Nu kryper kulturfacisterna fram från sina stenar

Debatten om hotellbiblarna har fÃ¥tt en ny, om än föga förvÃ¥nandsvärd, vändning. Nu kryper kulturfacisterna fram frÃ¥n sina stenar och visar sitt fula tryne – värsta formen av Sverigedemokrater och andra reaktionära och konservativa krafter. Det är precis samma sak som alltid brukar hända sÃ¥ fort nÃ¥gon ifrÃ¥gasätter religionernas privilegier i samhället. Extremhögern dyker alltid upp till religionens försvar.

Enligt dessa kulturfacister mÃ¥ste kristendomen tvingas pÃ¥ det sekulära samhället som nÃ¥gon slags maginotlinje mot islam. Ibland undrar man om kristendomen har nÃ¥got egenvärde för dessa kulturfacister eller om den är blott ett medel för att ”skydda” oss frÃ¥n islam och de där konstiga svartmuskiga främlingarna som man är sÃ¥ rädd för? Känns argumenten igen?

  • ”Sossesverige demonterar vÃ¥rt kulturarv”
  • ”Sekularinseringen är en eftergift Ã¥t islam”
  • ”Sverige är ett kristet land”
  • ”Kristna värderingar är nödvändiga för samhällets fortlevnad”
  • ”Multikulti fungerar inte – samhället mÃ¥ste enas kring kristna värderingar”
  • ”Bibelns kärleksbudskap har hjälpt sÃ¥ mÃ¥nga”

Jag har ännu inte förstÃ¥tt om argument av typen ovan bara är retorik frÃ¥n nationalistiska konservativa eller om det är Ã¥sikter som man innerst inne omhuldar, men det gÃ¥r ju att tolka ett tydligt budskap ur de argument som förs fram. Budskapet är att sekularism är dÃ¥ligt. MÃ¥ngfald ska inskränkas till förmÃ¥n för kristen enfald. LivsÃ¥skÃ¥dningar ska inte behandlas lika av staten, utan kristendomen ska ges en särställning framför andra livsÃ¥skÃ¥dningar. Det tycks finnas tvÃ¥ anledningar till detta: den ena anledningen är att ”sÃ¥ har det ju alltid varit” och den andra är att ”kristendomen ska skydda oss frÃ¥n den onskefulla religionen islam”. LÃ¥t oss analysera dessa argument.

Jag kan förstÃ¥ att man som kristen anser att bibelns budskap har hjälpt mÃ¥nga. Ja, jag kan till och med förstÃ¥ de icke-kristna som delar denna synpunkt. Trots allt är ju det budskap som förs fram av skolpräster, pÃ¥ skolavslutningar i kyrkan, under religionsundervisningen som till 95% handlar om kristendom, pÃ¥ högmässan pÃ¥ SVT, i livsÃ¥skÃ¥dningsprogram, i radio och tidningar osv. Problemet är bara att om du frÃ¥gar en muslim fÃ¥r du exakt samma svar om islam – islam har hjälpt sÃ¥ mÃ¥nga. Han kan peka pÃ¥ muslimer som skänker allmosor som föreskrivs av koranen, muslimska skolor för fattiga barn, muslimska sjukhus osv. En hindu kan pÃ¥ samma sätt argumentera för sin religion, en buddist för sin. Ja till och med vi ateister kan komma med en rad argument för varför världen vore bättre om alla vore ateister.

Alla dessa argument för olika livsåskådningar är säkert relevanta för oss som är anhängare av dem. Som ateist vill jag gärna att andra ska inse att religionen är till skada för samhället. Den som är kristen vill av samma skäl att folk ska läsa bibeln och bli kristna. Allt detta är förståeligt, men för att det ska funka förutsätts att samhället är neutralt till olika livsåskådningar och att alla livsåskådningar får kämpa på samma villkor! Samhället måste av denna enkla anledning vara sekulärt. I annat fall diskrimineras livsåskådningar i förhållande till varandra. Att samhället, som kulturfacisterna vill, ensidigt gynnar kristendomen och missgynnar andra livsåskådningar är diskriminering. Vad den konservativa högern önskar är alltså ett diskriminerande samhälle.

Värt att notera är att sekulärt inte är detsamma som ateistiskt. Ett sekulärt samhälle är ett samhälle där alla religioner, såväl som sekulära livsåskådningar, har samma möjligheter att konkurrera om folkets gunst. Det är inte detsamma som ett samhälle där religion är förbjuden eller förtryckt. Tvärt om är det en förutsättning för att mer än en religion ska kunna existera. Ett sekulärt samhälle är därmed indirekt förutsättningen för ett demokratiskt samhälle!

