”Gud finns nog inte”

Humanisternas kampanj Gud finns nog inte – med undertiteln ”ändå påverkar han dig” är några veckor gammal men det vore ändå tjänstefel att inte kommentera den.

Gud finns nog inte

Den bild som har valts för kampanjen föreställer den svenska flaggan i tre symboliska konstellationer – en sexuddig stjärna för judendomen, en halvmåne för islam och ett kors för kristendomen. Enligt de företrädare för Humanisterna som jag har pratat med vill man få betraktaren att reflektera över att religionen faktiskt har större påverkan på ens liv än man tänker sig, och hur det hade sett ut om andra religioner än kristendomen påverkat.

Kampanjen är kopplad till en websida gudfinnsnoginte.se med ett självtest för att se hur Humanistisk man är. Testet är inte direkt vetenskaplig utprovat utan syftar uppenbarligen till att potentiella Humanister ska hitta förbundet och bli medlemmar.

Testet har kritiserats, främst kristet håll men också av diverse religionskramare, för att frågorna är svartvita. ”Frågorna går inte att svara på. Jag tycker att äktenskapet har instiftats av Gud och att man får välja vem man ska gifta sig med.” svarade en skribent på ett av sidans debattforum. Då missar man att frågorna inte riktar sig till kristna besökare utan till potentiella medlemmar av Humanisterna.

Jag kan förstå att frågorna är omöjliga att svara på ur ett kristet perspektiv – åtminstone från ett Pastor Jansson-perspektiv, men jag tror inte för en sekund att Åke Green skulle ha svårt att svara på dem. Visserligen kan jag hålla med om att frågorna är tillspetsade, men de bygger samtidigt på Humanisternas analys av hur religionen påverkar samhället i negativ mening. (Jämför med avsnittet ”Sverige idag” i Humanisternas idé- och handlinsprogram).

Tyvärr är det verklighet idag att de religiösa samfunden har lyckats förhala en könsneutral lagstiftning för att äktenskapet anses vara instiftat av gud och att människor därför inte själva får bestämma vem de vill gifta sig med. Då är frågan inte bara relevant, utan rent av väldigt intelligent formulerad. Religionen hindrar – i Sverige idag, ett av världens mest sekulariserade länder – icke-religiösa människor från att leva sitt liv som de själva vill, och det är det Humanisterna vill ändra på. Förhoppningsvis leder testet till att fler människor med en Humanistisk livsåskådning får upp ögonen för Humanisterna.

Det negativa jag har att säga om testet är att jag hade velat se en mer analyserande slutsats än det jag redan visste – att jag är en klockren Humanist. Hur många frågor svarade jag t.ex ”rätt” på (i avseendet: som Humanisterna tycker)? Jag gjorde om testet en gång och svarade som jag själv tyckte på varannan fråga och som en fundamentalistisk pingstvän eller livets ordare skulle ha svarat på varannan fråga. Trots det fick jag som svar att jag nog sympatiserade med Humanisterna. Det kändes aningen tendentiöst med tanke på att jag hade svarat som en kristen fundamentalist på varannan fråga. En person med de åsikterna är knappast ett ämne för Humanisterna.

Detta är frågorna i testet. Döm själv om de är svartvita och orättvisa.

1. Välj ett av alternativen

A) Gud finns nog
B) Gud finns nog inte

2. Markera det som stämmer in på dig

– Är döpt.
– Vill att mina barn ska vara döpta.
– Är gift i kyrka, synagoga eller moské, eller vill gifta mig där.
– Är konfirmerad
osv…

3. Hur påverkar religionen vad du tycker är rätt och fel?

På en så kallad viso-analog skala (VAS-skala) får man dra en markör och välja ett alternativ från ”Moral har ingenting med religion att göra” till ”Moralregler finns i min heliga skrift och ska följas till punkt och pricka”.

4. Välj ett av alternativen

A) Jag är rädd att straffas för mina synder efter döden.
B) Jag är inte rädd att straffas för något efter döden.

5. Markera ett alternativ

A) Jag tror att man kommer till himlen efter döden.
B) Jag tror att man kommer till himlen eller helvetet efter döden.
C) Jag tror att man kommer någonstans efter döden.
D) Jag tror på reinkarnation.
E) Jag tror att medvetandet slutar existera när kroppen dör.

6.  Om jag skulle drabbas av en krissituation och behöver prata vill jag helst ha kontakt med:

A) En präst
B) En annan religiös lärare
C) En psykolog eller terapeut
D) En icke-religiös medmänniska

7. Välj ett av alternativen

A) Jag tycker att religioner och tro inte ska få kritiseras, eftersom människor kan känna sig kränkta eller respektlöst behandlade.
B) Jag tycker att religioner och tro ska få kritiseras på samma sätt som man får kritisera andra idéer eller diskutera exempelvis politik.

