Mer om adventsfirandet i BÃ¥lsta

Den extrema kristna tidningen Världen Idag, med anknytning till Livets Ord, har en artikel om det de kallar ”förbudet” för elever i skolan i BÃ¥lsta att delta i adventsfirandet i kyrkan. Vad det handlar om är att rektorn för skolan har beslutat att eleverna inte ska skickas till kyrkan för att delta i en gudstjänst med anledning av advent.

Skolans läroplan och Regeringsformen ska väl gälla i den kommunala skolan? I Regeringsformen står följande:

2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).

Att avstå från adventsfirandet i kyrkan, oavsett om det sker av religiösa, ateistiska eller andra skäl, tvingar eleven att ge sin åskådning tillkänna. Att skicka elever till gudstjänst är därför ett brott mot regeringsformen. Står skolan över våra grundlagar? Självklart inte! Alltså ska inte skolan medverka i religiösa eller opinionsbildande sammankomster.

Vi har också skolans läroplan, Lpo 94 som fastslår att skolan ska vara konfessionsfri:

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.

Nu är frågan, ska våra lagar gälla i skolan eller kan skolan sätta sig över lagen? Vilka värderingar förmedlar en skola som inte följer våra demokratiskt fattade lagar? Det är väl självklart att skolan ska leva upp till både grundlag och läroplan? Om inte ens den kommunala skolan lever upp till detta, hur ska man då med bibehållen integritet kunna kritisera övergrepp som förekommer i religiösa friskolor?

Vad rektorn har gjort är inte alls att förbjuda någon att delta i adventsfirande. Det är bara det att sådant firande, särskilt i form av gudstjänst, inte ska ske på obligatorisk skoltid. Var och en som vill fira advent är naturligtvis välkommen att göra det på sin egen fritid. Såväl kristna som ateistiska föräldrar har all rätt i världen att delta i religiösa sammankomster, men de har också rätt att slippa få sådana sammankomster påprackade sina barn.

Sist jag kollade firade man första advent pÃ¥ en söndag. Hur kan det komma sig att skolan firar advent pÃ¥ en vardag? Är inte det lite av en självmotsägelse? Jag tror att den här ”traditionen” (som för övrigt bara har pÃ¥gÃ¥tt nÃ¥gra Ã¥rtionden – skolan har funnits i 20 Ã¥r) är ett sätt för kyrkan att locka till sig ungdomar. Varför skulle man annars under skoltid anordna gudstjänster för att fira nÃ¥got som under normala omständigheter firas utanför skoltid?

Varför reagerar vissa kristna så starkt mot att man tar bort religiöst tvång från skolan? Överlever inte kristendomen med mindre än att man måste tvinga religionen på människor? Det handlar inte om att förbjuda religiösa människor att utöva sin tro. Tron skall vara en privatfråga i ett demokratiskt samhälle. Jag tror inte att kristna skulle uppskatta om de kommunala skolorna skickade barnen på ateistiska föreläsningar om att gud inte finns. Reaktionerna tycks mig bottna i en oförmåga att sätta sig in i andra människors situation.

Jag kommer osökt att tänka på ett citat ur Tage Danielssons Grallimatik:

”Till och med smÃ¥ barn tror ju att Gud finns. Ska vi dÃ¥ motarbeta denna naturliga tro och avskaffa kristendomsundervisningen i vÃ¥ra skolor? Hur ska de dÃ¥ fÃ¥ veta att Gud finns?”

Jag hoppas att Bålstaskolans rektor står på sig och sätter punkt för skolans tradition att bryta mot både Regeringsformen och Läroplanen genom att skicka barnen på gudstjänst under obligatorisk skoltid.

Svara på inlägg

Du måste vara inloggad för att posta en kommentar.