyn från samma tid. Den fundamentalistiskt kristna kritiken mot Darwin går ut på att försöka göra ideologi av vetenskapen. Man överdriver Darwins rasism och säger att eftersom Darwin var rasist så leder evolutionsteorin till att alla biologer måste vara rasister. Eftersom rasism är oetiskt menar man då att det är oetiskt att tro på vetenskapliga fakta. På ideologiska grunder tar man alltså avstånd från en vetenskaplig teori. Det är det som irriterar mig, inte att man kritiserar Darwins människosyn.

Sedan tycker jag i och för sig att det är opassande att beskriva Darwin som ett monster när han enligt alla källor var en mycket trevlig och medkännande person, men det är inte främst de osakliga påhoppen på honom som irriterar mig utan det pseudovetenskapliga budskapet bakom kritiken.

5 Responses to “Viktigt bemöta propagandan frÃ¥n kristen fundamentalism”

 1. Nineve Skriver:

  FörstÃ¥r fortfarande inte varför du anser det vara ett problem att en sÃ¥dan frÃ¥ga uppmärksammas….det är en viktig frÃ¥ga för det handlar om människovärdet…om de är dom bäst anpassade, överlevarna och de som lyckas kuva alla andra som är grunden för människans utveckling, de som är de viktiga och värdefulla…eller om alla är lika värdefulla….har ett vÃ¥rdpaket ett lika högt värde som alla andra….bara för att hon är människa?

  Att påstå att vi har vårt ursprung i de bäst anpassades överlevnad och att påstå att alla är lika mycket värda är ett motsägelsefullt påstående.

 2. PositivAteist Skriver:

  Det är ett problem eftersom det är pseudovetenskap. Det är samma typ av problem som när Bolsjevikerna inte kunde acceptera evolutionsteorin eftersom den sade att de svagare går under i kampen om överlevnaden. Det har ingenting med människovärdet att göra. Människovärdet är en värdering. I en vetenskaplig teori har man medvetet skalat bort alla värderingar så långt det går för att undvika att ägna sig åt pseudovetenskap. I övrigt hänvisar jag till denna blogg:

  http://blog.ateism.se/2006/11/14/evolutionsteorin-och-varderingar/

 3. Johan Skriver:

  ”Att pÃ¥stÃ¥ att vi har vÃ¥rt ursprung i de bäst anpassades överlevnad och att pÃ¥stÃ¥ att alla är lika mycket värda är ett motsägelsefullt pÃ¥stÃ¥ende.”

  Är inte detta vad man kallar ett ”naturalistiskt felslut”. Med samma logik skulle man kunna säga att ”alla människor borde ligga ned för att inte motverka gravitationen”.

 4. Johan Skriver:

  ”Gärdeborn hävdar att evolutionsläran leder till en hemsk människosyn och rasism (se http://www.genesis-vus.se/skapelsetro.html). Han begÃ¥r här det fundamentala misstaget att utifrÃ¥n hur nÃ¥got skett och sker i naturen dra slutsatser om hur människor bör förhÃ¥lla sig till varandra och till naturen. Men det gÃ¥r inte att utläsa nÃ¥gra regler om etik ur det faktum att evolutionen har ägt rum. Etik är nÃ¥got som människor mÃ¥ste diskutera sig fram till sinsemellan. Vi kan till och med lära oss förstÃ¥ genom evolutionen hur vissa beteenden uppstÃ¥tt, till exempel bedrägeri och vÃ¥ld, och sedan besluta oss för att dessa är etiska oacceptabla i dagens samhälle. FörstÃ¥else av de evolutionära processerna kan dÃ¥ hjälpa oss att finna metoder att motverka dessa beteenden. Dessutom har moderna genetiska studier visat att mänsklighetens genetiska variation inte följer de klassiska raserna. Mänskligheten uppvisar pÃ¥fallande lite genetisk variation, vi är som art betydligt mer homogen än vÃ¥ra närmaste släktingar bland primaterna. Rasbegreppet för människor motsägs sÃ¥ledes av evolutionsbiologin. Ökad kunskap om biologi bidrar till att göra vÃ¥ra samhällen alltmer toleranta beträffande variation mellan individer, allt mindre fördömande. ” /Dan Larhammar

  Referens: http://www.vof.se/molen/svar-till-genesis.html

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.