Riksdagsgudstjänst utökas

Jag läser i den högerkristna tidningen Världen Idag om att en imam och en kantor har bjudits in vid den Ã¥rliga gudstjänst som hÃ¥lls i samband med riksdagens öppnande. De flesta andra kommentarerna verkar annars handla om imamen Abd al Haqq Kielans värderingar vad gäller t.ex kvinnor och homomsexuella, men Världen Idags vinkling är att ”en mÃ¥ngÃ¥rig kristen tradition” äventyras.

Att det hölls gudstjänst i samband med riksdagens öppnande var kanske relevant när Sverige hade en statskyrka. På Gustav Wasas tid var det måhända viktigt att informera riksdagens ledamöter (i vilken mån det nu fanns en riksdag på den tiden) om den officiella kristna läran så att de följde den. Numera är dock statskyrkan avskaffad. Vi lever i en sekulär demokrati där våra folkvalda får ha vilken livsåskådning de vill. I slutändan är det upp till väljarna om vi vill ha en riksdag som domineras av kristna, muslimer eller ateister, om religiös åskådning över huvud taget ses som relevant i sammanhanget.

Världen Idags vinkling är intressant. NÃ¥gra judar och muslimer ska inte fÃ¥ medverka eftersom det stÃ¥r i bibeln att Jesus är ”vägen, sanningen och livet” och enda vägen till gud är genom honom. Trots att de kristna är i minoritet i Sverige vill man ha ett exklusivt företräde.

Artikeln talar om 7,5 miljoner svenska kristna. Jag vet inte varifrÃ¥n de har fÃ¥tt den siffran men det är inte mer än 4% av svenskarna som gÃ¥r i kyrkan regelbundet och 10% som tror att Jesus är världens frälsare. En majoritet av svenska folket tror alltsÃ¥ inte pÃ¥ budskapet att Jesus är den enda vägen till gud. FrÃ¥gan är ens om de 10 procenten som själva tror att Jesus är världens frälsare är sÃ¥ fundamentalistiska att de inte tror att det finns flera vägar till gud. ”Var och en blir salig pÃ¥ sin tro”, brukar det ju heta.

Även om det kan tyckas paradoxalt sÃ¥ är sekularism en förutsättning för att var och en ska kunna bli salig pÃ¥ sin tro. Om inte staten är neutral till alla livsÃ¥skÃ¥dningar (sÃ¥ länge de tolererar demokrati och mänskliga rättigheter) leder det till diskriminering – antingen positiv diskriminering i form av att ett samfund gynnas framför andra, eller negativ diskriminering genom att vissa samfund missgynnas.

Kristna, judar och muslimer i riksdagen är naturligtvis fria att medverka i gudstjänster eller avstÃ¥ helt utifrÃ¥n sina egna övertygelser, men varför stÃ¥r riksdagen som avsändare för en religiös sammankomst? Vad har religionerna med riksdagens öppnande att göra över huvud taget? Riksdagen ska inte stÃ¥ som avsändare till en religiös sammankomst. Det sköter samfunden bäst själva. Stat och religion ska hÃ¥llas Ã¥tskilda – det är en nödvändighet för ett pluralistiskt samhälle.

Istället för att utöka riksdagsgudstjänsten bör den avskaffas!

One Response to “Riksdagsgudstjänst utökas”

 1. Anders Skriver:

  Enda svaret till varför gudstjänster inför riksdagens öppnande sätts på programmet är för att det är tradition att göra så. Kanske inte något övertygande argument, men jag gissar att just ifrågasättandet av traditionen har gjort att man snabbt behövt anpassa öppnandet för att inte verka exkluderande.

  Och i så motto är det sannolikt en korrekt analys som Världen Idag för en gångs skull lyckas uppbåda. För kommer till slut inte fler att fråga sig vad tusan en massa religiösa företrädare ska göra på riksdagens öppnande i Storkyrkan?

  Jag ställer mig frågan om vi snart inte också får se shamaner, scientologer, hinduer och andra som kanske också vill säga några ord på vägen till riksdagens ledamöter, konungen och ministrar som samlats?

  Traditionen lär sannolikt dö ut någon gång. Men som med alla andra rotade traditioner, så lär det ta tid.

  Mvh
  Anders

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.