Riksdagsgudstjänst vid vägs ände?

Vid riksmötets öppnande i år har gudstjänsten i Storkyrkan utvidgats till att vara en angelägenhet för tre av de kristna, judiska och muslimska trossamfunden. Vi har bevittnat hur riksdagen, i ohelig allians med Svenska kyrkan med detta initiativ kört rakt in i en återvändsgränd. Detta i sällskap av en judisk kantor och den inte helt okände imam Abd al Haqq Kielan (född Leif Karlsson).

Imamen Abd al Haqq Kielan är ordförande i Svenska Islamiska Samfundet och menar att en av hans viktigaste uppgifter är att integrera islam i det svenska samhället. Det kan därför vara i allmänhetens intresse att titta närmare på imamens uppfattning i viktiga frågor:

Om kvinnans rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet:
Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej.

Om kvinnans roll inom familjen:
Kvinnan har inte rätt att ingå äktenskap på eget initiativ, det är pappan, brodern eller någon annan manlig anhörig som bestämmer vem hon ska gifta sig med.

Om rätten för en man att ha fyra fruar inom islam:
– Jag förstÃ¥r inte Sverige och dess lagar. Det är okej att homosexuella gifter sig men det inte är tillÃ¥tet att ha fyra fruar.

(Citat från webbtidningen Paraplyprojektet, inom EU-projektet Equal, 2004-04-20)

Vi kan läsa i Regeringsformens 1 kap. 1§ att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. En riksdagsman har ett politiskt förtroendeuppdrag från sina väljare som representant i en lagstiftande församling. I dag är det mer angeläget än någonsin att riksdagen slår vakt om det sekulära rättssamhället genom att manifestera sitt religiösa oberoende. Riksdagsledamöterna borde därför vänligen ha tackat nej till inbjudan till Storkyrkan och visat att de kan stå emot de religiösa krafter som hävdar att ”All makt utgår från Gud”

2 Responses to “Riksdagsgudstjänst vid vägs ände?”

  1. Nineve Skriver:

    och vem är överhuvudtaget intresserad av multireligiösa gudstjänster, inte ateister, inte kristna, inte muslimer och inte judar.

  2. hpguqkyv Skriver:

    hpguqkyv…

    hpguqkyv…

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.