8. Välj ett av alternativen

A)  Jag tycker att religiösa regler eller kulturella traditioner kan vara viktigare än den enskilda människans rättigheter.
B) Jag tycker att den enskilda människans rättigheter är viktigare än religiösa regler och kulturella traditioner.

9.  Välj ett av alternativen

A) Jag tycker att religiösa människor ska kunna välja religiösa skolor åt sina barn, så att barnen lär sig att tro som sina föräldrar.
B) Jag tycker att alla barn ska ha rätt att gå i en skola som är fri från religiös påverkan. Barnen kan själva välja livsåskådning när de blir äldre.

10.  Tycker du att spädbarn ska kunna registreras som medlemmar i Svenska kyrkan eller andra religiösa samfund?

A) Ja
B) Nej

11.  Välj ett av alternativen

A) Jag tror att äktenskapet är en gåva från Gud och tycker att han ska bestämma vilka som får gifta sig med varandra.
B) Jag tror att äktenskapet är påhittat av människan, inte Gud. Därför tycker jag inte att religionen ska få påverka vilka som får gifta sig med varandra.

12.  Tycker du att vuxna människor ska få bestämma över sin kärlek och sitt sexliv, utan att samhället lägger sig i?

A) Ja
B) Nej

13.  Välj ett av alternativen

A) Jag tycker att kvinnan ska vara underordnad mannen, som det står i många heliga skrifter.
B) Jag tycker att män och kvinnor ska behandlas jämställt, oavsett vad som står i heliga skrifter.

14.  Välj ett av alternativen

A) Jag tycker att samhället ska fördöma och bestraffa den som gör abort, ungefär som lagen säger i många kristna och muslimska länder.
B) Jag tycker att kvinnor så långt som möjligt ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar utan att samhället lägger sig i, ungefär som lagen säger i Sverige idag.

15.  Välj ett av alternativen 

A) Jag tror att vi måste låta Guds vilja styra över våra liv.
B) Jag tror att vi människor själva måste ta ansvar för hur vi lever tillsammans. Vi ska utnyttja vårt förnuft och bör inte lita på att någon annan sköter saken, till exempel Gud.

One Response to “”Gud finns nog inte””

  1. tonyf Skriver:

    Tack för en intressant postning. Jag är medlem i Humanisterna och kritisk till kampanjens utformning. Jag tycker det är tråkigt att nästan all kritik mot den kommer från de religiösa och deras kollaboratörer. I och för sig får jag skylla mig själv eftersom jag inte haft tid/ork/självdisiplin att i någon större utsträckning deltaga i debatten.

    Vill dock här passa på att posta en kommentar som åtminstone delvis visar vad jag avser (kopia från tidigare kommentar av mig http://annaveeder.wordpress.com/2009/06/27/vem-finansierar-illegala-bosattningar/ ,ursäkta att jag nu inte hinner/orkar skriva någon ny kommentar utan återvinner):

    Så jag håller delvis med de kritiker som säger att kampanjens slogan ”gud finns nog inte” egentligen syftar på uppgift 2, medan kampanjen i sig själv egentligen rör uppgift 1 (som ofta betraktas som Humanisternas huvuduppgift). Indirekt hör de ihop — om det finns en ickeförsumbar del av befolkningen som gör denna bedömning av frågan om guds existens, så är det i sig ett argument (av flera) för att samhället bör vara sekulärt. Men en risk att fler missförstår kampanjen uppstår förmodligen. Jag kan också hålla med om kritiken att frågorna, och inte minst svarsalternativen, i en del fall är för simplistiska. Jag ser också användandet av den svenska flaggan i kampanjen som olyckligt. Den skall vara en symbol för alla svenska medborgare oavsett livsåskådning. Dess kors är förvisso det kristna, men det är av rent historiska skäl och korset i flaggan representerar idag inte kristendomen. Nu ligger det ju i sakens natur att just en kampanj måste vara något kortfattad, ”sloganartad”, så min egen kritik är trots allt ganska mild. En djupare diskussion får kanske föras någon annan gång i annat medium än just kampanj.

    (”Uppgift 1 och 2” ovan syftar på försvar av sekulärt samhälle respektive försvar av rationellt tänkande, empirism, och naturalism. Observera att när jag säger att uppgift 1 ofta anses som Humanisternas huvuduppgift så är det min empiriska bedömning av den nuvarande uppfattningen inom Humanisterna, inte nödvändigtvis min normativa uppfattning.)

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.