Är dÃ¥ Sverige ett kristet eller ett sekulärt samhälle? Det beror pÃ¥ vad man menar med saken. Sverige är kristet i det avseendet att landet nÃ¥gon gÃ¥ng pÃ¥ 800-talet började att vridas mer och mer frÃ¥n asatron till kristendomen. Runt medeltiden var kristendomens ställning befäst och Gustav Wasa införde en statskyrka för ca 500 Ã¥r sedan. Statskyrkosystemet avskaffades officiellt Ã¥r 2000 men en hel del av Svenska kyrkans privilegier finns fortfarande kvar. Eftersom statskyrkosystemet är avskaffat är Sverige numera officiellt en sekulär stat – inte kristen. Enligt opinionsundersökningar är vi dessutom det folk som är mest sekulariserat i hela världen. SÃ¥ i en historisk kontext kan man säga att Sverige är ett kristet land, men ser man till samhället av idag är vi ett sekulärt land.

Att hävda att Sverige är ett kristet land är alltsÃ¥ nÃ¥gon slags nationalromantik där man drömmer sig tillbaks till medeltiden dÃ¥ kristendomen regerade. Den tiden är dock förbi och idag lever vi i ett samhälle där individens frihet gÃ¥r före kollektivets förtryck. Detta ogillas av konservativa krafter. För dem är nämligen inte individen samhällets minska bestÃ¥ndsdel, utan individen är bara en del i samhällskroppen. Individen har inget värde i förhÃ¥llande till familjen (och dÃ¥ endast den kristna kärnfamiljen), ”folket”, nationen eller religionen. Det är ur det perspektivet man mÃ¥ste se upprördheten över ”nedmonteringen av vÃ¥rt kristna kulturarv”. Det viktiga för dessa krafter är inte att individen ska mÃ¥ bra och ha sin frihet – nej det viktiga är att bevara det gamla! Det gamla har ett egenvärde och individen är blott ett medel för att bevara det gamla!

Detta i kontrast till det Humanistiska synsättet där individen gör före alla ”högre” strukturer. Individen är inte en obetydlig del av en större samhällskropp, utan samhället finns till för individen. Det är individen som kan bli glad, ledsen, olycklig, lycklig. Det är individen som blir offer i krig – inte nationen. Ur ett Humanistiskt perspektiv är det meningslöst att bevara gamla strukturer bara för att de är gamla eller ingÃ¥r i kulturarvet. Istället bör varje individ ges maximal frihet att själv välja livsÃ¥skÃ¥dning utan pÃ¥tryckningar utifrÃ¥n – var och en blir salig pÃ¥ sin tro.

Det är därför organisationer som Humanisterna kämpar för ett helt sekulärt samhälle. Man anser att det är oetiskt att samhället förespråkar en livsåskådning framför andra. Därför kommer vi garanterat se en fortsatt kamp från dessa håll för att öppna samhället ännu mer och göra det än mer möjligt för individen att göra sina egna upplysta val.

Varje gång detta sker kommer vi också att se kulturfacisterna krypa fram från sina stenar och blotta sina åsikter för ljuset. Vi kommer att få se krav på en återgång till medeltiden då kristendomen regerade. Vi kommer att se krav på att kristendomen ska särbehandlas i samhället. Vi kommer att se argumentet att detta är nödvändigt för att skydda oss från islam; och vi kommer att få höra att om inte alla blir kristna så går samhället mot sin upplösning.

Jag har ett alternativ till att använda kristendomen som en maginotlinje mot islam. Låt oss visa på sekularismen som ett alternativ till religiöst förtryck. Låt oss enas om Humanistiska värderingar, där sekularismen ingår som en viktig del. Lås oss visa islamisterna att vi menar allvar och står upp för våra värderingar genom att avskaffa de återstående resterna av statskyrkans privilegier. Låt oss även avskaffa de andra trossamfundens privilegier och låta alla livsåskådningar, religiösa som sekulära, kämpa om individens gunst på lika villkor. När flyktingar från muslimska länder kommer till ett sådant samhälle och ser hur människorna lever lyckliga i fred och frihet kommer de också att vilja ha sin frihet och de kommer också att kämpa mot religionernas förtryck. Det är enda sättet att bekämpa religiös fundamentalism. Att återinföra statskyrkan är att närma sig fundamentalismen.

Varje steg frÃ¥n ett sekulärt samhälle är ett steg mot fundamentalismen. Vill vi hÃ¥lla islamistiska fundamentalister stÃ¥ngen är ökad sekularisering rätt medicin! Islamister fruktar inte kristendomen – de fruktar det öppna demokratiska samhället.

Extremhögern får gärna arbeta för att bevara det svenska kulturarvet om de vill. Allt arbete för att bevara kultur som annars skulle försvinna är hedervärt! Men varför är mänskliga rättigheter och principen om likabehandling underordnad detta arbete? Klarar de inte av att bevara kulturarvet utan att förtrycka oss som inte delar deras religion?

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.